Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/08/2019 01:01
thuc day tang thu ngan sach

Thúc đẩy tăng thu ngân sách

Để đạt mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm các chính sách kinh tế- xã hội căn bản, Vụ ...