Hải quan Quảng Ninh duy trì vị trí 10 đơn vị thu ngân sách lớn nhất cả nước

Trong năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí nằm trong 10 đơn vị thu ngân sách ngành Hải quan lớn nhất cả nước với hơn 16 nghìn tỷ đồng.
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách từ mặt hàng xăng dầu tăng 174% trong tháng 1/2023 Hải quan Quảng Ninh công bố 74 doanh nghiêp nợ thuế 144 tỷ đồng Hải Quan tỉnh Quảng Ninh: Thu xuất nhập khẩu đạt gần 7.000 tỷ đồng

Thực hiện giám sát, quản lý thích ứng với tình hình mới

Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý, trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án tổ chức hoạt động, quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu bền vững trên địa bàn. Cục cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan tại các kho, bãi, địa điểm; kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển; tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác hàng hóa, vận chuyển bất hợp pháp... Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi container nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa theo cam kết WTO và ASEAN góp phần thực hiện hiệu quả việc cải cách, hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 131.440 tờ khai của 1.530 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 14,7 tỷ USD, tăng 75% về tờ khai, giảm 0,7% về kim ngạch và tăng 24% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022. Cục tiếp tục giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 343.276 lượt phương tiện, tăng 177% so với năm 2022 và 4.027.885 lượt hành khách, tăng 5.103% so với năm 2022.

Hải quan Quảng Ninh duy trì vị trí 10 đơn vị thu ngân sách lớn nhất cả nước
Hải quan Quảng Ninh đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn

Cục cũng triển khai riêng 01 chuyên đề kiểm soát rủi ro cấp Cục về hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, khu chế xuất trên địa bàn bước đầu có một số kết quả tích cực. Đồng thời, hoàn thành về đích trước hạn đối với 138/138 (đạt 100%) chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Chủ động thu thập thông tin bổ sung đối với 888/888 doanh nghiệp đạt yêu cầu chất lượng, vượt về tiến độ, phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là điểm sáng của ngành về thực hiện Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ. Năm 2023, Cục đã ký kết mở rộng với 2 doanh nghiệp, đề xuất nhiều “sáng kiến” nâng cao hiệu quả chương trình được ngành ghi nhận. Tỷ lệ doanh nghiệp nâng mức tuân thủ đạt 53,3% (8/15 doanh nghiệp) - tổng số doanh nghiệp giữ và nâng mức tuân thủ đạt 86,6% (13/15 DN) - vượt mục tiêu chương trình đề ra (80%) – trong đó 1 doanh nghiệp được ngành vinh danh tuân thủ trong tổng số 10 doanh nghiệp của cả nước.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, đồng hành cùng doanh nghiệp. Rà soát và đề xuất, kiến nghị phương án xử lý 13 nhóm vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hoàn thành rà soát, đánh giá để đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 1 thủ tục hành chính và rà soát để kiến nghị việc công bố bãi bỏ đối với 1 thủ tục hành chính. Tích cực tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chủ trì xây dựng, triển khai mô hình Cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt. Số lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-manifest là 3.333 lượt phương tiện; tổng số C/O form D được cung cấp qua hệ thống một cửa ASEAN là 641 C/O; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 3.337 hồ sơ thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a; số doanh nghiệp tham gia 550 doanh nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng 104 quy trình ISO cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng 9 quy trình ISO đối với 4 lĩnh vực quản lý nội bộ.

Thiết thực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, các Tổ hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp do Cục Hải quan Quảng Ninh thành lập tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 374 vướng mắc; tổ chức 2 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục, 12 Hội nghị cấp Chi cục, giải đáp 54 vướng mắc tại chỗ; tổ chức 20 đoàn công tác cấp Cục và Chi cục đến trụ sở doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết tại chỗ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đa dạng hình thức đối thoại, tham vấn, duy trì giải đáp vướng mắc tại nơi làm thủ tục, qua điện thoại, email, website, fanpage, duy trì hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục với 99% đánh giá “Rất hài lòng”.

Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm

Trong năm 2023, với mục tiêu Quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã sớm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu được Tổng cục Hải quan giao tại Kế hoạch số 45/KH-TCHQ ngày 08/02/2023.

Theo đó, Cục đã chủ trì bắt giữ 199 vụ, trị giá 5.863 triệu đồng (tăng 1% về số vụ và tăng 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022); phối hợp bắt giữ ngoài ngành 59 vụ, trị giá 2.329 triệu đồng; chuyển kiến nghị khởi tố 4 vụ/5 đối tượng.

Hải quan Quảng Ninh duy trì vị trí 10 đơn vị thu ngân sách lớn nhất cả nước
Công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu

Bên cạnh đó, năm 2023, công tác quản lý rủi ro tiếp tục được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh quan tâm chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tỷ lệ phân luồng đỏ là 3,91%, đạt tiêu chí đề ra (dưới 7%), giảm 2,52% so với cùng kỳ năm 2022; Tỷ lệỷ phát hiện vi phạm qua tiêu chí phân tích đạt 3,47% trên tổng số tờ khai bị điều chỉnh; T lệ phát hiện vi phạm qua phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, chuyển luồng, qua dừng hàng qua khu vực giám sát đều tăng rõ rệt so với năm 2022, phát hiện 87 vụ vi phạm, tăng 09 vụ so với năm 2022, xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế bổ sung số tiền hơn 967 triệu đồng. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy soi container, thực hiện soi chiếu 223 container, 09 container có nghi vấn, phát hiện 03 container vi phạm, truy thu, xử phạt vi phạm hành chính 9,71 triệu đồng..

Đồng thời, công tác kiểm tra sau thông quan nhằm không bỏ lọt các sai phạm cũng được Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện. Theo đó, Cục đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra sau thông quan năm 2023, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Thường xuyên cung cấp thông tin, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tập trung thu thập, xử lý thông tin, xác định dấu hiệu vi phạm/dấu hiệu rủi ro, lập danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch, chuyên đề năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Năm 2023, Cục đã kết thúc 41 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp và 76 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 11,28 tỷ đồng, tăng 3% về số cuộc, tăng 41% về số thu ngân sách so chỉ tiêu được giao, tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 82%, tăng 10% so với năm 2022.

Chính từ những giải pháp đồng bộ này, trong năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 16.351,83 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2022 đạt 142,19% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ đồng) và 136% chỉ tiêu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh giao (12.000 tỷ đồng). Thành tích này cũng đạt 102,2% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (16.000 tỷ đồng). Dự kiến số thu hết năm 2023 đạt 16.700 tỷ. Con số này tiếp tục đưa Cục Hải quan tỉnh Quảnh Ninh duy trì vị trí là một trong 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu ngân sách lớn nhất của ngành Hải quan.

Thái Bình - Ngọc Tiến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bình Định xem xét thu hồi dự án cụm công nghiệp không đảm bảo tiến độ

Bình Định xem xét thu hồi dự án cụm công nghiệp không đảm bảo tiến độ

Bình Định kiên quyết thu hồi các dự án không đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu nhằm hoàn thành kế hoạch cũng như thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội sẵn sàng thành lập cụm công nghiệp mới sau khi Nghị định số 32 có hiệu lực

Hà Nội sẵn sàng thành lập cụm công nghiệp mới sau khi Nghị định số 32 có hiệu lực

Ông Nguyễn Thế Hiệp- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẵn sàng thành lập cụm công nghiệp mới sau khi Nghị định số 32 có hiệu lực.
Lâm Đồng: Cấm xe tải trọng trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc theo khung giờ dịp lễ 30/4 – 1/5/2024

Lâm Đồng: Cấm xe tải trọng trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc theo khung giờ dịp lễ 30/4 – 1/5/2024

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5. Tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án tổ chức giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm du lịch Tuyên Quang 2024: Khơi thông tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Năm du lịch Tuyên Quang 2024: Khơi thông tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2024 cơ bản đã hoàn tất.
Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đang có chuyến thăm, tổ chức xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu, trong đó có Hungary.

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: Cần sớm đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Thừa Thiên Huế: Cần sớm đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Chiều 22/4, Đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Hải Dương: 90% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn cam kết điều chỉnh phụ tải điện

Hải Dương: 90% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn cam kết điều chỉnh phụ tải điện

Đến nay đã có 350 trên tổng số 386 khách hàng là doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ hàng năm đạt 1 triệu kWh tham gia ký cam kết điều chỉnh phụ tải điện.
Giới thiệu trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh Điện Biên theo dòng lịch sử

Giới thiệu trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh Điện Biên theo dòng lịch sử

Ngày 26/4/2024 sẽ diễn ra Triển lãm trực tuyến Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ với hơn 300 tài liệu, hình ảnh.
Thừa Thiên Huế: Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Thừa Thiên Huế: Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh.
Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào ngày 28/4/2024 tại TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, từ 5h00 ngày 20/4, một đoạn luồng đường thủy trên sông Lạch Tray, Hải Phòng sẽ cấm phương tiện thủy lưu thông.
Hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Theo Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên tham gia.
Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức cuộc họp và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.
Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Nhiều hộ kinh doanh trước Khu du lịch hồ Than Thở, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng buồn rầu vì ế ẩm do 2 năm nay Khu du lịch đóng cửa, nâng cấp dẫn đến không có khách.
TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), TP. Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu Thiên với hàng nghìn người tham dự.
Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối ngày 17/4, UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động văn nghệ, biểu diễn đặc sắc.
Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Ngày 17/4 tại huyện Xín Mần, Đảng ủy BĐBP Hà Giang và Huyện ủy 7 huyện biên giới tỉnh Hà giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Trong năm 2023, Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) được quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng lượng tàu cập cảng bán cá và tránh trú bão.
Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.
Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Không đơn thuần chỉ là mua sắm, trao đổi hàng hóa, chợ lùi Sà Phìn còn được xem như là một phiên chợ tình độc đáo của tỉnh Hà Giang.
Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban, ngành liên quan đã có chuyến khảo sát chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe.
Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận xác định tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Năm 2024, Hậu Giang đặt mục tiêu công nhận ít nhất 8 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, thăng hạng ít nhất 25% sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cấp tỉnh.
Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động