Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 02:20
Quy định mới về kinh doanh vàng

Quy định mới về kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh ...