Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/06/2019 13:52
diem sang trong xay dung nong thon moi

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Với việc thực hiện tốt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo… Tổng công ty Điện lực miền (EVNSPC) trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng ...
1 2