Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/04/2020 05:36
dem lai gia tri cao

Đem lại giá trị cao

Vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ là nơi có nguồn tài nguyên động thực vật phong phú và đa dạng, trong đó, nhiều cây thuốc mang giá trị y tế và kinh tế cao. ...