Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:20

Những quy định mới về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường

19:00 | 13/01/2021
Lực lượng QLTT sẽ thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề về tình hình hoạt động của lực lượng QLTT và những diễn biến đáng chú ý về thị trường.

Bộ Công Thương vừa có Thông tư 55/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 về quy định chế độ báo cáo của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). Theo đó, cơ quan, đơn vị QLTT các cấp; công chức QLTT và công chức làm việc tại cơ quan, đơn vị QLTT các cấp; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác báo cáo của lực lượng sẽ thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề.

1839-bai-chinh-2

Đối với báo cáo định kỳ trong nội bộ lực lượng QLTT sẽ thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý I; báo cáo 6 tháng đầu năm; báo cáo Quý III và báo cáo năm. Báo cáo này sẽ do Phòng Nghiệp vụ QLTT thuộc Cục Nghiệp vụ QLTT báo cáo Cục Nghiệp vụ QLTT; Đội QLTT báo cáo Cục QLTT cấp tỉnh. Tiếp theo là Cục Nghiệp vụ QLTT, Cục QLTT cấp tỉnh báo cáo Tổng cục QLTT. Và cuối cùng Tổng cục QLTT báo cáo Bộ Công Thương. Thời gian chốt số liệu của báo cáo định kỳ theo tuần tính từ thứ Năm tuần trước đến thứ Tư tuần kỳ báo cáo; báo cáo tháng, báo cáo quý I, quý III, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Riêng báo cáo định kỳ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thực hiện nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng QLTT, thì cơ quan, đơn vị QLTT các cấp sẽ thực hiện báo cáo theo quy định của cơ quan ban hành chế độ báo cáo. Thời gian chốt số liệu thực hiện theo quy định của cơ quan ban hành chế độ báo cáo.

Với báo cáo chuyên đề do Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT, Cục trưởng Cục QLTT cấp tỉnh ban hành hoặc do cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị QLTT các cấp thực hiện báo cáo theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo. Thời gian chốt số liệu thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo.

Phương thức gửi, nhận báo cáo qua Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp; hoặc gửi qua Hệ thống thư điện tử; Hệ thống báo cáo điện tử; gửi trực tiếp…

Việc thực hiện báo cáo, các công chức được giao nhiệm vụ thực hiện có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của số liệu, dữ liệu, thông tin được sử dụng trong báo cáo và trong Hệ thống báo cáo điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021 và thay thế Thông tư số 41/2013/TT-BCT ngày 31/12/20213 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về chế độ báo cáo của QLTT.

Thu Phương