Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/01/2021 15:05
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành da giầy: Cần đánh giá đầy đủ các tác động đối với sản xuất và xã hội

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành da giầy: Cần đánh giá đầy đủ các tác động đối với sản xuất và xã hội

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang lan rộng ra phạm vi toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại của tất cả lĩnh vực trong đó ...
Doanh nghiệp da giày: Lạc quan nhờ FTA Thúc đẩy kết nối xây chuỗi cung ứng cho dệt may, da giày Việt Nam
|< < 1 2 3 4 > >|