Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA)

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA)

Thông tin cập nhật về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam, cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng lớn với các nhà máy điện.

Mobile VerionPhiên bản di động