Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/10/2020 10:34
Đẹp hơn với mô hình “5 không, 3 sạch”

Đẹp hơn với mô hình “5 không, 3 sạch”

Triển khai ngay sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được phát động, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp ...