Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 18:22
giu rung duoc bo

Giữ rừng… được bò

“Đồng bào Rắc Lây ở đây vẫn sống dựa vào rừng nhiều chứ. Nhưng theo cách khác - tích cực và bền vững hơn” - ông Cao Văn Đen chia sẻ về cách giữ rừng. ...