Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 24/09/2020 12:43

PC Thừa Thiên Huế: Luôn hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đề ra

10:27 | 05/06/2020
Ngày 3/6, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) tổ chức tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất giai đoạn 2015-2019; đề ra  phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới 2020-2025.    

Theo PC Thừa Thiên Huế, giai đoạn 5 năm (2015-2019), Công ty luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch từng năm, từng giai đoạn mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế giao, qua đó đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. PC Thiên Huế đã xây dựng chương trình công tác bám sát toàn diện và cụ thể đến từng chỉ tiêu, xây dựng phát động thi đua đến từng đơn vị trực thuộc và cán bộ công nhân viên. Việc thực hiện các chỉ tiêu được Công ty theo dõi hàng tháng để có sự điều chỉnh, xử lý kịp thời.

pc thua thien hue luon hoan thanh xuat sac cac ke hoach de ra
Nhiều tập thể, cá nhân PC Thừa Thiên Huế vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành

Ông Nguyễn Đại Phúc – Phó Giám đốc PC Thừa Thiên Huế cho biết, trong 5 năm qua, Công ty luôn lấy chủ đề công tác từng năm làm kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể, năm 2015 với “Năng suất và hiệu quả”, năm 2016 với “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh”, năm 2017 với “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu tư”, năm 2018 với “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và năm 2019 “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, năm 2020 “Năm an toàn lao động”, hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020.

“Dựa trên Quy định thi đua khen thưởng của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã xây dựng Quy định xét chấm điểm hàng tháng, quý, năm với nội dung thay đổi hàng năm, phù hợp với tình hình thực tế để đánh giá đúng, công bằng đến từng tập thể và cá nhân. Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty hoạt động tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc đề ra các phong trào thi đua, các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo sự minh bạch, tạo động lực phấn đấu”, ông Phúc cho biết thêm.

Với những nỗ lực, cố gắng giai đoạn 2015-2019, tập thể PC Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc có được 190 danh hiệu, bằng khen, giấy khen các cấp, 594 cá nhân có danh hiệu, bằng khen, giấy khen các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, PC Thừa Thiên Huế tiếp tục đề ra phương hướng cho giai đoạn 2020 – 2025 với những nhiệm vụ. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nhằm tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá và tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy về đích sớm các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng…

Nguyễn Tuấn