Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 29/11/2020 20:46

Nghị quyết 68/NQ-CP: Quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ

21:30 | 30/09/2020
Chủ trì họp báo ngày 30/9/2020 giới thiệu Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay.

Ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu chung của Nghị quyết 68 là đưa hoạt động cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lên một nấc thang mới.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chương trình này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Bộ trưởng, từ kinh nghiệm cải cách của các nước thuộc khối OECD và thực tiễn cải cách của nước ta thời gian qua, có thể thấy chúng ta còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách.

1056-dsc-0245-copy
Mục tiêu của Chính phủ là trong 5 năm tới cắt giảm ít nhất 20% số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Về phạm vi, Chương trình cải cách không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với tất cả các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các văn bản đang có hiệu lực thi hành mà cải cách toàn diện cả các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật các bộ, cơ quan được giao.

Các yêu cầu của Chương trình gồm toàn bộ các ngành nghề kinh doanh, toàn bộ các quy định hiện hành và dự thảo; tiếp cận tổng thể, và lấy doanh nghiệp làm trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách; đánh giá, theo dõi, giám sát quá trình cải cách theo thời gian thực; doanh nghiệp, người dân tham gia vào quá trình cải cách, và giám sát kết quả thực hiện tại các Bộ, ngành.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).

1058-dsc-0237-copy
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi họp báo

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

“Trước mắt, các Bộ, ngành cần sớm hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/10/2020; tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 31/10/2020, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trong các năm tiếp theo, trên cơ sở kết quả thống kê, rà soát, các bộ, cơ quan sẽ đề ra kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa hằng năm để hướng tới thực hiện mục tiêu chung của cả giai đoạn 2020-2025, mỗi năm các bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cải cách theo hai đợt, đợt 1 trước ngày 30/5 và đợt 2 trước ngày 30/9 hằng năm.

Quang Lộc