Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:36

Ngành Công Thương: Tư duy mới, cách làm mới và động lực mới

17:20 | 11/01/2021
Ấn tượng đọng lại sau hội nghị của ngành Công Thương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 là một mặt những thành tích đạt được trong năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ 5 năm là to lớn, đặc biệt là trong năm 2020, một mặt cũng giúp ngành Công Thương có những tư duy mới, những cách làm mới và cả những động lực mới để có thể nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ hết sức nặng nề của năm 2021 và cả những năm tiếp theo.

Trong cả nhiệm kỳ Chính phủ 2016 – 2021, tất cả các hội nghị tổng kết công tác năm đã qua và triển khai công tác năm sắp đến, ngành Công Thương đều nhận được sự quan tâm trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi Thủ tướng dành thời gian đến dự và phát biểu.

Những chỉ đạo của Thủ tướng vừa là sự chia sẻ, động viên những thành tựu, những nỗ lực trong cả một năm phấn đấu của ngành, vừa truyền động lực, thể hiện sự ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ với một bộ kinh tế mang tính đa ngành như Bộ Công Thương.

Năm 2020 cũng không là ngoại lệ khi hội nghị tổng kết ngành lại vinh dự được Thủ tướng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả ngành Công Thương từ tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã được người đứng đầu Chính phủ đánh giá rất cao khi Thủ tướng nói, thành công chung của đất nước ta trong 5 năm và cả nhiệm kỳ có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành Công Thương, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiêp, hội nhập, thương mại và xuất khẩu.

Ngành Công Thương: Tư duy mới, cách làm mới và động lực mới
Trong khó khăn, bức tranh xuất nhập khẩu năm 2020 vẫn rất ấn tượng

“Các đồng chí đã làm được rất nhiều việc, có nhiều cải cách mạnh mẽ, quyết liệt vì sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt trong bài phát biểu năm nay của Thủ tướng là bên cạnh những nhiệm vụ cụ thể của năm 2021 trong vai trò là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo, Thủ tướng đã dành phần quan trọng trong phát biểu của mình khi yêu cầu ngành Công Thương nỗ lực cho một tầm nhìn dài hạn hơn.

Những đường hướng dài hạn cũng chính là những "đề bài" được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra cho ngành đã toát lên tinh thần yêu cầu ngành Công Thương nhìn xa hơn, làm đồng bộ hơn, tập trung cho nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.

Theo đó ngành Công Thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách với tầm nhìn dài hạn, nhất quán, tạo ra môi trường thuận lợi, đồng bộ hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành. Hướng tới nâng cao năng suất nội ngành của các ngành công nghiệp; phát triển ngành công nghiệp phải giảm phụ thuộc vào lợi thế không bền vững của nguồn tài nguyên.

Cùng đó, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành Công Thương, cơ cấu lại mạnh mẽ ngành công nghiệp, phải bám vào tăng năng suất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Người đứng đầu Chính phủ còn đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, theo dõi sát diễn biến tình hình để có đối sách phù hợp.

Ngành Công Thương: Tư duy mới, cách làm mới và động lực mới
Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng

Không phải ngẫu nhiên khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lại nêu bật những tầm nhìn dài hạn như trên với ngành Công Thương. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt với ngành Công Thương khi ngành sẽ tròn 70 năm phát triển. 7 thập kỷ đã qua cũng là 7 thập kỷ ngành Công Thương đồng hành cùng đất nước.

Cho dù ở bối cảnh chiến tranh hay xây dựng đất nước trong hòa bình với những mô hình tổ chức khác nhau để phù hợp với tình hình thực tiễn, ngành Công Thương luôn ở tuyến đầu của phát triển, bảo đảm những nhu cầu căn cơ của nền kinh tế quốc dân cũng như đời sống nhân dân và xa hơn là từng bước hội nhập từ hội nhập khu vực đến hội nhập châu lục, hội nhập thế giới. Để rồi Việt Nam từ một nước tham gia hội nhập trở thành nước đóng vai trò dẫn dắt “cuộc chơi” đó.

Những câu chuyện dài hạn được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác ngành vừa mới rồi không chỉ thể hiện sự đánh giá rất cao của Đảng và Nhà nước với những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành mà cũng còn là thể hiện yêu cầu mới, kỳ vọng mới với ngành ở một thời điểm có thể nói là rất quan trọng, khi đất nước trải qua trên 30 năm đổi mới để bước vào một giai đoạn mới với những tầm cao mới, chứa đựng cả những ước vọng cất cánh. Không ít những câu chuyện về tăng trưởng kinh tế, về bình ổn và phát triển thị trường nội địa rồi xuất khẩu – nhập khẩu hàng chục năm trước còn là ước vọng, còn nằm đâu đó ngoài tầm với của chúng ta thì nay đã thành hiện thực.

Đất nước vừa trải qua một năm 2020 với những khó khăn, thử thách gay gắt và có cả những thử thách chưa có tiền lệ. Những thử thách đó khiến cho ngay cả những quốc gia phát triển loay hoay, bối rối tất tả ngược xuôi để đối phó với tình hình.

Chính từ trong những thử thách đó, những thử thách có thể làm chậm đà tăng trưởng nhưng không thể ngăn cản nỗ lực vượt khó của chúng ta, đã sáng lên những tư duy mới, những cách làm mới và cả những động lực mới với ngành Công Thương để có thể nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ hết sức nặng nề của năm 2021 và cả những năm tiếp theo. Để rồi đây có thể nói rằng, thời điểm 70 năm cũng là thời điểm ngành Công Thương thêm một lần khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm với sự phát triển bứt phá và đi lên của đất nước.

Quang Lộc