Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 12/04/2021 02:37

Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần tập trung cho dự án then chốt

14:24 | 11/03/2021
Sáng 11/3, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, tạo cú hích cho phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp nêu rõ, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới đã bám sát thực hiện các quan điểm, mục tiêu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược 10 năm và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua.

Qua đó thực hiện hiệu quả cơ cấu đầu tư công, ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, vốn ngân sách Nhà nước thực sự là vốn mồi, thu hút tối đa vốn từ các thành phần kinh tế khác, tăng cường kỷ luật kỷ cương đầu tư công, không bố trí vốn vào các dự án mà thành phần kinh tế khác có thể đầu tư…

Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần tập trung cho dự án then chốt
Thường trực Chính phủ nhất trí, tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nội dung. Một là kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước trung hạn năm có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 10 năm, trước hết là kế hoạch 5 năm.

“Bên cạnh phạm vi cân đối được, vẫn cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bằng Luật đầu tư PPP, vốn ODA, ngân sách địa phương như đã phân cấp”- Thủ tướng nói.

Hai là tập trung vào những hạ tầng then chốt, là cú hích để phát triển kinh tế xã hội mở đầu từ năm 2021. Ví dụ như đường ven biển, chuyển đổi số quốc gia, và chú ý hơn vấn đề xã hội chứ không chỉ kinh tế.

Đặc biệt Thủ tướng lưu ý, danh mục, chủ trương đầu tư cần được công bố, niêm yết để người dân cả nước biết và yên tâm chứ không phải chỉ nói khu vực này, khu vực kia. Danh mục cần rõ hơn về ý tưởng, mang tính bao trùm hơn.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần tập trung cho dự án then chốt
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu danh mục dự án đầu tư công cần được công bố để người dân được biết và yên tâm

Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất quan điểm, mục tiêu, định hướng và nguyên tắc phân bổ, chú ý nghiên cứu tinh thần văn kiện Đại hội XIII, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 5 năm tới phải hoàn thành được một số công trình trọng điểm mà Chính phủ và nhân dân quan tâm như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, các dự án thuộc khu vực Tây Nam bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên.

Thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn trong phạm vi nguồn vốn đã báo cáo Quốc hội, trong đó tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1,38 triệu tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,37 triệu tỷ đồng. Với nguồn lực này thì bảo đảm ngân sách Trung ương là chủ đạo. Đối với ngân sách Trung ương, thống nhất để lại nguồn dự phòng 10%.

Về ngân sách địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bàn để thống nhất cơ cấu nguồn giữa vốn cân đối của ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương và nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bảo đảm nguồn và bố trí dự phòng 10%.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự kiến phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 20/3 để thông báo số dự kiến kế hoạch cho các ngành, địa phương theo quy định. Các bộ, ngành địa phương xem xét lựa chọn danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, không được để chậm trễ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác này về quy trình, tiến độ phải được tiến hành chặt chẽ, gắn với trách nhiệm giải trình và mang tính, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Quang Lộc