Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo

PV

PV

Năm 2021, trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid -19, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch; góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã gây tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại PV GAS, đặc biệt trong quý III, kéo dài sang quý IV/2021. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng (đặc biệt là EVN) giảm mạnh, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước; nhiều khách hàng công nghiệp (khí thấp áp, CNG) dừng/giảm sản xuất, kinh doanh; việc huy động nguồn lực triển khai các dự án đầu tư xây dựng chỉ duy trì được ở mức độ thấp; việc di chuyển giữa các vùng miền để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí cho các hoạt động tăng cao. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới...

Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo
Đảng bộ PV GAS được Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao, với nhiều tổ chức đảng trực thuộc được tôn vinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để đáp ứng kịp thời việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo đã đề ra, cũng như giải quyết đầy đủ công việc theo đòi hỏi của tình hình thực tiễn, đảm bảo nề nếp sinh hoạt theo quy chế quy định, Ban Thường vụ, Đảng ủy PV GAS đã linh hoạt thực hiện tổ chức các hoạt động, hội họp theo hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chữ ký số trong các hoạt động của toàn đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy các đơn vị đã luôn bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty luôn sâu sát, hiệu quả; không để tồn tại những “điểm nóng” do mất đoàn kết nội bộ và do những khiếu nại, thắc mắc không được giải đáp thỏa đáng. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội mà hầu hết CBCNV đều có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, đảm bảo hoạt động SXKD của đại đa số các đơn vị an toàn và hiệu quả.

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực đến các tập thể, cá nhân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường kỳ; đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cải tiến phương pháp làm việc ngày càng khoa học, sáng tạo, năng động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, hội họp…, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, xây dựng đoàn kết nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo
Ban Lãnh đạo PV GAS tham gia Hội nghị Tổng kết Tập đoàn bằng hình thức trực tuyến

Tính đến ngày 30/11/2021, Đảng bộ PV GAS có 17 tổ chức đảng trực thuộc gồm 927 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên được chú trọng thực hiện. Trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty (TCT) đã xem xét, quyết định kết nạp 18 đảng viên mới; Xét, đề nghị/quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 30 đảng viên dự bị; Tổ chức 02 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và công tác xây dựng tổ chức đảng cho hơn 100 cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng tại các Chi/ Đảng bộ; cử 24 cán bộ cấp ủy các cấp của Đảng bộ TCT tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức; Cử 20 đảng viên trong diện quy hoạch giai đoạn 2020-2025 tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị;...

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, tạo nên bầu không khí dân chủ, đối thoại, cởi mở, sự đoàn kết thống nhất cao trong các tổ chức đảng. Trong năm 2021, PV GAS có 04 đảng bộ và 04 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 13 chi/đảng bộ và 12 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 5 tổ chức đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021” gồm các Đảng bộ: Tổng công ty Khí Việt Nam, Cơ quan điều hành TCT, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và Công ty Khí Cà Mau; đồng thời khen thưởng cho 10 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017-2021).

Với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TCT và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021 PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo cột mốc mới về doanh thu trong điều kiện đầy thử thách. Mọi hoạt động của TCT diễn ra liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn; sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; tiếp tục đóng góp to lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được đổi mới, dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; văn hóa doanh nghiệp triển khai bài bản, thống nhất từ TCT đến các đơn vị tạo hiệu ứng lan tỏa trong các mặt hoạt động. Vai trò, vị thế, tiềm lực của PV GAS trong Tập đoàn, trong ngành công nghiệp khí Việt Nam ngày càng được củng cố.

Đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo

Những kết quả đạt được trong năm 2021, tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS trong thực nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X. Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở vững chắc để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2025, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 để sớm phục hồi, đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo

Đảng bộ PV GAS cùng các tổ chức đoàn thể cam kết hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022

Năm 2022, bên cạnh thuận lợi, dự báo PV GAS sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Trước những thời cơ, thách thức mới, Đảng bộ PV GAS định hướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 07 nhóm giải pháp về: Sản xuất - thị trường - kinh doanh; Đầu tư và tài chính; Cơ chế chính sách; Tổ chức, quản lý và công tác cán bộ; Hợp tác, hội nhập quốc tế; Đào tạo và khoa học công nghệ; An toàn, sức khoẻ và môi trường. Trong đó tập trung 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá đó là: con người/công tác cán bộ; thị trường và cơ chế chính sách, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD); chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và công tác an sinh xã hội.

Với mục tiêu đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, toàn Đảng bộ PV GAS sẽ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, kiên trì về mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo về phương pháp; quyết liệt về hành động; nêu cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển PV GAS lớn mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công đoàn Gas South hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022

Công đoàn Gas South hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022

Để Tháng Công nhân có sức lan tỏa đến người lao động, Công đoàn Gas South đã hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả.
Ngành Công Thương Bình Thuận: 71 năm xây dựng và phát triển

Ngành Công Thương Bình Thuận: 71 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương Bình Thuận đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về phát triển công nghiệp thương mại.
PC Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

PC Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

PC Quảng Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 cho nhân viên công ty.
Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan (công ty Visan) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022.
Nhãn hàng Bia Huda thực hiện chương trình “Bàn tiệc dài nhất châu Á” hướng đến Festival Huế 2022

Nhãn hàng Bia Huda thực hiện chương trình “Bàn tiệc dài nhất châu Á” hướng đến Festival Huế 2022

“Bàn tiệc dài nhất châu Á” là sự tiếp nối không ngừng của nhãn hàng Bia Huda trong việc gắn kết những người miền Trung; hướng đến lễ hội Festival Huế 2022.

Tin cùng chuyên mục

Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ động đề ra giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải pháp tổng thể phòng tránh các tác động xấu của thị trường dầu khí biến động
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận giải “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022”

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận giải “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022”

Ngày 21/05/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Phân bón Bình Điền đã vinh dự đón nhận giải thưởng "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022" - Vietnam Leading Brands 2022.
Đại hội thể thao Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022 sắp diễn ra

Đại hội thể thao Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022 sắp diễn ra

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong năm, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ tổ chức Đại hội thể thao PV GAS năm 2022.
Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS có 2 Chi đoàn và 2 cá nhân được khen thưởng trong Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện

Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện

Ngày 21/05/2022, Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2022.
Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022

Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường vào ngày 21/5/2022
Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022

Ngày 12/5/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022.
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 1,9 triệu ly sữa cho 21.000 trẻ em năm 2022

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 1,9 triệu ly sữa cho 21.000 trẻ em năm 2022

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk chính thức khởi động hành trình trao 1,9 triệu ly sữa cho trẻ em năm 2022.
ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

Mới đây, ABB Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Sáng tạo Công nghệ Điện ABB, nhằm giới thiệu các giải pháp quan trọng hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh.
Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Nhiều chuyên gia đã đưa ra giải pháp hàng đầu về gia cố nền móng công trình vùng sạt lở hoặc xây dựng trên nền đất yếu.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Đường ống xả thải là hạng mục quan trọng nằm trên đường găng ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của cả dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19.
Nền tảng kỹ thuật số DigiSpark sẽ được Unilever sẽ ra mắt vào tháng 6 tới

Nền tảng kỹ thuật số DigiSpark sẽ được Unilever sẽ ra mắt vào tháng 6 tới

Unilever sẽ ra mắt nền tảng kỹ thuật số DigiSpark, một sự kiện mới về chuyển đổi số trên toàn Tập đoàn vào tháng 6 sắp tới.
Phân bón Bình Điền luôn chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Phân bón Bình Điền luôn chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Phân bón Bình Điền luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động năm 2021 đạt 17 triệu đồng/người/tháng.
PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho kỳ thi thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Trung

PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho kỳ thi thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Trung

Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức sơ tuyển thợ giỏi để lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự kỳ thi thợ giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc”

Sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc”

Thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2021”.
Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử

Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử

Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 20/5 thông qua Hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Các hoạt động thăm hỏi, quan tâm đời sống đoàn viên, người lao động được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thường xuyên thực hiện thời gian qua.
Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh của Quý I/2022, trong đó có khoản lỗ ròng là 2.685 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần tăng 55,7%.
Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên "thành trì" hệ miễn dịch

Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên "thành trì" hệ miễn dịch

Nếu coi hệ miễn dịch như một thành trì giúp cơ thể phòng chống bệnh tật thì dinh dưỡng chính là nguyên liệu xây nên thành trì đó thông qua quá trình chuyển hóa.
THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa THACO AUTO và DAIMLER BUS đã được tổ chức hôm nay (21/5), đồng thời, xe bus cao cấp Mercedes-Benz cũng được giới thiệu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động