Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 13:15

Bộ Công Thương công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

20:52 | 01/01/2021
Ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BCT quy định công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành công thương.

Theo Quyết định 3496, quy định hướng dẫn việc công nhận, công bố tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV ngành công thương dành cho các đối tượng, cá nhân hành nghề tư vấn pháp theo quy định của pháp luật, bao gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Công Thương công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV
Ảnh minh họa

Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ DNNVV, bao gồm tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và được Bộ Công Thương công bố công khai để hỗ trợ pháp lý cho DNNVV ngành công thương. Các DNNVV có thể tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lựa chọn tư vấn viên pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu các tư vấn viên pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương cần phải đảm bảo các điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng tư vấn và quy định của pháp luật liên quan đến tư vấn viên pháp luật đó khi tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật; thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Bộ Công Thương về kết quả hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương không còn đáp ứng điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định pháp luật hoặc bị thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về Bộ Công Thương để thực hiện xóa tên khỏi mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương.

Quyết định số 3496 công nhận việc tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV ngành công thương có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2020.

Thu Thủy