Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 28/11/2020 12:10
Không dễ khi đầu tư vào Myanmar

Không dễ khi đầu tư vào Myanmar

Tuy đã thực hiện cải cách thể chế chính trị, sửa đổi, bổ sung các bộ luật và mở cửa thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nhưng nhiều chuyên gia và DN đánh giá ...
1 2