175 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” - Tác phẩm bút chiến mẫu mực

“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” - Tác phẩm đánh dấu ra đời của CN Mác cách đây tròn 175 năm thành cuốn sách “gối đầu giường” của những người cộng sản chân chính.
“Xin dâng tấm lòng ta ơn Đảng” Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Một trong những vấn đề có tính quy luật ra đời, bảo vệ và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin là luôn luôn gắn với cuộc đấu tranh không khoan nhượng, với các trào lưu tư tưởng, thứ chủ nghĩa xã hội phản động; “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” là tác phẩm mẫu mực về tinh thần bút chiến đó.

“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” - Tác phẩm đánh dấu ra đời của chủ nghĩa Mác cách đây tròn 175 năm, trở thành cuốn sách “gối đầu giường” của những người cộng sản chân chính, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới và giá trị của nó được V.I.Lênin khái quát: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng bộ sách, tinh thần của nó, đến bây giờ, vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh” .

Theo đó, một trong những giá trị nổi bật của tác phẩm là tinh thần kiên quyết đấu tranh với các trào lưu tư tưởng và thứ chủ nghĩa với nhiều mầu sắc mà hai ông chỉ coi là “văn học xã hội chủ nghĩa” - tức nó phi khoa học, phản cách mạng và chỉ là ảo mộng văn chương mà thôi; qua đó, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác ngay từ khi nó ra đời và gây tiếng vang lớn khiến cả châu Âu khiếp sợ và tìm mọi cách trừ khử như mở đầu của “Tuyên ngôn”: “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu: bóng ma chủ nghĩa cộng sản.

Tất cả những thế lực của châu Âu cũ: Giáo hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních và Ghi-dô, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó”. Vấn đề này đã được C.Mác và Ph.Ăngghen luận giải rõ ở Chương III “Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”.

175 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” - Tác phẩm bút chiến mẫu mực

Một là, C.Mác và Ph.Ăngghen phê phán chủ nghĩa xã phản động. Chủ nghĩa xã hội phản động được C.Mác và Ph.Ăngghen nhận diện và phê phán đó là 3 “thứ” chủ nghĩa: phong kiến, tiểu tư sản và chủ nghĩa xã hội Đức hay chủ nghĩa xã hội “chân chính.

Chủ nghĩa xã hội phong kiến là tiếng nói của quý tộc Pháp và Anh, mặc dù bọn quý tộc phong kiến đã hết vai trò lịch sử sau các cuộc cách mạng tư sản thành công ở một số nước, tuy nhiên, cuộc cách mạng này chưa triệt để khi chưa đánh đổ tận gốc phong kiến. Vì vậy, một mặt, họ cấu kết với tư sản để đàm áp, bóc lột công nhân và nông dân; mặt khác, họ đả kích xã hội tư sản và tự cho rằng mình vì lợi ích của công nhân bị bóc lột; trong khi đó, họ là muốn quay lại xã hội phong kiến vốn đã bị lịch sử vượt qua. Vì vậy, C.Mác và Ph.Ăngghen mỉa mai: “Các ngài quý tộc ấy đã giương cái bị ăn mày của kẻ vô sản lên làm cờ để lôi kéo nhân dân theo họ, nhưng nhân dân vừa chạy lại thì trông thấy ngay những phù hiệu phong kiến cũ đeo sau lưng họ, thế là nhân dân liền tản đi và phá lên cười một cách khinh bỉ”.

Trong hoạt động chính trị, họ “tích cực tham gia vào tất cả những biện pháp bạo lực chống giai cấp công nhân” và “luôn cấu kết với các lực lượng lạc hậu phản động thuộc giới thầy tu và chúa phong kiến”. Chủ nghĩa xã hội phong kiến tìm mọi cách cấu kết chủ nghĩa xã hội thầy tu, loại chủ nghĩa xã hội này muốn kéo lùi lịch sử trở lại cho phù hợp với lợi ích của giai cấp phong kiến và thầy tu, mưu toan đưa nhân loại trở lại thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử - thời kỳ “thần quyền” (giáo hội) kết hợp với “thế quyền” (nhà nước chuyên chế), thậm chí “thần quyền” lấn át “thế quyền” biến châu Âu lún sâu vào “Đêm trường Trung cổ”.

175 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” - Tác phẩm bút chiến mẫu mực
Ảnh minh họa

Vì vậy, C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ coi nó là “một mớ hỗn hợp những lời ai oán và những lời mỉa mai, dư âm của dĩ vãng và tiếng đe dọa của tương lai”. Luận điệu chủ yếu mà loại chủ nghĩa xã hội này dùng để buộc tội giai cấp tư sản thì chính là cho rằng dưới sự thống trị của nó, giai cấp tư sản bảo đảm sự phát triển cho giai cấp vô sản cách mạng, một giai cấp sẽ làm nổ tung toàn bộ trật tự xã hội cũ. Còn chủ nghĩa xã hội thầy tu thực chất là chủ nghĩa xã hội khổ hạnh của đạo Cơ Đốc được phủ lên một lớp sơn chủ nghĩa xã hội và nó “chẳng qua chỉ là thứ nước thánh mà thầy tu dùng để xức cho nỗi hờn giận của quý tộc mà thôi”.

Chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản là quan điểm chính trị của những người thị dân và tiểu nông đang bị phá sản trong xã hội tư sản nên lập trường của họ không nhất quán, luôn ngả nghiêng giữa giai cấp vô sản và tư sản. Khi họ đứng về phía giai cấp vô sản, chống lại giai cấp tư sản, phê phán mạnh mẽ tệ nạn và hậu quả tai hại mà xã hội tư sản gây nên, nhưng lại muốn giải quyết theo kiểu “vừa là phản động vừa là không tưởng” và C.Mác và Ph.Ăngghen lột tả bản chất của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản khi cho rằng: “xét về nội dung chân thực của nó, thì hoặc là chủ nghĩa xã hội này muốn khôi phục lại những tư liệu sản xuất và phương tiện trao đổi cũ, và cùng với những cái đó, cũng khôi phục lại cả những quan hệ sở hữu cũ và toàn bộ xã hội cũ, hoặc là nó muốn buộc những tư liệu sản xuất và phương tiện trao đổi hiện đại phải khuôn theo cái khuôn khổ chật hẹp của những quan hệ sở hữu cũ, của những quan hệ đã bị và tất phải bị những công cụ ấy đập tan. Trong cả hai trường hợp, chủ nghĩa xã hội này vừa là phản động vừa là không tưởng”.

Chủ nghĩa xã hội Đức hay chủ nghĩa xã hội "chân chính" đại biểu cho lợi ích phản động, lợi ích của giai cấp tiểu tư sản Đức; nó tiếp thu những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa ở Pháp, Đức nhưng không đầy đủ và lệch lạc; nó phê phán, nguyền rủa chế độ chính trị tư sản nhưng lại không muốn các giải pháp cách mạng và tự coi mình “vô tư đứng ở trên mọi cuộc đấu tranh giai cấp”.

Những người này không thấy được tình hình chính trị xã hội ở Đức, đã máy móc áp dụng lý luận phê phán giai cấp tư sản của những người xã hội chủ nghĩa Pháp, nên đã thích ứng với nhu cầu phản động của chính quyền chuyên chế tại các bang ở Đức: “Chủ nghĩa xã hội Đức ấy coi trọng những trò luyện tập vụng về kiểu học sinh của mình một cách hết sức trịnh trọng, và phô trương những trò ấy một cách om sòm theo kiểu bán thuốc rong, nhưng rồi cũng mất dần tính ngây thơ thông thái rởm của mình”. “Chủ nghĩa xã hội chân chính” phản đối cuộc vận động cho tự do và bình đẳng tư sản là những thứ mà nước Đức quân chủ chuyên chế lúc bấy giờ chưa hề có, những thứ mà cuộc cách mạng dân chủ tư sản đang chín muồi ở nước Đức cần phải đạt tới...

Như vậy, những người xã hội chủ nghĩa chân chính lợi dụng lý luận phê phán giai cấp tư sản của những nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp chỉ là để bảo vệ chế độ quân chủ chuyên chế hiện tồn ở Đức. Từ đó, C.Mác và Ph.Ăngghen kết luận: “Chủ nghĩa xã hội ấy đã đem cái lối giả nhân giả nghĩa đường mật của nó bổ sung cho roi vọt và súng đạn mà những chính phủ ấy đã dùng để trấn áp những cuộc khởi nghĩa của công nhân Đức. Nếu chủ nghĩa xã hội “chân chính" do đó đã trở thành vũ khí trong tay các chính phủ để chống lại giai cấp tư sản Đức thì ngoài ra, nó lại còn trực tiếp đại biểu cho một lợi ích phản động, lợi ích của giai cấp tiểu tư sản Đức”.

Hai là, C.Mác và Ph.Ăngghen phê phán chủ nghĩa xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản. Đó là tư tưởng của một bộ phận trong giai cấp tư sản. Họ thấy được những bế tắc, khủng hoảng, tệ nạn... của xã hội tư sản và nguy cơ dẫn đến cách mạng. Nhưng họ lại chỉ hướng tới tìm cách chữa các căn bệnh xã hội, cốt để củng cố xã hội tư sản, muốn duy trì xã hội hiện tại, nhưng được tẩy trừ hết những yếu tố làm đảo lộn và làm tan rã nó.

Vì vậy, C.Mác và Ph.Ăngghen đưa ra một kết luận có tính chất châm biếm về chủ nghĩa xã hội tư sản như sau: “Mậu dịch tự do, vì lợi ích của giai cấp công nhân! Thuê quan bảo hộ, vì lợi ích của giai cấp công nhân! Nhà tù xà lim, vì lợi ích của giai cấp công nhân! Đó là cái đích tột cùng của chủ nghĩa xã hội tư sản, điều duy nhất mà nó nói ra một cách nghiêm túc. Vì chủ nghĩa xã hội tư sản nằm gọn trong lời khẳng định này: sở dĩ những người tư sản là những người tư sản, đó là vì lợi ích của giai cấp công nhân”.

Ba là, C.Mác và Ph.Ăngghen phê phán chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán. Hai ông vừa đánh giá cao, vừa phê phán chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán của các nhà không tưởng Pháp. Một mặt, C.Mác và Ph.Ăngghen coi đó chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán của Xanhximông, Phuriê, Ooen là “chính tông”, có giá trị phê phán “đả kích vào toàn bộ cơ sở của xã hội đương thời”, nhất là đã “cung cấp được những tài liệu rất có giá trị để soi sáng ý thức của công nhân”, đặc biệt là có “những đề nghị tích cực về xã hội tương lai”.

Vì vậy, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán được thừa nhận là một trong ba nguồn gốc tư tưởng của chủ nghĩa Mác, là tiền thân trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học. Mặt khác, do những tư tưởng này xuất hiện trong thời kỳ đầu thế kỷ XIX, lúc cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và vô sản chưa phát triển, không nhận rõ được vai trò của giai cấp công nhân, của những giải pháp cách mạng... nên vẫn chỉ là không tưởng và các ông nhấn mạnh: “Ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán là theo tỷ lệ nghịch với sự phát triển lịch sử”. Chúng đã cũ, trong khi đó thì lịch sử và phong trào công nhân đã biến đổi nhiều, chủ nghĩa xã hội khoa học đã được phát kiến. Cho nên, ai còn chịu ảnh hưởng của các tư tưởng nay sẽ dần rơi vào “hạng những người xã hội chủ nghĩa phản động hay bảo thủ đã được miêu tả trên kia” - tức chủ nghĩa xã hội phản động.

“Tuyên ngôn của đảng cộng sản” là đỉnh cao, thể hiện sự chín muồi và đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác - học thuyết cách mạng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao; “Tuyên ngôn” vừa là một hệ thống hoàn chỉnh về lý luận, vừa là cương lĩnh chính trị, cương lĩnh cách mạng của phong trào vô sản.

Nhờ đó, giai cấp vô sản nhận thức được những quy luật phát triển khách quan của xã hội và hành động theo đúng những quy luật này, hiểu được chiến lược, sách lược cũng như những con đường và phương pháp đấu tranh cách mạng, sự kết hợp mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dài, cơ bản của cách mạng khi công khai tuyên bố sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của mình: “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới”.

Đến nay và cả tương lai, những nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn” vẫn còn giữ nguyên giá trị và rất cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo nhất là tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tư tưởng chủ nghĩa xã hội phản động, phi mácxít của các đảng cộng sản và công nhân trên toàn thế giới; đối với Việt Nam, “Tuyên ngôn” có ý nghĩa đối to lớn với việc nhận diện, phê phán điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chỉ như vậy cũng một lần nữa chứng minh giá trị to lớn, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin mà C.Mác và Ph.Ăngghen đã khởi thảo cách đây 175 năm trong “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”./.

Thái Sơn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lịch sử

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 1/4: Chính phủ ban hành Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Ngày này năm xưa 1/4: Chính phủ ban hành Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, sự kiện quốc tế và các sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ động phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chủ động phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 31/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2023.
Ngày này năm xưa 31/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Ngày này năm xưa 31/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Ngày này năm xưa 31/3 là ngày Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.
Ngày này năm xưa 30/3: Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 30/3: Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 30/3 là ngày Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ban hành mẫu ấn chỉ của lực lượng Quản lý thị trường.
Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ngày 29/3/2023, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Tin cùng chuyên mục

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được hoàn thiện và đi vào vận hành từ ngày 29/3/2023 tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn.
Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/3/2023 Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày này năm xưa 29/3 là ngày đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư ĐCS Đông Dương; Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
Ngày này năm xưa 28/3: Thành lập Bộ Công nghiệp

Ngày này năm xưa 28/3: Thành lập Bộ Công nghiệp

Ngày này năm xưa 28/3, là ngày Bộ Công nghiệp được tách ra từ Bộ Công Thương; ngày thành lập Ban Thanh tra Trung ương; thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam.
Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu.
Ngày này năm xưa 25/3: Giờ Trái đất trở thành hoạt động thường niên

Ngày này năm xưa 25/3: Giờ Trái đất trở thành hoạt động thường niên

Ngày này năm xưa 25/3 diễn ra Giờ Trái đất; Bộ Công Thương phê duyệt đề án Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Ngày 24/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Ngày này năm xưa 24/3: Bộ Công Thương ban hành quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Ngày này năm xưa 24/3: Bộ Công Thương ban hành quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Ngày này năm xưa 24/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
Ngày này năm xưa 23/3: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Ngày này năm xưa 23/3: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Ngày này năm xưa 23/3, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Italia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cần có vai trò đồng hành của báo chí trong bối cảnh hiện nay.
Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí; Việt Nam và Vương quốc Bỉ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Kỷ niệm 133 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình; Bộ Thương mại phê duyệt Đề án Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử...
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Khi cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư được xuất bản, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động.
Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Quốc hội đã ban hành Luật Khoáng sản, ngày Quốc tế hạnh phúc.
Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Belarus về hợp tác kinh tế thương mại; Ngày toàn quốc chống Mỹ.
Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp gồm các nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy điện, nhà máy đường ở TP. Việt Trì; phong trào 3 đảm đang.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Mạng xã hội không chỉ trở thành phương tiện phổ biến để kết nối mọi người mà còn là công cụ để các thế lực thù địch, phản động đăng tải những thông tin xấu độc.
Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3, Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa, Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc; Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Bộ...
Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế lấy ngày này là “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới".
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động