Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo

Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo
Lịch sử nhân loại đã khắc ghi một Đại sự kiện, một kỳ tích làm “Rung chuyển thế giới” là Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga!
Xem chi tiết

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin
Thời kỳ nội chiến Nga, V.I.Lênin đã trực tiếp chủ trì gần 100 cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để thảo luận và quyết nghị những vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc
Xem chi tiết

V.I.Lê-nin với vấn đề chỉnh đốn Đảng

V.I.Lê-nin với vấn đề chỉnh đốn Đảng
Đảng Cộng sản (b) Nga đã “thành hình” và “tạo nên bộ mặt mình” như thế nào? Vì sao đến năm 1921, V.I.Lê-nin lại phải đặt ra vấn đề thanh đảng?
Xem chi tiết

Quan điểm thanh đảng của Lênin vận dụng vào xây dựng Đảng ta hiện nay

Quan điểm thanh đảng của Lênin vận dụng vào xây dựng Đảng ta hiện nay
Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề thanh đảng, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đổi mới và chỉnh đốn, nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
Xem chi tiết

Quan điểm của V. I.Lênin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta

Quan điểm của V. I.Lênin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta
Từ quan điểm của V. I. Lênin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay.
Xem chi tiết

Dấu ấn của Lênin với thời đại và cách mạng Việt Nam

Dấu ấn của Lênin với thời đại và cách mạng Việt Nam
Lênin đã mở ra một thời đại mới thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa; là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng.
Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê-nin và ý nghĩa đối với Việt Nam

Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê-nin và ý nghĩa đối với Việt Nam
Quan điểm của V.I. Lê-nin, chính trị là nội dung và phương hướng hoạt động của nhà nước, phản ánh những quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, dân tộc.
Xem chi tiết

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản
"Công nhân toàn thế giới hãy liên hiệp lại!" là điểm những người nghiên cứu về chủ nghĩa Mác đã thống nhất khi đề cập đến nội dung của chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Xem chi tiết

Quốc tế III và việc bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác

Quốc tế III và V.I. Lê-nin đã quan niệm đúng chủ nghĩa Mác không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động và làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn.
Xem chi tiết

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới

Chúng ta phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới.
Xem chi tiết
1 2 3
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động