Nghị quyết số 214-NQ/TW, ngày 1/3/1971 Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị toàn thể lần thứ 19 giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam ta...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 196-NQ/TW, ngày 10/3/1970 Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ

Vào đầu Xuân Mậu Thân, trong khi địch đã đưa cuộc chiến tranh cục bộ lên đến mức cao nhất...
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị Xứ uỷ Nam bộ lần thứ V, tháng 7 năm 1960

Từ hội nghị Xứ uỷ lần thứ IV (9-1959) đến nay, do chúng ta chấp hành đúng đắn chủ trương của Trung ương Đảng...
Xem chi tiết

Nghị quyết đặc biệt của Hội nghị Trung ương cục lần thứ 15, ngày 29/3/1975

Nghị quyết đặc biệt của Hội nghị Trung ương cục lần thứ 15, ngày 29/3/1975
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai khu uỷ V về công tác xây dựng Đảng 1974 - 1975

Tình hình công tác xây dựng Đảng từ sau ký kết hiệp định Pari (từ ngày 28-1-1973 đến tháng 6-1974)...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 240-NQ/TW, ngày 25/12/1974 Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 227-NQ/TW, ngày 13/10/1973 Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 20 của Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo, thảo luận các báo cáo và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ chống Mỹ...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần 20 BCH Trung ương Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Đảng tháng 1/1968

Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước..
Xem chi tiết
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động