Thông báo Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ 12 để hoàn thành công việc chuẩn bị ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.
Xem chi tiết

Lời bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày, ngày 8/3/1982

Lời bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày, ngày 8/3/1982
Xem chi tiết

Lời khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày

Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong 5 năm 1981-1985 để trình Đại hội...
Xem chi tiết

Phát biểu ý kiến của đồng chí TBT Lê Duẩn kết luận Hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch năm 1982 và kế hoạch 5 năm 1981 - 1985 ...
Xem chi tiết

Kết luận của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 2/11/1981

Sau ba tuần làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương đã thu được kết quả tốt.
Xem chi tiết

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại HN lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng, ngày 12/10/1981

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 12/10/1981
Xem chi tiết

Báo cáo về kế hoạch nhà nước năm 1981

Thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980, các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đạt được một số thành tích và tiến bộ.
Xem chi tiết

Bài nói của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ tám ban Chấp hành Trung ương Đảng

Dân tộc ta có một lịch sử hết sức vẻ vang. Trong 4.000 năm đã có hơn 20 thế kỷ đấu tranh kiên cường bất khuất cho nền độc lập tự chủ...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 20/10/1980, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá IV)

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 20/10/1980, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá IV)
Xem chi tiết

Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 20/9/1979, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng về tình hình và nhiệm vụ cấp bách

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 20/9/1979, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình và nhiệm vụ cấp bách
Xem chi tiết
1 2
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động