Nghị quyết Hội nghị xứ uỷ Nam Bộ lần thứ tư, tháng 11/1959

Nghị quyết Hội nghị xứ uỷ Nam Bộ lần thứ tư, tháng 11/1959
Xem chi tiết

Nghị quyết của HN Trung ương lần thứ 16 (mở rộng), tháng 4 -1959 về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (mở rộng), tháng 4 năm 1959 về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 về tổng kết cải cách ruộng đất

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 về tổng kết cải cách ruộng đất
Xem chi tiết

Nghị quyết HN Trung ương lần thứ 13 (mở rộng) về cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương năm 1958

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (mở rộng) về vấn đề cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương năm 1958
Xem chi tiết

Nghị quyết HN Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) tháng 3/1957 về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp vào hạ tuần tháng 3-1957 để bàn vấn đề xây dựng quân đội...
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) tháng 3/1957 về kế hoạch Nhà nước năm 1957

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (mở rộng) đã kiểm điểm tình hình kinh tế sau hai nǎm khôi phục, đã đề ra nhiệm vụ và phương châm công tác kinh tế cho nǎm 1957...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 13/3/1957 Hội nghị Bộ Chính trị về vấn đề bình ổn vật giá, quản lý thị trường

Cần phải làm cho nhân dân, trước hết là công nhân và nông dân ủng hộ và thi hành chính sách, biện pháp của Đảng và Chính phủ quản lý thị trường...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 02/ NQ-TW, Hội nghị lần thứ 11 mở rộng của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

Trong hai nǎm qua, nhờ lòng yêu nước và sức lao động sáng tạo của nhân dân, nhờ sự cố gắng của cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng...
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị Trung ương, tháng 9 năm 1956 về kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ III

Chương trình công tác của Trung ương nǎm nay đã ấn định triệu tập Đại hội vào khoảng mùa xuân nǎm 1958...
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10 về kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 nhận định rằng những khuyết điểm về tổ chức và lề lối làm việc của Trung ương, nhất là của Bộ Chính trị và Ban Bí thư...
Xem chi tiết
1 2
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động