Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa 9/4: Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba; Bộ Công Thương ban hành nhiều quyết định quan trọng Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/4.

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

-Ngày 11/4/1931: Quyết định công nhận Đảng Cộng sản Đông dương là một Chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản và sẽ đưa ra thông qua tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Sự kiện trên đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đồng thời có tác dụng động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta trên con đường đấu tranh cách mạng.

-Ngày 11/4: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11/4 hàng năm là ngày Hợp tác xã Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, phong trào hợp tác xã ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước; đặc biệt là những đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

-Ngày 11/4/1900: Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn).

-Ngày 11/4/1996: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 997/1996/QĐ-BCN đổi tên “Liên hiệp Khoa học - sản xuất công nghệ và tin học” thành “Trung tâm Công nghệ mới khoáng sản và tin học”

-Ngày 11/4/1991: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 1001/1996/QĐ-BCN về việc thành lập Ban soạn thảo “Các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản”

-Ngày 11/4/1998: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 24/1998/QĐ-BCN về việc bổ sung Danh mục hồ sơ, tài liệu hàng năm và thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan Bộ được ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 1478/QĐ-VP ngày 03/6/1996

-Ngày 11/4/2000: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 28/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất

-Ngày 11/4/2001: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2001/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển ngành hoá chất Việt Nam 5 năm 2001 – 2005

- Ngày 11/4/2003: Bộ Thương mại ban hành Quyết định 422/2003/QĐ-BTM ban hành quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước

-Ngày 11/4/2006: Quyết định 07/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

-Ngày 11/4/2007: Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

-Ngày 11/4/2014: Quyết định 3218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

-Ngày 11/4/2016: Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1403/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030"

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu
Singapore

Sự kiện quốc tế

-Ngày 11/4/1957: Anh chấp nhận cho Singapore hưởng quy chế chính phủ tự trị

-Ngày 11/4/1991: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính thức thông báo kết thúc cuộc chiến tranh Vùng Vịnh.

-Ngày 11/4/2011: Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo Phát triển thế giới. Trong báo cáo này, WB bác bỏ quan điểm lâu nay của các thể chế toàn cầu cho rằng chỉ cần tăng trưởng kinh tế cao là có thể giải quyết được xung đột và bạo lực. Thay vào đó, khả năng tiếp cận việc làm tốt, an ninh và công lý được bảo đảm mới là yếu tố chủ chốt để phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và xung đột.

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch Hồ Chí Minh lao động tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ

Sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

-Ngày 11/4/1924: Trong thư Nguyễn Ái Quốc gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đưa ra nhận xét: “Những thuộc địa của Pháp nói chung, và Đông Dương nói riêng ít được biết đến trong giới vô sản và cộng sản. Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp rất ít được thông tin về những gì xảy ra ở những thuộc địa đó”. Thư vạch rõ: “Nếu chúng ta muốn hoạt động một cách có ích về vấn đề thuộc địa thì nhất thiết phải bắt liên lạc với các thuộc địa đó” đồng thời cho rằng, chuyến trở về Việt Nam theo dự định “sẽ là một chuyến đi để khảo sát và nghiên cứu” với mục tiêu: Thiết lập mối quan hệ giữa Đông Dương và Quốc tế Cộng sản...”.

-Ngày 11/4/1950: Bác Hồ chủ tọa phiên họp của Hội đồng Chính phủ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Kết thúc phiên họp, Bác nhắc nhở: Chúng ta đang chuẩn bị mọi mặt về quân sự, chính trị, ngoại giao... để chuyển mạnh sang tổng phản công, phải làm tốt công tác động viên nhân dân: “Không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng, lúc nào mọi kế hoạch đến tận dân, dân thực hiện, lúc đó mới thật là tổng động viên”.

-Ngày 11/4/1964: Bác Hồ trả lời bạn đọc trên Báo Nhân Dân đặt câu hỏi: “Làm thế nào để thực hiện mỗi người làm việc bằng hai?”. Đây là nội dung Bác phát động từ Hội nghị Chính trị đặc biệt. Bác giải thích rằng, làm việc bằng hai không có nghĩa là kéo dài giờ lao động gấp đôi mà “bất kỳ làm công việc gì đều phải cố gắng nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm, có tinh thần cố gắng gấp bội; ra sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục đích làm được nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.

-Ngày 11/4/1966, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “4 tốt”. Sau khi động viên những kết quả tích cực của cuộc vận động, Người cũng phê phán: “Tệ hơn nữa là trong những chi bộ ấy có một số đảng viên và cán bộ, có cả cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo quan liêu mệnh lệnh nặng. Đảng cần phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ mắc sai lầm đó”

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân; sáp nhập Công ty Kim khí Đông Anh vào Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày 20/2/1963 khánh thành đường hàng không Việt - Lào nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn, mở ra không gian phát triển mới cho hai nước.
Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang; ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày 18/2/1979, Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cùng các hiệp định quan trọng khác đã được ký kết.
Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP; 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2, Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam; ban hành quy định về an toàn điện.
Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2/2012, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18 (AEM Retreat 18) diễn ra tại Nâypitô, Mianma.
Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BCT, quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.
Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội.
Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp; Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Viêng Chǎn (Lào).
Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 13/3 là Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam.
Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2/2019: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa ngày 13/2: Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT về Nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về thương mại điện tử, quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa 11/2, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; chủ trương xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2 ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đồng thời là ngày thành lập Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.
Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày 9/2/2018: Bộ Công Thương ban hành Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa ngày 8/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp.
Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường; Bắt đầu trận Làng Vây - Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.
Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2/2005: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời.
Ngày này năm xưa 3/2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng

Ngày này năm xưa 3/2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng

Ngày này năm xưa 3/2, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Phê duyệt quy hoạch phát triển kho hàng hoá tại các cửa khẩu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Ngày này năm xưa 2/2: Công nhân Nhà máy cơ khí Hà Nội đón Bác Hồ

Ngày này năm xưa 2/2: Công nhân Nhà máy cơ khí Hà Nội đón Bác Hồ

Ngày này năm xưa 2/2/1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy cơ khí Hà Nội và biểu dương thành tích của Nhà máy.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động