Kết luận số 04-KL/TW ngày 11/11/1999 HN lần thứ tám BCHTW (khóa VIII) về nhiệm vụ KT- XH và NSNN năm 2000

Những thành tựu và tiến bộ đó là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/8/1999 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) họp từ ngày 9 đến 16-8-1999 tại Hà Nội...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 02/02/1999 Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BCHTW Đảng (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) họp từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999, tại Hà Nội...
Xem chi tiết

NQ số 05-NQ/TW ngày 17/10/1998 HN lần thứ sáu (lần 1) BCHTW Đảng khóa VIII về nhiệm vụ KT- XH năm 1999

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách đó, chúng ta đã cố gắng phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6%...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 17/10/1998 Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW Đảng (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) họp từ ngày 13 đến ngày 17-10-1998 tại Hà Nội...
Xem chi tiết

Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 16/7/1998 Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII họp từ ngày 6-7 đến ngày 16-7-1998, tại Hà Nội...
Xem chi tiết

Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 29/12/1997 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) họp từ ngày 22-12 đến ngày 29/12/1997 tại Hà Nội
Xem chi tiết

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng...
Xem chi tiết
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động