Từ CM tháng Mười Nga đến CM tháng Tám Việt Nam, những sáng tạo vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Từ CM tháng Mười Nga đến CM tháng Tám Việt Nam, những sáng tạo vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
Kỷ niệm 105 năm (7-11-1917 - 7-11-2022) cách mạng Tháng Mười Nga thành công, là dịp để chúng ta ghi nhớ những giá trị to lớn của cuộc cách mạng...
Xem chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế (tiếp)

Một trong những cống hiến quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức...
Xem chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế (tiếp)

Tư tưởng của Người về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là một vấn đề quan trọng...
Xem chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế (tiếp)

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới, những vấn đề hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc có một vị trí quan trọng. Hoà bình và hữu nghị là ước vọng...
Xem chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế (tiếp)

Tư tưởng của Hồ Chí Minh không phải là tổng hợp các nguồn tư tưởng, lý luận của loài người tiến bộ, không chỉ là sự vận dụng sáng tạo.
Xem chi tiết

Mấy quan điểm của Bác Hồ về công tác báo chí

Cùng với cuộc đời hoạt động tổ chức, lãnh đạo cách mạng trên nửa thế kỷ, hoạt động báo chí của Bác Hồ chúng ta cũng lâu dài, phong phú, sôi nổi...
Xem chi tiết

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh từ một hướng tiếp cận

Tư tưởng và đạo đức của Việt Nam được kết tinh ở tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh...
Xem chi tiết

Suy nghĩ thêm đôi nét về Tiếng Việt và nhà vǎn hoá lớn Hồ Chí Minh

Tiếng Việt trong hơn nửa thế kỷ qua, với Bác Hồ, về rất nhiều phương diện, quả không phải là một chữ tiếng Việt sẵn có từ trước...
Xem chi tiết

Vǎn hóa và vǎn hóa Hồ Chí Minh

Vǎn hóa do con người và loài người sáng tạo ra trong mọi thời đại lịch sử. Vǎn hóa vừa phản ánh đời sống hiện thực của con người và xã hội lại vừa thúc đẩy...
Xem chi tiết

Vận dụng tư tưởng HCM để tiếp tục cải cách thể chế góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Toàn bộ các chuẩn mực, quy tắc có tính hệ thống, đồng bộ để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo một định hướng nhất định, được coi là thể chế...
Xem chi tiết
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động