Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Tích cực tham gia Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế I), tham gia sáng lập và lãnh đạo Quốc tế II....
Xem chi tiết

Cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen trong lĩnh vực triết học vẫn còn nguyên giá trị

Cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen trong lĩnh vực triết học vẫn còn nguyên giá trị
Cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen trong lĩnh vực triết học là không thể phủ nhận...
Xem chi tiết

Học thuyết về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của V.I.Lênin

V.I.Lênin kế thừa và phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen...
Xem chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng của Ph. Ăngghen về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Ph. Ăngghen (1820 - 1895) là người bạn, người đồng chí thân thiết của C. Mác, người đã cùng C. Mác sáng lập học thuyết Mác...
Xem chi tiết

Quan điểm của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa lao động và giới tự nhiên vẫn vẹn nguyên tính khoa học và ý nghĩa thời sự

Trong tác phẩm “Tác dụng của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người”, Ph. Ăngghen đã phân tích mối quan hệ giữa lao động và giới tự nhiên..
Xem chi tiết

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới
Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đánh dấu bước ngoặt căn bản của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế...
Xem chi tiết

Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước

Theo quan điểm duy vật, nhân tố quyết định trong lịch sử quy cho đến cùng, là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp.
Xem chi tiết

Chiến tranh nông dân ở Đức

Để đối lập lại với thái độ thờ ơ nhất thời biểu hiện ra ở hầu hết mọi nơi sau hai nǎm chiến đấu...
Xem chi tiết

Những người Cộng sản và Karl Heinzen 56

Brut-xen, ngày 26 tháng chín, Báo "Deutsche-Brússeler- Zeitung", số ra hôm nay, có một bài của Heinzen...
Xem chi tiết

Đảng của công nhân

Một cơ quan công nhân không thể tán thành Đảng dân quyền hay Đảng bảo thủ...
Xem chi tiết
1 2 3
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động