Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp

Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Đảng từ 02/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư của Đảng từ 10/1956 đến 9/1960
Xin chờ trong giây lát...

Phim tài liệu: Tên Người đẹp mãi

Phim tài liệu: Nơi ở của Bác Hồ - một di sản vô giá

Mobile VerionPhiên bản di động