Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng đâu đó vẫn âm ỉ những luận điệu hằn học về một ''ngày quốc hận''.
Rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Những "địa chỉ đỏ" trong lòng đô thị ở TP. Hồ Chí Minh Chiến thắng 30/4 nhớ về nhà báo, điệp viên Phạm Xuân Ẩn

Chiến tranh đã lùi xa ngót nửa thế kỷ - ngày 30/4/1975. Đó là ngày mà đất nước sạch bóng quân xâm lược, hoà bình được lập lại trên lãnh thổ Việt Nam; đó là ngày đoàn tụ mà Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong mỏi: “Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Chiến thắng 30/4 còn là ngày hòa hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù để mỗi người Việt Nam cùng hướng về mục tiêu chung: Hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những kẻ lạc lõng không chịu chấp nhận thực tế lịch sử, âm ỉ những luận điệu hằn học về cái gọi là “ngày quốc hận”, “tháng 4 đen tối” và những đề xuất kiểu: “từ nay trở đi không gọi là “Ngày Giải phóng miền Nam” nữa mà là “Ngày Hòa Bình - Day of Peace”.

Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
Mục tiêu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn hướng đến hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do. Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong gió, luôn là hình ảnh đẹp, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc

Một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là chúng thường xuyên đổi trắng thay đen, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng để làm mờ đi những thành tích, chiến công vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các giai đoạn cách mạng. Đây là những âm mưu, thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ của các trang mạng xã hội, sự lan tỏa tức thì của mạng Internet. Chính vì vậy, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái liên quan đến vấn đề lịch sử là hết sức cần thiết, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần khẳng định giá trị, sự thật những sự kiện lịch sử của dân tộc.

Cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta đã trải qua rất nhiều gian khổ, hy sinh để đi đến ngày toàn thắng 30/4/1975. Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã đánh dấu sự thất bại của 5 đời Tổng thống Mỹ (Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Nichxơn, Pho) điều hành 3 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ (“Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”). Thắng lợi ngày 30/4/1975 đã làm cho hai miền Bắc Nam sum họp một nhà và ngày toàn thắng “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; đã hoàn thành được mong muốn cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Với những ý nghĩa to lớn đó, ngày 30/4/1975 mãi mãi được mỗi người Việt Nam nhớ đến là ngày thống nhất đất nước.

Nhưng với dã tâm bôi đen, xuyên tạc, hạ thấp giá trị Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, trong nhiều năm qua, một số luận điệu lòe bịp vẫn rêu rao rằng: “Sau chiến tranh Đông Dương một nửa đất Việt bị rơi vào tay cộng sản. Chiến tranh tại miền Nam chấm dứt ngày 30/4/1975 và từ đó miền Nam bị cộng sản Việt Nam chiếm đóng”; “Đây chỉ là sự kết thúc một giai đoạn của cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc - Cộng tại Việt Nam” và cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục “vì cuộc chiến ấy vẫn chưa phân thắng bại”. Rõ ràng những luận điệu này chỉ là chiêu bài “tâm lý chiến”, chỉ là sự níu kéo vô nghĩa của những kẻ cố tình sống trong bóng đêm thù hận mà thôi!

Cần phải nói rõ rằng, suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn hòa hiếu, "lấy chí nhân thay cường bạo" nhưng không bao giờ yếu hèn, chấp nhận làm nô lệ. Vì vậy, việc đứng lên chiến đấu, bảo vệ quê hương, bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Còn bản chất của cuộc chiến tranh mà bè lũ xâm lược kia tiến hành rõ ràng là cuộc chiến tranh phi nghĩa như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ta chỉ giữ gìn non sông, đất nước ta. Chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ. Vậy ta là chính, địch là tà”. Đấy là bản chất của cuộc chiến tranh! Còn không tồn tại cái gọi là “cuộc chiến ý thức hệ” như bọn người thù địch lưu vong đang cổ súy.

Nêu ra luận điệu này, rõ ràng các thế lực thù địch lưu vong muốn làm sai lệch bản chất của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, muốn nhân cơ hội này suy diễn cuộc “chiến tranh ý thức hệ” vẫn còn tồn tại và chưa đi đến hồi kết để phá hoại mong muốn hòa bình, sum họp, gác lại quá khứ, hướng đến tương lai phồn vinh của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Cùng với âm mưu trên, trong thời gian gần đây, những thế lực thù địch, lưu vong đề xuất một phương án nghe rất kêu nhưng thực chất lại vô cùng xảo quyệt, đó là luận điệu: Từ nay trở đi không gọi ngày 30/4 hằng năm là Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nữa mà nên gọi là “Ngày Hòa Bình - Day of Peace”. Đó thực chất là sự đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm để hòng nhập nhằng giữa chính nghĩa và phi nghĩa.

Nói rõ hơn nữa, quá thấu hiểu nỗi đau chia cắt, mất mát do khói lửa chiến tranh tàn bạo nên dân tộc Việt Nam luôn thiết tha yêu chuộng hòa bình, luôn muốn giơ tay làm bạn với các dân tộc khác. Hai chữ hòa bình cũng là nguyện vọng thiết tha của hơn 100 triệu người dân Việt Nam cũng như kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Không bao giờ trong tâm khảm mỗi người Việt Nam yêu nước quên được ngày non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà, không bao giờ mỗi người Việt Nam yêu nước quên ngày phải đánh đổi biết bao xương máu để có được!

Còn nếu những kẻ nào đó muốn xóa bỏ hận thù, quên đi “ngày quốc hận”, “tháng 4 đen” do chính họ tưởng tượng ra thì nên thành tâm tôn trọng sự thật, gác lại quá khứ để cùng nhau xây đắp cho tương lai của dân tộc.

Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
Ngày 30/4/1975, khi xe tăng của bộ đội ta húc đổ cổng sắt, tiến vào Dinh Độc Lập, lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc phủ tổng thống Ngụy báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Với mỗi người Việt Nam, đây mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Ngày 30/4/1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi tầm vóc lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn tiến bộ toàn thế giới.

Cũng như bao con dân Việt Nam khác, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định: Ngày 30/4/1975 mãi mãi là ngày vui toàn thắng, ngày thống nhất hoàn toàn đất nước!

Thời gian càng lùi xa, càng cho thấy giá trị và ý nghĩa lịch sử của những sự kiện trọng đại như Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Quốc khánh 2/9/1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Cho dù có dùng bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào đi chăng nữa, các thế lực cơ hội, thù địch cũng không thể xuyên tạc được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam trong thực hiện khát vọng thống nhất đất nước.

Đất nước ta đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, với thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nền tảng tư tưởng và cơ sở lý luận để xây dựng phương hướng, biện pháp nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chiến thắng 30/4

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Không công khai do sợ sai

Không công khai do sợ sai

Công khai, minh bạch là một giải pháp quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo, quản lý điều hành để khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng.
Đồn Biên phòng Trường Sa: Giữ vững “trận địa tư tưởng” nơi đầu sóng

Đồn Biên phòng Trường Sa: Giữ vững “trận địa tư tưởng” nơi đầu sóng

Luôn vững vàng về tư tưởng, thời gian qua Đồn Biên phòng Trường Sa - BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản trái phép IUU.
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để phá hoại đoàn kết tôn giáo

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để phá hoại đoàn kết tôn giáo

Một trong những chiêu thức mới phá hoại đoàn kết tôn giáo đó là lợi dụng ‘hiện tượng Thích Minh Tuệ’ để kích động, chia rẽ và phá hoại.
Từ vụ Huy Đức bị bắt đến việc xuyên tạc tự do báo chí tại Việt Nam

Từ vụ Huy Đức bị bắt đến việc xuyên tạc tự do báo chí tại Việt Nam

Sau khi ông Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị bắt, trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã xuất hiện các thông tin xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam
Vẫn là chiêu trò lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Vẫn là chiêu trò lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ được các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết thì lại xuất hiện chiêu trò lợi dụng để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Vạch mặt chân tướng Việt Tân quanh việc tự nguyện dừng hạnh đạo của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)

Vạch mặt chân tướng Việt Tân quanh việc tự nguyện dừng hạnh đạo của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)

Việc Việt Tân kích động khi trong nước giải quyết thấu tình đạt lý “hiện tượng” Thích Minh Tuệ cho thấy tổ chức phản động này thêm một lần tự lột mặt nạ.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam: “Luỹ thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Việt Nam: “Luỹ thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới

Qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã làm tốt công tác xây dựng “Lũy thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới.
Infographic: Hình thành khả năng

Infographic: Hình thành khả năng ''miễn dịch'' trước thông tin xấu, độc cho Đoàn viên, thanh niên

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đoàn viên, thanh niên Việt Nam cần hình thành khả năng "miễn dịch" trước thông tin xấu, độc.
Ảo vọng ‘cờ vàng ba sọc’ và âm mưu Diễn biến hoà bình - hãy cảnh giác!

Ảo vọng ‘cờ vàng ba sọc’ và âm mưu Diễn biến hoà bình - hãy cảnh giác!

Chiến tranh đã đi qua ngót nửa thế kỷ nhưng đây đó trên địa cầu vẫn còn có những thế lực, những kẻ ôm mộng “ngày về” Việt Nam bằng ảo vọng “cờ vàng”.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Thực tiễn lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chứng minh chỉ có đoàn kết chính nghĩa mới đem lại thắng lợi cho cách mạng và mọi điều trong đời sống, xã hội.
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc.
Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn 559.
VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, VCCI đã tổ chức Diễn đàn ''Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh'' vào chiều ngày 14/5.
Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó có vai trò của tổ chức công đoàn.
Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhìn lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ''lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'' 70 năm trước, chúng ta càng cảm phục Bác Hồ về nghệ thuật dùng người.
Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Sau hơn hai thế kỷ, tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn có sức sống, những quy luật được ông vạch ra vẫn đang chi phối nhiều mặt của kinh tế thế giới
Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Nhiều cán bộ đảng viên, có cả cán bộ cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta do thoái hóa, biến chất, tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật, cho thôi giữ các chức vụ.
Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tinh thần bất khuất, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú để lại cho các thế hệ mai sau tấm gương ngời sáng của một người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Theo các chuyên gia, công nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên cần có những chính sách hỗ trợ đủ mạnh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp.
Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác thông tin, tuyên truyền của Tổng cục Quản lý thị trường luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương.
Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia và nền kinh tế.
Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Để chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã phải liên tục thay đổi, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mà các nhà mua hàng đưa ra.
Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Là Bộ kinh tế đa ngành, Bộ Công Thương đã bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ được xem là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, từ đó giúp tự chủ công nghiệp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động