Cuốn sách của Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".
Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Các cơ quan báo chí, truyền thông là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận diện âm mưu bóp méo về đường lối đối ngoại

Nhận diện âm mưu bóp méo về đường lối đối ngoại

Đối ngoại quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng bộ Bộ Công Thương nhận giải Ba và Bằng khen tại Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương nhận giải Ba và Bằng khen tại Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chiều 18/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Công tâm, khách quan, chặt chẽ trong công tác cán bộ

Công tâm, khách quan, chặt chẽ trong công tác cán bộ
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XIII khép lại với 6 nhóm vấn đề lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát trọn vẹn trong phát biểu bế mạc.

Doanh nghiệp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM: Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị

Doanh nghiệp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM: Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị
Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đã gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng
Đảng ủy Khối các CQ TW đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong CQ hội quần chúng

Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục củng cố,nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục củng cố,nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
Đại hội XIII của Đảng xác định nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại bao gồm ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao NN và đối ngoại nhân dân.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí
Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng

Bài 3: Cần tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động

Bài 3: Cần tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động
Nhận diện, bóc trần và phòng chống các hành vi xuyên tạc mới về đội ngũ doanh nhân Việt Nam của các thế lực thù địch đang là đòi hỏi cấp thiết từ cuộc sống.

Bài 2: Thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay… doanh nhân”

Bài 2: Thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay… doanh nhân”
Cắt ghép ảnh, lấy thông tin cũ "xào" lại rồi tung lên mạng... bình luận theo chiều hướng doanh nghiệp này sắp phá sản là thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay doanh nhân".

Vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Với hơn 17.700 doanh nghiệp đang hoạt động, khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có vai trò quan trọng trong việc giữ vững “trận địa” tư tưởng của Đảng.

Bài 1: Xuyên tạc đường lối của Đảng ta về doanh nhân

Bài 1: Xuyên tạc đường lối của Đảng ta về doanh nhân
Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang trở thành lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI
Tối 5/10 tại Hà Nội, lần đầu tiên Đảng bộ HaUI đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch
“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam
Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế
Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...

Bài 3: Vững bước trên con đường mới

Bài 3: Vững bước trên con đường mới
Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền cùng những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bắc Ninh đang tự tin đi trên con đường đổi mới.

Bài 3: Chống tin giả, tin xuyên tạc, tin phá hoại và vai trò của Đảng viên

Bài 3: Chống tin giả, tin xuyên tạc, tin phá hoại và vai trò của Đảng viên
Cần "trách nhiệm hóa" đối với người dân trong tiếp cận và chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Đảng viên phải là người đi đầu trong đấu tranh chống tin giả.

Bài 2: Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư

Bài 2: Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư
Nửa đầu nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 2020-2025 là giai đoạn vô cùng khó khăn, bởi từ cuối năm 2019 đến hết năm 2022 cả nước dồn sức chống dịch Covid-19.
|< < 1 2 3 > >|
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho nhân dân.
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời gian qua.
Mobile VerionPhiên bản di động