Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao

Chiều ngày 15/10/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch Covid-19 của Ngành.

54/63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, tính chung 9 tháng năm 2021, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,29%; quý II tăng 11,18%; quý III giảm 3,5%), cao hơn mức tăng trưởng GDP chung của toàn nền kinh tế (cả nước: tăng 1,42%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05% (quý I tăng 8,9%; quý II tăng 13,35%; quý III giảm 3,24%); ngành khai khoáng giảm 7,17% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 6% và khí đốt tự nhiên dạng khí giảm 17,6%).

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công Thương tới 63 điểm cầu trong cả nước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 3.367,7 nghìn tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,7% (cùng kỳ năm 2020 đạt 3.625,59 nghìn tỷ đồng, giảm 0,73%).

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, 44/63 địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 57/63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước giảm 7,1%).

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung báo cáo hoạt động khối Công Thương địa phương trong 9 tháng đầu năm 2021

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, theo báo cáo của các Sở Công Thương, 54/63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng trưởng cao hpn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 31/63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 18,8%). Khu vực phía Bắc, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chiếm tỉ trọng 54,8% cả nước, 26/28 địa phương có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; Khu vực miền Trung-Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng 3,6% cả nước, có 13/16 địa phương; Khu vực phía Nam chiếm tỉ trọng 40,8% cả nước, có 14/19 địa phương.

Bước sang quý IV, mặc dù tiêm chủng vaccine Covid-19 được nhiều nước trên thế giới triển khai mạnh mẽ nhưng nguy cơ phục hồi của kinh tế thế giới vẫn mong manh, việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu còn hiện hữu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Vì vậy, trong những tháng cuối năm 2021, khối Công Thương địa phương thống nhất một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tác động của thiên tai, dịch bệnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cùng đó tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công Thương các tỉnh, thành phố; thực hiện các chương trình, hoạt động của ngành Công Thương đang triển khai hỗ trợ các địa phương trên cả nước…

Thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp mở cửa

Tại Hội nghị, các địa phương (Thái Nguyên, Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, TP HCM, Hải Dương, Hà Giang, Hà Nội…) đã thảo luận và trao đổi nhiều vấn đề về thực trạng tại địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp tham mưu, hiến kế với lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tín hiệu đáng mừng là qua ghi nhận tại các địa phương, công nghiệp và thương mại các tỉnh đều nỗ lực ở mức cao nhất để có được tốc độ tăng trưởng nhất định, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hoà Bình và Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tạị Hội nghị

Ý kiến lãnh đạo UBND các tỉnh và các Sở Công Thương đều cho rằng, trong bối cảnh mới thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và thống nhất với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân; hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời tiếp tục huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng chống dich, đồng thời tập trung ưu tiên vaccine cho 100% người lao động.

Đặc biệt cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đặt vấn đề tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục hành chính, kê khai nộp thuế, thực hiện thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu; mở rộng áp dụng các dịch vụ chuyển đổi số trong các cơ quan thuộc Bộ, tăng cường xử lý trực tuyến các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho rằng cần khắc phục cho được tình trạng các địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch và mở cửa kinh tế một cách cục bộ. Trong quá trình triển khai các giải pháp mở cửa trở lại cần có bước đi thận trọng, chắc chắn, rõ đến đâu làm đến đó.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương phố hợp cùng các bộ tham mưu Chính phủ các giải pháp thống nhất, đồng bộ (tránh mỗi tỉnh, mỗi địa phương có thêm quy định riêng) tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt chi phí trung gian.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và một số tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận sâu rộng các nội dung của các FTA mà Việt Nam là thành viên, các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điểu kiện để doanh nghiệp các tỉnh tăng cường xuất khẩu chính ngạch.

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị của các địa phương, đồng thời khẳng định, các địa phương đã nỗ lực rất nhiều trong công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu bật các nhiệm vụ khối Công Thương địa phương trong các tháng còn lại của năm 2021

Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong 9 tháng đầu năm như hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhiều ảnh hưởng lớn đến giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực cũng như cả nước.

Căn cứ diễn biến tình hình thực tế trong nước và thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2021, UBND tỉnh, thành phố bám sát tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn quốc, trong các khu, cụm công nghiệp để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bộ trưởng yêu cầu các Sở Công Thương cần khẩn trương hoàn thiện hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện... để tạo cơ chế thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp; ưu tiên quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm liên kết ngành tạo chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp…

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; xử lý tốt vấn đề về truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng sản phẩm nông sản của Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động đàm phán để phát triển các thị trường khu vực xa hơn…

Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Công Thương địa phương

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Công Thương họp chỉ đạo cung cấp điện mùa nắng nóng 2023

Bộ trưởng Bộ Công Thương họp chỉ đạo cung cấp điện mùa nắng nóng 2023

Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện mùa nắng nóng 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan.
Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần có chính sách khuyến khích, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu theo hướng bền vững.
Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

Bộ Công Thương đang xin ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về thương mại biên giới.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Nhằm đảm bảo đủ than cho sản xuất điện, đạm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp với các doanh nghiệp để kiểm điểm việc triển khai.
Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với 3 Tập đoàn năng lượng

Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với 3 Tập đoàn năng lượng

Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với 3 Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Điện lực Việt Nam và Than- Khoáng sản VN.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

Đây là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công văn số 506 /BCT-TTTN về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”

Tại buổi giao ban đầu Xuân 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định phương châm của năm 2023 là “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”.
Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Bộ Công Thương nhanh chóng tìm giải pháp phát triển

Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Bộ Công Thương nhanh chóng tìm giải pháp phát triển

Ngày 13/1/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương vừa có ban hành Quyết định số 2956/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Ngành Công Thương: Tạo dựng nền tảng để hướng tới những mục tiêu chiến lược

Ngành Công Thương: Tạo dựng nền tảng để hướng tới những mục tiêu chiến lược

Báo Công Thương trân trọng điểm lại một số chỉ đạo và chia sẻ của các Thứ trưởng Bộ Công Thương trong năm 2022 vừa qua.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương.
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chiều 19/10.
Bộ Công Thương ban hành quy định về thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp

Bộ Công Thương ban hành quy định về thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp ngành Công Thương.
Kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai

Kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo: Tổng cục Quản lý thị trường kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng".
Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Trong 2 ngày 11-12/7, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công Thương tổ chức hội thảo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Bộ Công Thương ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2022

Bộ Công Thương ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2022

Thứ trưởng Đặng Hoàng An vừa ký quyết định số 913/QĐ-BCT về ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Bộ Công Thương năm 2022.
Cung cấp điện cho SEA Games 31: Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Cung cấp điện cho SEA Games 31: Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra và làm việc về phương án cung cấp điện cho SEA Games 31 trên địa bàn Hà Nội.
Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp bàn giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu trong nước do Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 9/2/2022. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại các địa phương và doanh nghiệp trên cả nước.
Bộ Công Thương đưa 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hoá

Bộ Công Thương đưa 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hoá

Trước việc giá nguyên liệu thế giới tăng ảnh hưởng tới nguồn cung hàng hoá trong nước, đặc biệt trong những tháng cuối năm, chiều 6/11/2021, tại buổi họp báo Chính phủ tháng 10, được tổ chức ngay sau phiên họp Chính phủ tháng 10, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Người phát ngôn Bộ Công Thương- đã nêu rõ các giải pháp của Bộ Công Thương trong việc kiểm soát lạm phát và bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho nhu cầu trong nước.
Bộ Công Thương và Bộ Tài chính: Phối hợp bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính: Phối hợp bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vừa có buổi làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, nhằm triển khai các hoạt động phối hợp giữa hai Bộ, từ đó, đưa ra cơ chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước giữa hai cơ quan Bộ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Ưu tiên cao nhất là gỡ khó cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Ưu tiên cao nhất là gỡ khó cho doanh nghiệp

Trao đổi với Báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, những năm qua, doanh nghiệp là động lực giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hậu dịch Covid-19 hiện nay là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách.
Điều hành giá xăng dầu đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Điều hành giá xăng dầu đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Trong cuộc họp báo Bộ Công Thương chiều ngày 30/9, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, giá bán xăng dầu được quản lý trên cơ sở đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Bộ Công Thương: Sẽ không tăng giá điện trong năm nay!

Bộ Công Thương: Sẽ không tăng giá điện trong năm nay!

Thông tin tại buổi họp báo Bộ Công Thương chiều 30/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, nhiều hoạt động sản xuất bị đình trệ, mặc dù nhiều yếu tố có tác động đến giá thành sản xuất điện song Bộ Công Thương không nghĩ đến chuyện sẽ tăng giá điện trong năm nay.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động