Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao

Chiều ngày 15/10/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch Covid-19 của Ngành.

54/63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, tính chung 9 tháng năm 2021, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,29%; quý II tăng 11,18%; quý III giảm 3,5%), cao hơn mức tăng trưởng GDP chung của toàn nền kinh tế (cả nước: tăng 1,42%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05% (quý I tăng 8,9%; quý II tăng 13,35%; quý III giảm 3,24%); ngành khai khoáng giảm 7,17% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 6% và khí đốt tự nhiên dạng khí giảm 17,6%).

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công Thương tới 63 điểm cầu trong cả nước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 3.367,7 nghìn tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,7% (cùng kỳ năm 2020 đạt 3.625,59 nghìn tỷ đồng, giảm 0,73%).

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, 44/63 địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 57/63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước giảm 7,1%).

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung báo cáo hoạt động khối Công Thương địa phương trong 9 tháng đầu năm 2021

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, theo báo cáo của các Sở Công Thương, 54/63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng trưởng cao hpn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 31/63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 18,8%). Khu vực phía Bắc, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chiếm tỉ trọng 54,8% cả nước, 26/28 địa phương có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; Khu vực miền Trung-Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng 3,6% cả nước, có 13/16 địa phương; Khu vực phía Nam chiếm tỉ trọng 40,8% cả nước, có 14/19 địa phương.

Bước sang quý IV, mặc dù tiêm chủng vaccine Covid-19 được nhiều nước trên thế giới triển khai mạnh mẽ nhưng nguy cơ phục hồi của kinh tế thế giới vẫn mong manh, việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu còn hiện hữu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Vì vậy, trong những tháng cuối năm 2021, khối Công Thương địa phương thống nhất một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tác động của thiên tai, dịch bệnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cùng đó tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công Thương các tỉnh, thành phố; thực hiện các chương trình, hoạt động của ngành Công Thương đang triển khai hỗ trợ các địa phương trên cả nước…

Thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp mở cửa

Tại Hội nghị, các địa phương (Thái Nguyên, Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, TP HCM, Hải Dương, Hà Giang, Hà Nội…) đã thảo luận và trao đổi nhiều vấn đề về thực trạng tại địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp tham mưu, hiến kế với lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tín hiệu đáng mừng là qua ghi nhận tại các địa phương, công nghiệp và thương mại các tỉnh đều nỗ lực ở mức cao nhất để có được tốc độ tăng trưởng nhất định, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hoà Bình và Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tạị Hội nghị

Ý kiến lãnh đạo UBND các tỉnh và các Sở Công Thương đều cho rằng, trong bối cảnh mới thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và thống nhất với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân; hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời tiếp tục huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng chống dich, đồng thời tập trung ưu tiên vaccine cho 100% người lao động.

Đặc biệt cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đặt vấn đề tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục hành chính, kê khai nộp thuế, thực hiện thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu; mở rộng áp dụng các dịch vụ chuyển đổi số trong các cơ quan thuộc Bộ, tăng cường xử lý trực tuyến các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho rằng cần khắc phục cho được tình trạng các địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch và mở cửa kinh tế một cách cục bộ. Trong quá trình triển khai các giải pháp mở cửa trở lại cần có bước đi thận trọng, chắc chắn, rõ đến đâu làm đến đó.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương phố hợp cùng các bộ tham mưu Chính phủ các giải pháp thống nhất, đồng bộ (tránh mỗi tỉnh, mỗi địa phương có thêm quy định riêng) tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt chi phí trung gian.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và một số tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận sâu rộng các nội dung của các FTA mà Việt Nam là thành viên, các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điểu kiện để doanh nghiệp các tỉnh tăng cường xuất khẩu chính ngạch.

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị của các địa phương, đồng thời khẳng định, các địa phương đã nỗ lực rất nhiều trong công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khối Công Thương địa phương: Nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu bật các nhiệm vụ khối Công Thương địa phương trong các tháng còn lại của năm 2021

Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong 9 tháng đầu năm như hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhiều ảnh hưởng lớn đến giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực cũng như cả nước.

Căn cứ diễn biến tình hình thực tế trong nước và thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2021, UBND tỉnh, thành phố bám sát tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn quốc, trong các khu, cụm công nghiệp để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bộ trưởng yêu cầu các Sở Công Thương cần khẩn trương hoàn thiện hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện... để tạo cơ chế thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp; ưu tiên quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm liên kết ngành tạo chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp…

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; xử lý tốt vấn đề về truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng sản phẩm nông sản của Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động đàm phán để phát triển các thị trường khu vực xa hơn…

Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Công Thương địa phương

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương vừa ra Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024.
Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-BCT về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2024-2025.
Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên cả nước, có nhiều lĩnh vực không thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương mới ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13/5/2024 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc xử lý các tồn tại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi vào ngày 3-4/5/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả đất nước, từng bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.
Ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại.
Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương báo cáo về tiến độ tổng thể các dự án điện khí đang triển khai và phải có cam kết tiến độ thực hiện.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Để giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để giải quyết.
Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bến Tre tập trung khai thác tối đa thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Liên quan đến tiến độ đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nêu 3 nguyên nhân ảnh hưởng dự án và đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giao ban định kỳ về đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối.
Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đang tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quý I năm 2024.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á.
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-BCT ngày 3/1/2023 về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư quy định việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023, 2024.
Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.
Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tập đoàn, tổng công ty về cung ứng năng lượng cho nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tập đoàn, tổng công ty về cung ứng năng lượng cho nền kinh tế

Chiều 22/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các tập đoàn, tổng công ty về tình cung cấp năng lượng cho nền kinh tế.
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước

Chỉ thị mới của bộ Công Thương nhằm giúp công tác điều hành xuất khẩu gạo đảm bảo mục tiêu tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa; cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động