Ngành Công Thương năm 2023: Nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế

Năm 2023, Bộ Công Thương đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh năng lượng, kịp thời xử lý khó khăn về nguồn cung điện.
Ngày 20/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2023 Ngành Công Thương đặt trọng tâm vào việc thực thi và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các FTA Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhìn lại năm 2023, Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, nhu cầu các nước suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam...

Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được bảo đảm,... Đóng góp vào các thành tích chung đó, ngành Công Thương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.. đóng góp quan trọng, tích cực vào phát triển kinh tế của đất nước.

Công tác quản lý nhà nước được nâng cao

Báo cáo tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Công Thương vào sáng ngày 20/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, bên cạnh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ Công Thương đã thường xuyên chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan cơ bản đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, tin cậy cho sinh hoạt và nhu cầu sản xuất. Tuy còn xẩy ra tình trạng thiếu điện cục bộ vào thời điểm thủy văn khô hạn bất thường, nắng nóng cực đoan nhưng đã được khắc phục kịp thời bằng nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài.

Ngành Công Thương năm 2023: Nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
Thứ trưởng Phan Thị Thắng thông tin tại Hội nghị tổng kết (Ảnh: Cấn Dũng)

Ngành than và dầu khí đều đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất so với cùng kỳ năm trước và vượt so với kế hoạch năm 2023”- Thứ trưởng Phan Thị Thắng Nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng thông tin, năm 2023, Bộ Công Thương đã tham mưu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành toàn bộ 04 Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các ngành năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản quốc gia và đối với cả nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đến nay, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch gồm Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia và Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu khí đốt quốc gia cũng đã hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng

Bộ Công Thương cũng kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để đảm bảo ổn định thị trường than, cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện và các nhu cầu sản xuất công nghiệp khác. Việc cung ứng điện năm 2023 cơ bản được đảm bảo, phụ tải bám sát kế hoạch năm 2023 do Bộ Công Thương phê duyệt.

Đối với ngành dầu khí, năm 2023, ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức từ 5%-31% kế hoạch năm 2023. PVN đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí quy dầu ước thực hiện năm 2023 đạt 17,82 triệu tấn quy đổi, vượt 17% so với kế hoạch năm 2023;

Sản lượng xăng dầu năm 2023 ước thực hiện đạt 7.257 nghìn tấn, vượt 31% so với kế hoạch cả năm; Sản lượng điện năm 2023 ước thực hiện đạt 25,1 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch cả năm; Sản lượng đạm ước thực hiện năm 2023 đạt 1.749 nghìn tấn, vượt 9% so với kế hoạch cả năm. Sản lượng tiêu thụ dầu ước đạt 10,28 triệu tấn, vượt 11% so với kế hoạch cả năm 2023; Sản lượng tiêu thụ khí, ước đạt 7,54 tỷ m3 vượt 27% kế hoạch cả năm 2023; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu ước đạt 7.257 nghìn tấn, vượt 31 kế hoạch cả năm; Sản lượng tiêu thụ điện ước đạt 25,1 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch cả năm; Sản lượng tiêu thụ đạm ước đạt 1.749 nghìn tấn, vượt 9% kế hoạch cả năm.

Ngành Công Thương năm 2023: Nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
Ngành Dầu khí đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ

Đối với ngành than, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ than đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022, nhất là chỉ tiêu về cấp than cho sản xuất điện bằng 94,28% so với Kế hoạch năm và bằng 116,5% so với cùng kỳ 2022. Cả năm 2023, than thương phẩm sản xuất dự kiến đạt trên 57,88 triệu tấn, trong đó than thương phẩm sản xuất trong nước đạt khoảng 44,68 triệu tấn, than nhập khẩu đạt trên 13,2 triệu tấn.

Đối với ngành điện, đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vận hành, huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW), Vân Phong 1 (hoàn thành Tổ máy 1 - 716 MW).

Ngành Công Thương năm 2023: Nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
Công tác cung cấp điện dù có khó khăn nhưng cơ bản được đảm bảo

Đồng thời, đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình lưới điện 500 kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng và sớm đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện trong năm 2023.

Theo tính toán cập nhật, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện năm 2023 ước đạt 280,1 tỷ kWh, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,45% so với Kế hoạch năm 2023 được duyệt.

Để đảm bảo cung ứng điện cho năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác xử lý sự cố, chuẩn bị nhiên liệu phục vụ phát điện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Nhóm Phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng.
Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.
Chùm ảnh lễ trao giải Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024

Chùm ảnh lễ trao giải Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024

Sáng ngày 25/5 diễn ra lễ bế mạc Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Paraguay

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Paraguay

Ngày 24/5/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Paraguay Javier Gimenez.
Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp

Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép xuất khẩu gạo, rau quả nếu vi phạm các quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư của các dự án điện khí nếu để chậm tiến độ nhiều lần.
Địa phương, chủ đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Địa phương, chủ đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Hiện nay 15 tỉnh, thành phố có dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG đang khẩn trương phối hợp để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các địa phương, chủ đầu tư về dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các địa phương, chủ đầu tư về dự án điện khí

Chiều 24/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước và khí LNG.
Việt Nam - Lào: Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh

Việt Nam - Lào: Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh

Chiều 23/5/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Bountheung Douangsavanh.
Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương vừa ra Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024.
Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-BCT về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2024-2025.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kazakhstan

Ngày 17/5/2024, tại Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kazakhstan Aidarbek Saparov.
Khóa họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại

Khóa họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại

Tại Kazakhstan, ngày 17/5 Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 11 UBLCP hai nước.
Chùm ảnh: Khóa họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam - Kazakhstan

Chùm ảnh: Khóa họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam - Kazakhstan

Ngày 17/5/2024, tại Kazakhstan, Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật đã diễn ra.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan

Trong chuyến công tác tại Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan.
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024.
Chùm ảnh: Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Chùm ảnh: Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Tại Kazakhstan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên Đoàn công tác đã tham dự Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan.
Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Tại Kazakhstan, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại và Hội nhập quốc tế Kazakhstan phối hợp tổ chức Tọa đàm Hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Kazakhstan.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Kazakhstan

Tại Kazakhstan, nhân dịp Khoá họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam-Kazakhstan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Kazakhstan.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan

Tại Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Kazakhstan

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Kazakhstan

Tại trụ sở Chính phủ Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng Cộng hòa Kazakhstan Serik Zhumangarin.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan

Tại Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động