Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 15:47

Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

11:04 | 17/11/2020
Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh đã đạt được thành quả lớn với các chỉ tiêu về NTM vượt kế hoạch đề ra trước hơn 2 năm. Vì vậy, Hà Tĩnh đã được chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có phương pháp, cách làm, sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người dân ở các xã đạt chuẩn NTM đều đạt trên 90%. Đây chính là tiền đề để Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Thông thường, khi chọn làm thí điểm các mô hình thực hiện ở địa phương sẽ chọn những địa phương có nhiều nét chung, mang tính đại diện, có nhiều điều kiện tương đồng nhất định đối với các khu vực trên toàn quốc để có thể dễ nhân ra diện rộng. Hà Tĩnh là tỉnh có những đặc điểm cơ bản trên, có cả 3 vùng sinh thái gồm: Miền núi, đồng bằng và ven biển. Đặc biệt, các xã sau khi đạt chuẩn luôn duy trì nâng cấp, nâng chuẩn, nhất là xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh; một số địa phương hướng đến xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với kiến trúc cảnh quan nông thôn; quan tâm cao về văn hóa, bảo vệ và cải thiện môi trường; ứng dụng công nghệ số ở cả trong sản xuất và quản trị, nhất là trong quản lý, giám sát thực hiện Chương trình xây dựng NTM, OCOP...

3333-bai-9

Hà Tĩnh nâng cao vai trò chủ thể của người dân khi xây dựng NTM

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng NTM, Hà Tĩnh luôn được Trung ương tin tưởng chọn xây dựng các mô hình thí điểm từ mô hình cấp thôn (thôn Trung Phố - xã Gia Phố); cấp xã (xã Gia Phố là 1 trong 11 xã điểm) đến cấp huyện (chọn Nghi Xuân xây dựng thí điểm huyện NTM kiểu mẫu). Hà Tĩnh cũng chủ động thực hiện xây dựng nhiều mô hình thí điểm mang lại hiệu quả cao như: Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo, giúp việc có tầm, chuyên trách, chuyên nghiệp; mô hình Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình và cụm dân cư;... Vì vậy Hà Tĩnh có những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các mô hình thí điểm.

Quan trọng hơn cả là nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh đã phát huy được sức mạnh của nhân dân xây dựng NTM, trong đó, ý chí tự lực tự cường đóng vai trò quyết định. Một điểm khác quan trọng nữa là Hà Tĩnh là vùng khó khăn, khí hậu thiên tai khắc nghiệt, nếu thực hiện được các tiêu chí, nội dung như đề án thì có thể áp dụng cho nhiều tỉnh thành thực hiện.

Nâng tầm các tiêu chí NTM

Xác định xây dựng tỉnh NTM là cơ hội tốt thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt là các vùng nông thôn; là động lực quan trọng để tạo ra bước đột phá mới trong xây dựng NTM, ngay sau khi tiếp nhận chủ trương, Ban Chỉ đạo NTM Hà Tĩnh đã bắt tay xây dựng đề án, bộ tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Theo đó, đối với bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM, ngoài việc có 100% số huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thì tất cả các tiêu chí đều phải nâng cấp, nâng tầm ở nhiều nội dung. Mục đích là xây dựng Hà Tĩnh thành tỉnh phát triển toàn diện, nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Đề án đặt ra mục tiêu, lộ trình đến cuối năm 2023 có 100 số xã đạt chuẩn NTM; cuối năm 2024, toàn tỉnh có 100% huyện đạt chuẩn NTM, 100% thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, ít nhất 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023 và đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu năm 2024; cuối năm 2025, có tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó, một số tiêu chí đặt ra khá cao như: Phải có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có tối thiểu 40% xã đạt chuẩn nâng cao và 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng; trên 80% khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn. Có tối thiểu 350 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó, 35 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao.

Dự thảo đề án cũng xác định, muốn xây dựng NTM bền vững cần phát huy cao sức mạnh cộng đồng, đặt lợi ích người dân lên trên hết; nâng cao vai trò chủ thể, vị thế của người nông dân; tạo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, đảm bảo sự liên kết, kết nối đồng bộ giữa các vùng, miền, ….

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền tới các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân bằng những hành động cụ thể với tinh thần, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Mạnh Hùng