Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/05/2021 23:54

Bản Phố: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm

11:54 | 15/11/2020
Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên thời gian qua, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện.

Xã Bản Phố, huyện Bắc Hà là xã có 99% là người dân tộc Mông, có xuất phát điểm khi xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, năm 2011, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 6,2 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 62,76%, số tiêu chí đạt chuẩn thấp chỉ đạt 5/19 tiêu chí... Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các nghề phi nông nghiệp chưa phát triển, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp của các ngành trong tỉnh và các doanh nghiệp mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể huyện Bắc Hà cộng với quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bản Phố cùng ý chí tự lực tự cường, tinh thần vượt khó để đi lên, xã đã đạt 19/19 tiêu chí với những kết quả tích cực, rất đáng tự hào.

2224-1
Bản Phố, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm

Trong quá trình triển khai, xã Bản Phố đã lựa chọn các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong từng năm từ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là vai trò, ý thức của người dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền vận động người dân trong xã đã hiểu được ý nghĩa mục đích của chủ trương xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia thực hiện. Kết quả đã có 198 hộ hiến đất, tham gia 17.500 ngày công để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, để thực hiện các tiêu chí xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trường học...

2228-dsc-0341-copy
Mận tam hoa là cây trồng chủ lực của người dân Bản Phố

Bên cạnh đó, xã cũng đã huy động được số số tiền ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên trên 15 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... Thực hiện vận động được 220 hộ dân thực hiện chỉnh trang, làm mới nhà ở; Vận động 120 hộ xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh; 100% số hộ trên địa bàn có nhà tiêu hợp vệ sinh; Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ở 3 cấp đạt 100%. Thực hiện cứng hóa được trên 35 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 13 nhà văn hóa thôn, khu thể thao. Triển khai thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, kết quả môi trường được cải thiện hiệu quả. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, nhiều gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới xuất hiện. Thu nhập bình quân đầu người của xã Bản Phố được nâng lên trên 33 triệu đồng/người/năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 11,24%.

2225-dsc-0201-copy
2226-dsc-0249-copy
Phát triển làng nghề gắn với du lịch cũng là hướng đi trong xây dựng nông thôn mới Bản Phố

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân mà Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Bản Phố đã đạt chuẩn nông thôn mới 2019 và đón nhận đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2020. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới góp phần không nhỏ nâng cao đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn mới và là cơ hội để Bản Phố có điều kiện phát triển đi lên trong thời gian tới. Giờ đây đến xã Bản Phố chúng ta cảm nhận được sự thay đổi diện mạo nông thôn qua từng tuyến đượng ngõ xóm. Hai bên đường liên thôn đã được bê tông rộng rãi, kiên cố và sạch sẽ là những hàng cây xanh chạy dài.., Đặc biệt nhiều ngôi nhà đã được xây cấp 4, xây cao tầng mới mọc lên bên những ngôi nhà trình tường truyền thống của người Mông, thể hiện một nét văn hóa mới văn minh đang hình thành từ nông thôn mới tại vùng đất này.

Phạm Tiệp