Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 23/06/2021 21:09

VEAM: Nỗ lực vượt khó “mùa Covid”

17:26 | 21/05/2021
Dù lợi nhuận 3 tháng đầu năm của Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đạt hơn 1.446 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều đơn vị thành viên của VEAM vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2021 nhiều giải pháp đã được VEAM đề ra.

Mặc dù lợi nhuận của 3 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1.446 tỷ đồng tuy nhiên kết quả này có được lại chủ yếu đến từ các đơn vị liên doanh, liên kết của VEAM (hơn 1.282 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2021) trong khi nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ cùng các đơn vị thành viên mới chỉ đạt từ 20-31% theo kế hoạch đề ra của năm 2021.

Theo đó, 9 tháng cuối năm 2021 các mục tiêu còn lại như: Giá trị sản xuất, giá trị doanh thu và giá trị xuất khẩu của Công ty mẹ - Công ty con phải thực hiện để đảm bảo kế hoạch đề ra là rất lớn đều ở mức trên 76% kế hoạch của năm 2021( ngoại trừ xuất khẩu). Theo đó, các công ty thương mại Matexim, Matexim Hải Phòng đều đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu để đảm bảo không lỗ nhưng dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn. Trong khi đó kết quả của Nhà máy ô tô VEAM (VM) tăng nhẹ và có giá trị sản xuất đạt 24%, doanh thu đạt 14% so với mục tiêu kế hoạch năm 2021, tăng lần lượt 350% và 22% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh của VM tiếp tục lỗ lớn (mặc dù giảm lỗ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước)...

VEAM: Nỗ lực vượt khó “mùa Covid”

Nhìn chung kết quả thực hiện của các Công ty con chỉ có giá trị và doanh thu sản xuất công nghiệp chỉ đạt 96% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng đạt tương đối tốt so với kế hoạch, bằng 25% kế hoạch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, nhóm 4 công ty DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO là những Công ty có doanh thu lớn, đóng góp trên 80% doanh thu của Công ty mẹ, trong khi lợi nhuận chung của các Công ty con tăng 44% so với quý I/2020 và đạt 13% kế hoạch năm 2021. Để đạt các mục tiêu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, VEAM đã và đang triển khai một số giải pháp quyết liệt nhằm ổn định sản xuất kinh doanh.

Cụ thể,Công ty mẹ khẩn trương xây dựng đề án “Hợp tác sản xuất VEAM” cùng các quy chế, chính sách hỗ trợ trong việc hợp tác sản xuất giữa các đơn vị có vốn góp VEAM (bao gồm cả VP VEAM và các Chi nhánh) để định hướng, kết nối, tận dụng năng lực các đơn vị, tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó Nhà máy Đúc VEAM tiếp tục thực hiện đầu tư để đồng bộ các khâu trong sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng cùng với đó là tiếp tục rà soát chặt các chi phí; VM chủ động phân loại một số xe EURO2 tồn kho có giá bán thị trường cao hơn giá thành sản xuất để trình các phương án hỗ trợ bán hàng triển khai tiêu thụ sớm; Nhóm các công ty DISOCO, FUTU1, FOMECO bên cạnh việc cải tiến, nâng cao hiệu quả các sản phẩm hiện tại (đặc biệt là phụ tùng xe máy) cần định hướng chiến lược đối với sản phẩm phụ tùng ô tô và phát triển các sản phẩm mới khác; SVEAM tiếp tục đẩy mạnh mảng gia công phụ trợ để tăng doanh thu và xem xét chỉ sản xuất đối với những sản phẩm có lãi, ngừng sản xuất đối với sản phẩm không có lãi, nhu cầu ít và nhanh chóng giải phóng tồn kho các sản phẩm để lâu ngày...

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo cánh bơm, chế tạo, thử nghiệm thực tế máy thổi khí; nghiên cứu công nghệ, chế tạo cặp bánh răng có độ chính xác cao của máy thổi khí (Máy thổi khí VTK-65; máy thổi khí công suất khác VTK-65)... Đồng thời sớm hoàn thành quy trình mua bán cung cấp vật tư hàng hóa nội bộ VEAM theo hướng tinh gọn thủ tục hành chính. Đánh giá thực chất và triển vọng thị trường để định hướng cho đầu tư sản xuất sản phẩm chiến lược của VEAM như ô tô tải, máy kéo, máy nông nghiệp.

Đặc biệt VEAM tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu cổ phần hóa một số công ty TNHH, thoái vốn ở các đơn vị có vốn góp của VEAM mà đang hoạt động không hiệu quả và không đóng góp nhiều vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai.

Hường Nga