Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/07/2021 03:46

Ủy ban Dân tộc: Nhiệm vụ càng lớn, quyết tâm càng cao

16:00 | 16/07/2021
“Vừa chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, không để nhiệm vụ nào không hoàn thành” - là yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBDT.

Nhiều nhiệm vụ lớn

6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, UBDT còn phải chạy nước rút hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ lớn liên quan tới Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, có: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện CTMTQG; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Ủy ban Dân tộc: Nhiệm vụ càng lớn, quyết tâm càng cao
Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc phải thay đổi tư duy, đẩy mạnh phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ

Với khối lượng văn bản, số liệu lớn, cần tập hợp từ nhiều bộ, ngành, địa phương; lại đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN… nên để hoàn thành được các công việc đặt ra, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ở các vụ, đơn vị của UBDT đã phải nỗ lực rất nhiều. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021, trong số: 34 nhiệm vụ UBDT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, có 9 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn; 25 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục khẩn trương thực hiện; các nhiệm vụ thường xuyên khác đều được đôn đốc triển khai kịp tiến độ.

Phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ

6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… UBDT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước Chương trình MTQG) hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung hoàn thiện các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm… Đây là những công việc đặc biệt quan trọng, mang tính chất quyết định để CTMTQG có thể triển khai đúng với kế hoạch, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của các địa phương vùng DTTS&MN…

Nói về 6 tháng cuối năm và khối lượng công việc không hề nhỏ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng: Sau những gì UBDT đã thực hiện với CTMTQG, nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất nhiều, có thể phát sinh nhiều nhiệm vụ mới. Đơn cử như, sau khi CTMTQG được ban hành, hàng loạt công việc sẽ được đặt ra: Hướng dẫn thi hành, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp, xây dựng báo cáo, điều chỉnh… Nếu mỗi cán bộ, công chức không có thái độ trách nhiệm cao, cách làm khoa học bài bản, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ thì khó có được kết quả tốt. Nói cách khác, nhiệm vụ càng lớn thì đòi hỏi quyết tâm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải càng cao.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức của UBDT phải thay đổi tư duy, nhận thức, hành động để, đã tham mưu gì là phải chính xác, trúng đúng, kịp thời và riêng có. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi đơn vị phải nắm bắt rõ tình hình địa phương, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, từ đó chủ động, tích cực thông tin, tham mưu đề xuất các đường hướng hiệu quả; đẩy mạnh phối hợp để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. “Vừa chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, không để nhiệm vụ nào không hoàn thành” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh yêu cầu.

Hoàng Mai