Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 21:29

TP. Hải Phòng: Triển khai thí điểm 8 xã kiểu mẫu

12:00 | 19/12/2020
Đến hết năm 2019, TP. Hải Phòng có 139/139 xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2020, Hải Phòng triển khai thí điểm 8 xã NTM kiểu mẫu với 17 tiêu chí do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xây dựng.

Theo đó, các xã NTM kiểu mẫu của TP. Hải Phòng phải đảm bảo: Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của trung ương; tiêu chí xã NTM nâng cao của thành phố; nâng cao một số tiêu chí để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), gắn với quá trình đô thị hóa tại địa phương. Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hải Phòng đề xuất, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 gồm 5 lĩnh vực với 17 tiêu chí. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng KTXH gồm 6 tiêu chí (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở); lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân gồm 4 tiêu chí (sản xuất, lao động, thu nhập, hộ nghèo); lĩnh vực giáo dục - y tế - văn hóa; lĩnh vực môi trường; lĩnh vực quốc phòng - an ninh trật tự - hành chính công.

2423-ntm-hai-phong-okdt
Xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) là 1 trong 8 xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu của Hải Phòng

8 xã được đề xuất thực hiện thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020 của Hải Phòng gồm: xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo); xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng); Xã Tân Dân (huyện An Lão); xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy); xã Đồng Thái (huyện An Dương); xã Gia Minh, xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên); xã Xuân Đám (huyện Cát Hải). Đây đều là những xã có tiêu chí NTM đạt cao, có điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, huy động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Tổng kinh phí hỗ trợ 8 xã thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu từ ngân sách thành phố là 1.083,79 tỷ đồng, Hải Phòng đang tập trung vào xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn.

Tính đến tháng 9/2020, Hải Phòng có 34/44 hạng mục công trình xây dựng NTM kiểu mẫu đang triển khai thi công tại 8 xã thí điểm. Theo kế hoạch, TP.Hải Phòng sẽ hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu tại 8 xã nói trên trong năm 2020, tuy nhiên đến nay, tiến độ nhiều công việc đang diễn ra chậm hơn kế hoạch.

Giải quyết vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, đối với việc giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ ban hành văn bản về mức giá trần hỗ trợ các cá nhân, tổ chức hiến đất xây dựng NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, các địa phương căn cứ tình hình thực tế linh động, tổ chức tuyên truyền vận động tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân, hiến đất xây dựng NTM kiểu mẫu. Nếu xây dựng NTM là công việc thường xuyên, thì công tác giải phóng mặt bằng phải mang tính tiên quyết để phát triển hạ tầng KTXH, nhằm thực hiện chủ trương tiến tới đô thị hóa nông thôn.

Hội nghị lần thứ 2, Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định chủ đề năm 2021 là “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị và xây dựng NTM kiểu mẫu, phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá, đi đôi với xây dựng thành công mô hình thí điểm NTM kiểu mẫu…”. Cụ thể, trong năm 2021, Hải Phòng tập trung xây dựng thành công mô hình thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu tại 8 xã đã được xác định, từ đó tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành 100% số xã xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Theo lộ trình đã đặt ra, đến năm 2025, TP. Hải Phòng sẽ có 100% xã đạt NTM kiểu mẫu; 4 huyện đạt NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân tăng 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% người dân được sử dụng nước sạch.

Hoàng Mai