Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 08/05/2021 21:09

Quảng Trị: Có đồng thuận, có nông thôn mới!

09:00 | 20/12/2020
Hết năm 2020, tỉnh Quảng Trị có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là con số đáng khích lệ với một địa phương còn nhiều khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Quảng Trị.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Trị, năm 2020, Quảng Trị có 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Đến thời điểm này, đã có 8 xã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020, bao gồm: Xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh); Trung Sơn (huyện Gio Linh); Triệu Ái, Triệu Tài, Triệu Hòa (huyện Triệu Phong); Hải Hưng, Hải Quy (huyện Hải Lăng) và Triệu Nguyên (huyện Đakrông).

4332-ntm-quang-tri-okdt

Mô hình trồng lạc hữu cơ ở huyện Cam Lộ đang được xem xét nhân rộng, giúp nâng cao thu nhập người nông dân

Kết quả thẩm định thực tế cho thấy, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại 8 xã đều đạt từ 94% trở lên. Trong đó, kết quả thẩm định tiêu chí xây dựng NTM, có 3 xã đạt 19 tiêu chí; 3 xã đạt 18 tiêu chí; 2 xã đạt 17 tiêu chí. Bên cạnh nguồn vốn NTM được bố trí, các địa phương đã chủ động huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án; phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM, đồng thời đảm bảo không huy động quá sức dân; không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thực tế, năm 2020, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, tiêu chí vệ sinh môi trường, tiến độ xây dựng một số công trình bị chậm, một số công trình hạ tầng bị hư hỏng… Song qua rà soát và đối chiếu với tiêu chuẩn, 8 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM vẫn duy trì, giữ vững kết quả các tiêu chí đã đạt được. Một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt cũng đang được các địa phương cam kết, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng - cho biết: Quan điểm chỉ đạo xây dựng NTM của Quảng Trị là phải bắt nguồn từ cơ sở, làm từ hộ dân mà ra, lấy mô hình xây dựng mô hình. Việc huy động nguồn lực phải hướng đến sự hài lòng của người dân, được sự đồng thuận của người dân. Xác định trong xây dựng NTM, tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất, từ đó có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tổ chức lại sản xuất trong nông thôn, nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Đối với công tác tuyên truyền, chú trọng làm cho người dân hiểu chủ thể tham gia xây dựng NTM và xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc. Mục đích cuối cùng của NTM là chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, xây dựng các miền quê đáng sống.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã huy động tổng nguồn lực xây dựng NTM đạt 6.300 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 100/101 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99/101 xã đạt chuẩn văn hóa; 92,1% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 57/101 xã đạt chuẩn NTM; có huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Năm 2021, tỉnh Quảng Trị phấn đấu có 5 - 6 xã đạt chuẩn NTM; 4-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 - 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 75% xã đạt chuẩn NTM, có 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM. Để thực hiện được các mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Quảng Trị đề xuất trung ương có quy định cơ chế lồng ghép 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); bố trí thêm nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở các xã đặc biệt khó khăn; có chính sách ưu tiên, nâng mức đầu tư cho các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lụt để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và xây dựng NTM...

Huyện Đakrông là huyện “trắng” xã NTM, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được Hội đồng thẩm định NTM tỉnh công nhận.

Hoàng Mai