Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công.
Sắp diễn ra Hội nghị kết nối giao thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Chiều 18/8, tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên là cơ hội để các địa phương trong khu vực đẩy mạnh liên kết, hợp tác, để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết, hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022; phương hướng, biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, định hướng hoạt động khuyến công năm 2023. Đề ra các giải pháp để hoạt động khuyến công ngày càng có hiệu quả.

"Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022 là cơ hội để các địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi, rút ra những bài học trong công tác khuyến công, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp", ông Vinh nói.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Ông Võ Đình Vinh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Theo ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, chính sách khuyến công trong thời gian qua được triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của kinh tế và phòng chống dịch ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tình hình kinh tế đã có bước phục hồi nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là chi phí sản xuất tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tác động đến kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động khuyến công nói riêng.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Theo Cục Công Thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện đạt 11,07/11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021.

Nguồn kinh phí khuyến công địa phương thực hiện đạt 94,11% so với kế hoạch (37,73/40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương của cả nước năm 2021.

Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình... Địa phương có sự quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí đối với năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

7 tháng đầu năm 2022, kinh phí khuyến công toàn vùng đã thực hiện đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia đã triển khai thực hiện 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí khuyến công địa phương 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, năm 2022, Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức trở lại bằng hình thức trực tiếp

Nguồn kinh phí khuyến công được thực hiện tập trung vào 6 nội dung chính. Trong đó, phân bổ nhiều nhất cho hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Sau đó đến nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công còn hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông.

Về tư vấn phát triển công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022, các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên đã tư vấn cho 59 dự án, với doanh thu đạt 4,78 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch năm, thấp hơn 32,19% so với cùng năm 2021.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị

Để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt là những khu vực, vùng còn nhiều lĩnh vực sản xuất còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi đánh giá những kết quả đạt được về kết quả khuyến công năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, nhìn thẳng vào các tồn tại, hạn chế, xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan để đề ra giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt để triển khai hoạt động khuyến công, bám sát tình hình phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt là tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, triển khai các hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ khuyến công được giao năm 2022. Ngoài ra, cùng trao đổi kinh nghiệm, những hoạt động có giá trị từ thực tiễn tổ chức các hoạt động khuyến công; và thảo luận, đề xuất đến Bộ Công Thương, các cơ quan trung ương các chủ trương, các giải pháp cụ thể để đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, để hoạt động khuyến công có hiệu quả.

Vũ Lê - Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khuyến công địa phương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Từ Nghị quyết của Đảng đến sự quyết liệt triển khai trong thực tế, cụm công nghiệp đã và đang góp sức vào công cuộc công nghiệp hóa nông thôn.
Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Sáng ngày 23/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp.
Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ 3 nhóm vấn đề tại các khu, cụm công nghiệp

Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ 3 nhóm vấn đề tại các khu, cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính tại khu, cụm công nghiệp.
Bình Thuận: Khởi động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biều năm 2024

Bình Thuận: Khởi động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biều năm 2024

Ngành Công Thương Bình Thuận tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 theo tiến độ đã đề ra

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Vinaconex làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp 6.338 tỷ đồng

Hà Nội: Vinaconex làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp 6.338 tỷ đồng

Dự án Khu công nghiệp Đông Anh (TP. Hà Nội) có quy mô 299,45 ha, tổng mức đầu tư 6.338 tỷ đồng do Vinaconex làm chủ đầu tư.
Bộ Công Thương đề nghị thực hiện nghiêm quy định về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đề nghị thực hiện nghiêm quy định về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1817/BCT-CTĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Đồng Nai: Sửa đổi nội dung chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Đồng Nai: Sửa đổi nội dung chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Cao Bằng: Rà soát cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng đề án khuyến công

Cao Bằng: Rà soát cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng đề án khuyến công

Sở Công Thương Cao Bằng đề nghị các đơn vị trong tỉnh phối hợp rà soát cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng đề án khuyến công năm 2024, 2025.
Quy chế quản lý cụm công nghiệp của Ninh Bình có gì mới?

Quy chế quản lý cụm công nghiệp của Ninh Bình có gì mới?

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Hà Nội tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến vào ngày 17/5 với khoảng 550 đại biểu tham dự.
Bắc Kạn ban hành Kế hoạch sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2024

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2024

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Thái Nguyên tiếp sức cho doanh nghiệp từ các đề án khuyến công

Thái Nguyên tiếp sức cho doanh nghiệp từ các đề án khuyến công

Hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn ở Thái Nguyên nâng cấp dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến để thúc đẩy sản xuất...
Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhà đầu tư được hưởng nhiều quyền lợi nhưng cũng phải tuân thủ những trách nhiệm.
Cấp nào được quy định ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp?

Cấp nào được quy định ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp?

Theo Nghị định mới được ban hành, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.
Nghị định mới cho phát triển cụm công nghiệp

Nghị định mới cho phát triển cụm công nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về cụm công nghiệp, kỳ vọng sẽ tháo gỡ những chồng chéo, tạo sự thông thoáng cho công tác quản lý, phát triển.
Nam Định khởi công cụm công nghiệp vốn đầu tư 600 tỷ đồng

Nam Định khởi công cụm công nghiệp vốn đầu tư 600 tỷ đồng

Ngày 15/3, Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng đã được làm lễ khởi công.
Khuyến công Điện Biên trợ sức nâng cao năng lực chế biến quả mắc ca

Khuyến công Điện Biên trợ sức nâng cao năng lực chế biến quả mắc ca

Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến quả mắc ca” được khuyến công Điện Biên triển khai giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm này.
An Giang “mở cơ chế” thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

An Giang “mở cơ chế” thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Bằng nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn, UBND tỉnh An Giang đang khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp.
Khuyến công Vĩnh Long: Dấu ấn 10 năm triển khai

Khuyến công Vĩnh Long: Dấu ấn 10 năm triển khai

Gần 10 năm triển khai, công tác khuyến công của Vĩnh Long đã gặt hái được những kết quả quan trọng, góp sức phát triển ngành Công Thương của địa phương.
Đà Nẵng: Khuyến công thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Đà Nẵng: Khuyến công thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Công tác khuyến công tạo động lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển sản xuất công nghiệp, sản xuất các sản phẩm lưu niệm...
Đà Nẵng: Trao chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đà Nẵng: Trao chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều 29/2, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tôn vinh và trao giấy chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2023.
Hà Nội: Tôn vinh 42 nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ

Hà Nội: Tôn vinh 42 nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ

Chiều 28/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội năm 2023 ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.
Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Đến năm 2030, tỉnh Yên Bái quy hoạch 25 cụm công nghiệp (bao gồm các cụm đã thành lập, hoạt động ở giai đoạn trước) với tổng diện tích 1.288,21 ha.
Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Do có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài, hiệu quả của đề án khuyến công điểm mang tính hệ thống, là cú huých mạnh mẽ cho ngành công nghiệp nông thôn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động