Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sớm đẩy mạnh giải pháp đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Nhằm đưa đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối về đích đúng tiến độ, chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố NốiDự án đường dây 500kV mạch 3: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi” “Vượt nắng, thắng mưa” đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối Cập nhật tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Quỳnh Lưu

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai 5 nhiệm vụ để đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, chất lượng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên -Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cả 04 Dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột và 160/503 (~32%) khoảng néo, còn 343/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng (cụ thể gồm: Quảng Bình còn 12/12 khoảng néo; Hà Tĩnh còn 112/112 khoảng néo; Nghệ An còn 86/86 khoảng néo; Thanh Hóa còn 74/138 khoảng néo; Ninh Bình còn 05/09 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 06/14 khoảng néo).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai 5 nhiệm vụ để đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, chất lượng
Đại diện địa phương phát biểu ý kiến

Về công tác thi công đã triển khai đồng loạt được 1174/1177 vị trí (~99,7%), hoàn thành đúc móng được 184/1177 vị trí. Còn 03/1177 vị trí thuộc Dự án Nam Định I - Phố Nối chưa đưa vào thi công gồm: vị trí 175, 176 chưa vào thi công do người dân đòi hỏi đền bù cây để làm đường vào thi công cao so với quy định. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp giải quyết.

EVN cũng đã lên kế hoạch triển khai thời gian tới, phấn đấu sẽ hoàn thành công tác đúc móng trước tháng 4/2024, triển khai dựng cột, kéo dây trước 30/6, đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai 5 nhiệm vụ để đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, chất lượng
Ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo 9 địa phương có đường dây đi qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước, các cục vụ thuộc Bộ Công Thương đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thủ tục, hỗ trợ thi công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...

Các địa phương đều cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện các dự án đường dây đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai 5 nhiệm vụ để đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, chất lượng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu Kết luận

Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các Bộ, ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND 9 tỉnh có dự án đi qua và sự nỗ lực, phấn đấu của EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT). Đến thời điểm này công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt 100%, công tác thi công đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, so với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28 tháng 01 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 18/02/2024 và của Bộ trưởng Bộ Công Thương – Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ngày 16/02/2024 thì vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đến nay mới chỉ đạt 31,87%, công tác thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công. Nếu không giải quyết dứt điểm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai 5 nhiệm vụ để đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, chất lượng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.

Thứ hai, Trên cơ sở Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn EVN/EVNNPT triển khai thực hiện, đồng thời sớm hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ ba, đề nghị UBND các tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương của tỉnh tại nơi các dự án đi qua phối hợp với Chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng để các hộ dân đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ EVN/EVNNPT trong công tác thi công, xây dựng, chỉ đạo xử lý ngay những vướng mắc phát sinh nếu có.

Thứ tư, đề nghị UBND các tỉnh hỗ trợ Chủ đầu tư và Nhà thầu trong việc thỏa thuận, mở đường vào thi công và bãi tập kết nguyên vật liệu để triển khai thi công, đặc biệt là một số vị trí đang gặp khó khăn chưa thể triển khai thi công.

Thứ 5, yêu cầu EVN/EVNNPT khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư phát triển dự án làm cơ sở cho phương án đền bù. Hồ sơ bàn giao để có căn cứ thứ nhất là mặt bằng; Khẩn trương xây dựng trình khung bồi thường hỗ trợ chung cho toàn dự án nhằm đảm bảo đồng bộ thống nhất.

Đẩy nhanh triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3/2024, đảm bảo đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6/2024. Đặc biệt là phải đảm bảo cả tiến độ lẫn chất lượng kỹ thuật. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ phải kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật;

Cuối cùng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thi công và phối hợp tuyên truyền để vận động người dân ủng hộ trong vấn đề giải phóng mặt bằng, cũng như trong quá trình triển khai dự án vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, ảnh hưởng quan trọng tới phát triển kinh tế-xã hội.

Các Dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua 09 tỉnh gồm: Quảng Bình (1,69 km), Hà Tĩnh (141,52 km), Nghệ An (100,04 km), Thanh Hoá (131,77 km), Ninh Bình (7,83 km), Nam Định (55,08 km), Thái Bình (38,93 km), Hải Dương (30,79 km), Hưng Yên (11,27 km);

Tổng mức đầu tư toàn bộ tuyến đường dây là 22.356,049 tỷ đồng chia thành 4 dự án thành phần gồm:

- Đường dây Quảng Trạch – Quỳnh Lưu có chiều dài 225,8 km, 02 mạch dây dẫn 4 x ACSR 500, tổng mức đầu tư là 9.820,755 tỷ đồng;

- Đường dây Quỳnh Lưu – Thanh Hóa có chiều dài 92 km, 02 mạch dây dẫn 4 x ACSR 400, tổng mức đầu tư 4.079, 362 tỷ đồng;

- Đường dây từ Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I – Thanh Hóa có chiều dài 74,4 km, 02 mạch dây dẫn 4 x ACSR 330, tổng mức đầu tư là 2.916,644 tỷ đồng;

- Đường dây từ NMNĐ Nam Định I – Phố Nối có chiều dài 126,9 km, 02 mạch dây dẫn 4 x ACSR 330, tổng mức đầu tư là 5.539,288 tỷ đồng.

Đình Dũng - Đinh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện

Bộ Công Thương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện

Ngày 12/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các đơn vị về triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện.
Bộ Công Thương tổ chức khảo sát xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Công Thương tổ chức khảo sát xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với các sở, trường đại học về khảo sát xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học” tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang

Sáng 10/7, tại Tiền Giang, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Tiền Giang

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Tiền Giang

Sau khi lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của Godaco Seafood, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Kỳ họp lần 4 Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Malaysia

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Kỳ họp lần 4 Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Malaysia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia; ký kết biên bản Kỳ họp lần thứ 4 UBHH thương mại Việt Nam - Malaysia.

Tin cùng chuyên mục

Chùm ảnh: Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Tiền Giang

Chùm ảnh: Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 10/7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công Thương có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm nhà máy chế biến thuỷ sản ở Tiền Giang

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm nhà máy chế biến thuỷ sản ở Tiền Giang

Sáng ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu Đoàn công tác đi thăm nhà máy chế biến thuỷ sản Godaco Seafood tại Tiền Giang.
Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia

Ngày 9/7/2024 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Tengku Zafrul Aziz đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam - Malaysia.
Việt Nam - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định CPTPP

Việt Nam - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định CPTPP

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Shindo Yoshitaka, Bộ trưởng phụ trách Hiệp định CPTPP của Nhật Bản.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

Sáng 9/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35.
Khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng đầu tư vào năng lượng, nông nghiệp tại Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng đầu tư vào năng lượng, nông nghiệp tại Việt Nam

Làm việc với lãnh đạo bang New South Wales, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng đầu tư vào Việt Nam, như lĩnh vực năng lượng...
Cơ chế DPPA: Mở ra cơ hội mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Cơ chế DPPA: Mở ra cơ hội mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Không chỉ thúc đẩy sự phát triển bền vững, đáp ứng được mong mỏi của doanh nghiệp, cơ chế DPPA còn mở ra cơ hội mới cho ngành năng lượng Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia và đại diện của Công ty Corio Generation tại Việt Nam.
Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hàn Quốc

Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, bên cạnh các hoạt động của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng liên tục có các hoạt động tiếp xúc và làm việc song phương với các đối tác.
Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng

Tại Seoul, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ký bản ghi nhớ, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp, thương mại, năng lượng.
Việt Nam - Hàn Quốc: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Việt Nam - Hàn Quốc: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng nước Đại Hàn Dân Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu gắn với xúc tiến thương mại

Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu gắn với xúc tiến thương mại

Ngày 2/7/2024 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 6/2024.
Chùm ảnh: Một số hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hàn Quốc

Chùm ảnh: Một số hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, bên cạnh các hoạt động của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác có các buổi làm việc, tiếp xúc song phương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu 7 kiến nghị để mở rộng hợp tác về năng lượng, công nghiệp với Hàn Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu 7 kiến nghị để mở rộng hợp tác về năng lượng, công nghiệp với Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi gặp gỡ, trao đổi song phương với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng và đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng dự Hội nghị Xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu khu vực miền Trung

Thứ trưởng Phan Thị Thắng dự Hội nghị Xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu khu vực miền Trung

Hội nghị Xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu miền Trung cần đưa ra các sáng kiến có thể ứng dụng nhanh và hiệu quả cho công tác xúc tiến thương mại của khu vực.
Trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 21/6/2024, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Belarus tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Belarus tại Việt Nam

Ngày 27/6/024, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã tiếp và làm việc với Ngài Uladzimir Baravikou - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Phái đoàn Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Phái đoàn Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi làm việc với Phái đoàn của Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN gồm hơn 40 Tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng hội kiến lãnh đạo cấp cao Trung Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng hội kiến lãnh đạo cấp cao Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tháp tùng Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động