Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3 Huy động tổng lực, quyết tâm hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 vào tháng 6/2024 Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì cuộc họp

Nhiều kết qủa tích cực

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng ngày 16/2, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến thời điểm này, tất cả các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật gồm: Quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư; công tác thẩm định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; đánh giá tác động môi trường; công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định Thiết kế kỹ thuật để Chủ đầu tư (EVNNPT) quyết định đầu tư/điều chỉnh và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật các Dự án.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ dự án có tổng cộng 226 gói thầu, gồm: 93 gói thầu xây lắp móng cột, lắp dựng cột; 75 gói thầu cung cấp cột thép; 36 gói thầu cung cấp dây dẫn, cáp quang; 17 gói thầu cung cấp cách điện và phụ kiện; 5 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ, kháng điện và phụ kiện. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc ký hợo đồng và triển khai, chỉ còn 04 gói thầu đang hoàn thiện thủ tục (sẽ sớm hoàn thành trong các ngày tới).

Về công tác Giải phóng mặt bằng và bàn giao các vị trí móng cột đã đạt khoảng 91%; phần hành lang tuyến đạt khoảng 21%.

Cụ thể, Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hóa: Đã hoàn thành bàn giao được 180/180 vị trí móng cột (bao gồm 01 vị trí mới bàn giao một phần) và 35/75 khoảng néo.

Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Phố Nối: Đã hoàn thành bàn giao 327/334 vị trí móng cột (bao gồm 02 vị trí đã bàn giao nhưng còn vướng mắc, mới bàn giao một phần) và 89/136 khoảng néo.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu: Đã hoàn thành bàn giao 404/463 vị trí móng cột và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần hành lang an toàn cho 194 khoảng néo. Trong 404 vị trí nêu trên, chưa thể thi công được 61 vị trí, gồm 60 vị trí do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và vướng mắc thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công vào vị trí móng, 01 vị trí mới bàn giao một phần.

Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa: Đã hoàn thành bàn giao 164/203 vị trí móng cột và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần hành lang an toàn cho 98 khoảng néo.

Đối với công tác thi công, sau khi có mặt bằng, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai và đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 75/180 vị trí và đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định.

Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 04/334 vị trí, đang thi công đào đúc móng tại 158/334 vị trí.

Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 71/203 vị trí.

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 01/463 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 174/463 vị trí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Cuộc họp có sự tham dự của 9 địa phương có đường dây 500kV mạch 3 đi qua

Vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, song khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian đến mốc tiến độ 30/6 không còn nhiều, đặc biệt là dự án còn gặp một số vướng mắc liên quan đến quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đường thi công; công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra.

Cụ thể, về diện tích rừng để mở đường tạm, công trình tạm phục vụ thi công còn khó khăn do vướng các quy định của pháp luật. Trong đó đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, diện tích rừng phần đường tạm là 3,49 ha, gồm có 0,53 ha rừng tự nhiên và 2,95 ha rừng trồng; Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, diện tích rừng phần đường tạm là 6,01 ha, gồm có 2,71 ha rừng tự nhiên và 3,29 ha rừng trồng.

Việc sử dụng diện tích rừng nêu trên để làm đường tạm thời, bãi tạm tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công hiện chưa có quy định/hướng dẫn. Ngày 02/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 996/BNN-KL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để giải quyết các khó khăn vướng mắc về việc cho phép tác động vào rừng phục vụ thi công các Dự án. Tuy nhiên nếu chờ Nghị định 156/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung có hiệu lực (theo quy định là ít nhất 45 ngày sau khi ký ban hành) thì sẽ chậm tiến độ các dự án.

Về diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên phần móng cột đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại các Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật do cần chuẩn xác giải pháp thiết kế dẫn tới tọa độ các vị trí móng có thể sẽ có sai khác (mặc dù diện tích cần chuyển đổi không vượt quá chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã được phê duyệt). Đây cũng là những khó khăn trong việc thẩm định phê duyệt Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại các tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) và các bộ ngành, địa phương, đến nay các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối (các Dự án) để đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay đó là thủ tục liên quan đến công tác chuyển đổi đất rừng và đường thi công tạm.

Để phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, EVN kiến nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường tạm, các công trình tạm phục vụ thi công mà không chờ sửa đổi, bổ sung nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với diện tích rừng thuộc phạm vi móng cột đã được duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu phải điều chỉnh theo thiết kế kỹ thuật mà không vượt tổng diện tích đã phê duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh chấp thuận mà không phải báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

EVN cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh tổ chức chặt hạ, thanh lý cây cao su tại mặt bằng của 35 vị trí móng cột trước ngày 20/02/2024 để Chủ đầu tư triển khai thi công các vị trí móng trụ. Đồng thời hoàn thành bàn giao hành lang tuyến trước ngày 29/02/2024.

Ban Chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh có đường dây đi qua chỉ đạo đôn đốc các sở ngành, địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng các vị trí móng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng; Hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến trong quý I năm 2024; xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân có nhà ở, công trình nằm trong hành lang an toàn đường dây; bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân phải di dời; Hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác làm đường tạm thi công và các công tác khác

Đối với các địa phương có đất rừng, sớm chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng thuộc thẩm quyền của tỉnh; Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên tại một số vị trí bị vướng để chủ đầu tư triển khai thi công…

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Triển khai 5 nhiệm vụ

Sau khi nghe các ý kiến của chủ đầu tư, các địa phương và một số bộ ngành, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng không chỉ cung cấp điện mà còn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội. Dự án này đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, sau 4 tháng hôm nay chúng ta thấy được khối lượng công việc rất tốt. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã trực tiếp làm việc với các địa phương, dự kiến, chiều nay Thủ tướng dự kiến sẽ thành lập đoàn công tác để bắt đầu từ ngày mai, ngày kia sẽ làm việc với Nghệ An, Hà Tĩnh - đây là những địa bàn trọng điểm còn vướng mắc của dự án này.

Qua báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của các Bộ Ngành địa phương, với vai trò là Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước về các dự án trọng điểm năng lượng, hoan nghênh đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, các bộ Ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với chủ đầu tư thực hiện được rất nhiều nội dung công việc có liên quan đến dự án này. Trong đó đã bàn giao mặt bằng được 91% vị trí móng cột và hơn 20% hành lang tuyến. Công tác thi công cũng được triển khai trên toàn tuyến; nhiều khó khăn vướng mắc đã và đang được các địa phương, các cơ quan đơn vị hỗ trợ giải quyết. Còn các đơn vị thi công đã thực hiện đúng với tinh thần cam kết với Thủ tướng vượt nắng mưa làm xuyên Tết, xuyên đêm tinh thần 3 ca 4 kíp.

“Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, chúng ta có thể nói rằng so với cam kết mà các Bộ Ngành địa phương cam kết với Thủ tướng hôm 27-28/1 vừa qua vẫn còn khá xa. Nếu chúng ta không vượt qua những khó khăn vướng mắc để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng hay nói cách khác là thực hiện cam kết của chính mình theo chỉ đạo của Chính phủ thì rất khó có thể thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra” – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và thông tin thêm trong số các vị trí móng cột đã bàn giao nhưng có 99 vị trí chưa thể tiếp cận thi công do vướng mắc về thủ tục đất rừng và đường tạm thi công. Nếu không có sự vào cuộc một cách chủ động và trách nhiệm cao của các địa phương thì rõ ràng chủ đầu tư không thể một mình làm được.

Để thực hiện được tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng là trước 30/6/2024, chúng tôi đề nghị các Bộ Ngành, địa phương đặc biệt là chủ đầu tư cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, các Bộ Ngành, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ và công việc được Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ giao để tập trung giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những vướng mắc ngay trong tháng này cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ là chuyển đổi đất rừng và mặt bằng di chuyển của các máy móc thi công cho dự án.

Thứ hai, đề nghị các địa phương chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho các vị trí hố móng cũng như bàn giao rồi nhưng còn vướng mắc chưa thể triển khai thi công thì cần gấp rút hoàn thiện và trước ngày 20/2. Về mặt bằng hành lang tuyến chậm nhất là ngày 15/3 phải bàn giao cho chủ đầu tư.

Thứ ba, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng sớm xem xét, một mặt trình ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156; Và trong lúc chờ ban hành Nghị định này có hiệu lực theo quy định của pháp luật thì đồng thời có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để các địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể thực hiện việc cho phép chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp để thi công.

Đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của các địa phương, EVN/EVNNPT để xử lý những vấn đề có liên quan về công tác đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến đất rừng cao su.

Thứ tư, EVN/EVNNPT khẩn trương hoàn thiện hoàn thiện, cung cấp hồ sơ liên quan để các địa phương có thể xây dựng phương án và đền bù giải phóng mặt bằng; Khẩn trương thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng và đúng điều kiện thi công để đạt được tiến độ dự án. Cần phải sớm hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu các gói thầu còn lại ngay trong tháng 2, nhất là vấn đề lựa chọn nhà thầu để cung cấp vật tư thiết bị lõi cho dự án. Phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương để triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt chú ý đến an ninh an toàn, kể cả an ninh đối với quá trình thi công. Ngoài ra, vẫn đề môi trường phải hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thứ năm, Chủ đầu tư, các bộ ngành, địa phương cần làm tốt công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, các tổ chức, cá nhân cho dự án trong quá trình thi công cũng như quản lý, vận hành sau này vì đây không phải là dự án của EVN mà là dự án trọng điểm của quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo 9 tỉnh hoàn toàn nhất trí với báo cáo của EVN/EVNNPT đồng thời kiến nghị cần sớm có tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để địa phương thực hiện một số thủ tục còn lại.

Các địa phương cũng cam kết sẽ quyết liệt chỉ đạo, nỗ lực hết mình để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo tiến độ đề ra; hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải quyết các thủ tục, đảm bảo thi công...

Song Dũng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ngày 17/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị về việc bàn giao công trình Trạm biến áp 500kV Thuận Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Tony Blair, Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Chiều ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về DPPA

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về DPPA

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì họp giao ban đường dây 500kV mạch 3 tháng 4/2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì họp giao ban đường dây 500kV mạch 3 tháng 4/2024

Ngày 9/4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Chùm ảnh: Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tại Lào

Chùm ảnh: Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tại Lào

Trong chuyến công tác tại Viêng-chăn, Lào từ 6-8/4/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác đã có loạt hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ song phương.
Chính thức ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

Chính thức ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

Sáng 8/4/2024, tại Viêng-chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đã ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào

Tại Viêng-chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Phosay Sayasone.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống

Chiều 3/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.
Bộ Công Thương bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện khí

Bộ Công Thương bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện khí

Chiều 29/3, Bộ Công Thương họp, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án điện khí.
Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Italia

Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Italia

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Ngài Marcro della Seta – Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam và Tổng giám đốc SIMEST.
Bước phát triển mới trong hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Bước phát triển mới trong hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Canada đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác thương mại- đầu tư của doanh nghiệp hai nước.
Gia tăng cơ hội hợp tác thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Canada

Gia tăng cơ hội hợp tác thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Canada

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng.
Cơ hội tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại hai nước

Cơ hội tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại hai nước

Đối thoại Kinh doanh Việt Nam - Canada là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, từ đó khai phá tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh doanh.
Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ…
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với đoàn công tác tỉnh Bến Tre

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với đoàn công tác tỉnh Bến Tre

Sáng 26/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Bến Tre do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028

Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 21/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp và làm việc với bà Diana Elena Mondino - Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Chủ động hợp tác, thúc đẩy thương mại ổn định, hướng tới sự hài hòa

Việt Nam - Hoa Kỳ: Chủ động hợp tác, thúc đẩy thương mại ổn định, hướng tới sự hài hòa

Việt Nam tiếp tục chủ động hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của hai nước, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, bền vững.
Việt Nam - Singapore: Hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - Singapore: Hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Singapore còn rất lớn, hai bên đang hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất tại Việt Nam

Cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Intel triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.
Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Việc Hoa Kỳ ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong cải cách nền kinh tế sẽ tạo động lực cho Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động