Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 23:01

Bộ Công Thương: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

18:12 | 26/10/2018
Chiều ngày 26/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngành Công Thương và Hội nghị tập huấn pháp luật, tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật trong ngành Công Thương.  
bo cong thuong huong ung ngay phap luat viet nam 2018
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân trong ngành Công Thương

Ngay sau khi Ngày Pháp luật được công bố vào năm 2013, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hàng năm, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn ngành Công Thương.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - cho biết, 5 năm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam của Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình tình thực tiễn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật.

bo cong thuong huong ung ngay phap luat viet nam 2018
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu đánh giá về kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của ngành Công Thương

Ngày Pháp luật trong ngành Công Thương đã tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giới thiệu nội dung Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Nội dung Ngày pháp luật của Bộ Công Thương còn tập trung vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ; hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ cho việc triển khai thi hành và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng: Thời gian tới, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Công Thương cần quan tâm hơn nữa đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục những tồn tại, có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, với hơn 300 văn bản, Luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của Bộ Công Thương chủ trì, soạn thảo, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như Pháp lệnh quản lý thị trường, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh (sửa đổi)… được ban hành trong 5 năm qua đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để Bộ Công Thương thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Tinh thần Ngày Pháp luật đã được duy trì thường xuyên, liên tục, bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương: “Ngày Pháp luật phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật”. Đặc biệt, quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tổ chức Hội nghị đối thoại, lấy ý kiến doanh nghiệp về thủ tục hành chính của Bộ Công Thương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và trao giải thưởng theo tuần (Tập đoàn Điện lực Việt Nam); phát thanh trên hệ thống phát thanh nội bộ, phát thanh trên xe ô tô đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

bo cong thuong huong ung ngay phap luat viet nam 2018
Nhiều đơn vị được tặng Bằng khen do có cách làm hay, sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới. Trong đó, điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Công Thương là, ngoài việc ban hành các chương trình, kế hoạch theo giai đoạn và từng năm, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật, Bộ Công Thương luôn tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách để nghiên cứu, điều chỉnh các quy định nhằm tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Trên cơ sở kết quả đạt được và nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng yêu cầu: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, cần đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; thông tin về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hoa Quỳnh- Nguyễn Quang