Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã chia sẻ về những nỗ lực trong việc hỗ trợ, tạo động lực nhằm thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Nghệ An: Thông qua Nghị quyết với 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Bình Định: Khuyến công làm cầu nối, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển Bộ Công Thương sắp tổ chức 3 sự kiện lớn về khuyến công

PV: Xin ông chia sẻ cụ thể những kết quả đạt được trong công tác khuyến công của tỉnh Nghệ An năm 2023, hiệu quả của các đề án khuyến công Quốc gia ở tỉnh ta như thế nào?

Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn
Ông Phạm Văn Hóa – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

Ông Phạm Văn Hóa: Năm 2023, kế hoạch ngân sách bố trí cho hoạt động khuyến công trên 7,15 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh bố trí 5,5 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương bố trí 1,65 tỷ đồng. Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương rà soát, lựa chọn các nội dung hỗ trợ cho 34 đề án có các nội dung trọng tâm, trọng điểm đảm bảo các tiêu chí về hỗ trợ, động viên, khuyến khích và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Trong đó, tập trung hỗ trợ 22 đề án về ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến, khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất ở các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Đây là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công, được nhiều địa phương, doanh nghiệp quan tâm tham gia thực hiện, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.

Ngoài ra, việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu, liên kết sản xuất, quảng bá thương hiệu... Sở Công Thương cũng đã giao Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương xây dựng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức giới thiệu sản phẩm bên lề các sự kiện lớn do Trung ương và địa phương tổ chức; tham gia gian hàng tại các kỳ hội chợ triển lãm trong nước nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hợp tác xã, làng nghề có dịp trưng bày, giới thiệu sản phẩm có chất lượng, đặc trưng của tỉnh Nghệ An đến với khách hàng. Việc tham gia giới thiệu sản phẩm ở các kỳ hội chợ là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến năng suất chất lượng trong sản xuất.

Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn
Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa thăm gian hàng sản phẩm OCOP. (Ảnh BNA)

Hoạt động Khuyến công đã và đang được thực hiện khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy, động viên, khuyến khích và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng kể, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực và tạo điều kiện thuân lợi để các cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập, từng bước phân công lại lao động xã hội, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An đề ra.

PV: Khuyến công ngày một chứng minh được vai trò cũng như sức hút với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn, ông nhận định như thế nào về vấn đề này?

Ông Phạm Văn Hóa: Phải khẳng định rằng qua hoạt động khuyến công, các cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư đổi đổi mới, hiện đại hóa dây chuyển thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù kinh phí hỗ trợ khuyến công chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng vốn đầu tư của các cơ sản xuất nhưng hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có được định hướng đầu tư đúng, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn
Sở Công Thương nghiệm thu máy sản xuất dung dịch điện giải xuất xứ Estonia của Công ty TNHH Công nghệ xanh DEV Việt Nam. Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất công nghiệp, hoạt động khuyến công đã góp phần phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, nguồn khuyến công của tỉnh đang tập trung hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản và các dự án thực hiện ở các địa bàn đang thực hiện đẩy nhanh quá trình về đích nông thôn mới, nguồn hỗ trợ này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập, góp phần vào quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

PV: Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An sẽ có những giải pháp, kế hoạch cụ thể nào để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác khuyến công thưa ông?

Ông Phạm Văn Hóa: Trong thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục đồng hành với các cơ sở sản xuất, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất khai thác tối đa lợi thế của các doanh nghiệp tỉnh nhà. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số mục tiêu cụ thể đề ra tại Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công Nghệ An giai đoạn 2021-2025; triển khai có hiệu quả các chương trình đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo thực hiện:

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến công theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 7248/UBND-KT ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình KCQG giai đoạn 2021-2025 (đối với hoạt động KCQG); Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (đối với khuyến công địa phương) gắn với thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Nghệ An về việc phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương tiếp tục khảo sát, lựa chọn xây dựng kế hoạch tham mưu đề xuất Bộ Công Thương bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện các đề án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung: xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người; tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Đoàn công tác kiểm tra, nghiệm thu máy tại Công ty TNHH May mặc Quang Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030 theo Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/Tu ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí của công nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh, tạo đà cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Phát triển công nghiệp nông thôn cũng là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, xóa đói giảm nghèo. Phát triển công nghiệp nông thôn phải gắn với tăng trưởng xanh, bền vững và phải gắn với nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Từ đó thúc đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp nông thôn; trước mắt công nghiệp nông thôn khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh địa phương về vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu, vốn, nguồn nhân lực có sẵn; tiến tới liên kết các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm, chi phí cạnh tranh, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, hình thành một số làng nghề phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Nghệ An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

An Giang “mở cơ chế” thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

An Giang “mở cơ chế” thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Bằng nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn, UBND tỉnh An Giang đang khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp.
Khuyến công Vĩnh Long: Dấu ấn 10 năm triển khai

Khuyến công Vĩnh Long: Dấu ấn 10 năm triển khai

Gần 10 năm triển khai, công tác khuyến công của Vĩnh Long đã gặt hái được những kết quả quan trọng, góp sức phát triển ngành Công Thương của địa phương.
Đà Nẵng: Khuyến công thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Đà Nẵng: Khuyến công thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Công tác khuyến công tạo động lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển sản xuất công nghiệp, sản xuất các sản phẩm lưu niệm...
Đà Nẵng: Trao chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đà Nẵng: Trao chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều 29/2, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tôn vinh và trao giấy chứng nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2023.
Hà Nội: Tôn vinh 42 nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ

Hà Nội: Tôn vinh 42 nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ

Chiều 28/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội năm 2023 ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Đến năm 2030, tỉnh Yên Bái quy hoạch 25 cụm công nghiệp (bao gồm các cụm đã thành lập, hoạt động ở giai đoạn trước) với tổng diện tích 1.288,21 ha.
Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Do có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài, hiệu quả của đề án khuyến công điểm mang tính hệ thống, là cú huých mạnh mẽ cho ngành công nghiệp nông thôn.
Cục Công Thương địa phương: Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024

Cục Công Thương địa phương: Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024

Năm 2024, Cục Công Thương địa phương xác định triển khai sớm nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch cũng như chất lượng công việc được giao.
Hà Nội: Tạo lực đẩy đủ mạnh cho làng nghề phát triển

Hà Nội: Tạo lực đẩy đủ mạnh cho làng nghề phát triển

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận 3 làng nghề Hà Nội và 11 làng nghề truyền thống Hà Nội.
Công Thương khối địa phương: Chung sức đẩy nhanh tăng trưởng ngành

Công Thương khối địa phương: Chung sức đẩy nhanh tăng trưởng ngành

Năm 2024, khối Công Thương địa phương tiếp tục chung sức thực hiện các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của ngành.
6 giải pháp lớn phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

6 giải pháp lớn phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Trung tâm 1 đã đề xuất 6 giải pháp lớn, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Đà Nẵng: Thêm 7 đơn vị được khuyến công hỗ trợ kinh phí đổi mới máy móc, thiết bị

Đà Nẵng: Thêm 7 đơn vị được khuyến công hỗ trợ kinh phí đổi mới máy móc, thiết bị

Chương trình khuyến công "tiếp sức" cho doanh nghiệp Đà Nẵng vượt khó năm 2023 và tự tin đầu tư máy móc tiến tiến để bước vào năm 2024 với nhiều kỳ vọng mới.
18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng năm 2023

18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng năm 2023

18 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn đủ điều kiện và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2023.
Công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa 2023

Công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa 2023

35 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) thuộc 4 nhóm ngành hàng đã được đánh giá, bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Khánh Hòa: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Khánh Hòa: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Khánh Hòa có 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Đây là lợi thế, cơ hội phát triển sản phẩm , đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã trên địa bàn Hà Nội có quy mô tối thiểu 500 m2.
Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

Tỉnh Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, chọn ra 14 sản phẩm đăng ký tham dự bình chọn cấp khu vực năm 2024.
Bàn giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bàn giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bên lề Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu 2023, Cục Công Thương địa phương tổ chức toạ đàm về phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.
Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Ngày 15/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia 2023 và khai mạc Hội chợ triển lãm hàng CNNT.
Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công các địa phương

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công các địa phương

Công tác khuyến công đã huy động được nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực tại các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công, khuyến thương trong thời gian tới.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.
Ngày 14/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Ngày 14/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Chiều ngày 14/12, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công (Nghị định 45)tại Hà Nội.
Làng nghề thủ công mỹ nghệ “bắt trend” bán hàng online

Làng nghề thủ công mỹ nghệ “bắt trend” bán hàng online

Bán hàng online đang chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong cơ cấu kênh tiêu thụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ.
Thái Nguyên: Phấn đấu tăng mạnh số cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công

Thái Nguyên: Phấn đấu tăng mạnh số cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công

Tác động tích cực của chính sách khuyến công với sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên rõ nét sau nhiều năm triển khai.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động