Ngân hàng Nhà nước quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều hành lãi suất, tỷ giá, vàng

Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 14, trong đó nhấn mạnh các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng, tỷ giá, vàng.
Điều hành lãi suất theo diễn biến lạm phát Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành cân bằng lãi suất và tỷ giá, gỡ khó cho sản xuất Nguồn tín dụng sẵn sàng hỗ trợ và mở rộng cho doanh nghiệp

Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản số 4317/NHNN-VP về việc triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg (Chỉ thị 14) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, về nhiệm vụ chung, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành ngân hàng phổ biến, quán triệt sâu sắc phương châm “5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá” để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, công việc triển khai cụ thể, phù hợp với đặc điểm hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị; triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thị trường vàng

Về nhiệm vụ cụ thể, đối với các Vụ, Cục, đơn vị, Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Thống đốc yêu cầu Vụ Chính sách tiền tệ đầu mối phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước giảm mạnh. Ảnh: HH
Ngành Ngân hàng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm

Vụ Quản lý ngoại hối phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh vàng và các hoạt động ngoại hối khác để phân tích, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành và các giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm và các vấn đề phát sinh…

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xác định các giao dịch đáng ngờ..; thực hiện ngay công tác thanh tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng; kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thông suốt, gắn kết từ Trung ương đến địa phương, hiệu lực, hiệu quả…

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững;

Triển khai các công việc liên quan để sớm thực hiện sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023;

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại các địa phương về công tác tín dụng năm 2024 (nhất là các địa phương tăng trưởng tín dụng thấp); chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp…

Phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thống đốc yêu cầu triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản; tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp với yêu cầu vốn tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều hành lãi suất, tỷ giá, vàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng

Dành thời gian, công sức tập trung rà soát, phân loại các dự án bất động sản để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp theo quy định pháp luật đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện; có giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án BOT, BT giao thông khả thi, hiệu quả, lĩnh vực xăng dầu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách...

Tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến. Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án, chính sách tín dụng; tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

Tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023, đảm bảo kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn gặp khó khăn, đồng thời, không trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật…

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Thống đốc yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14 và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14.

Các chi nhánh phải thường xuyên theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn để kịp thời tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng lành mạnh; phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, tín dụng đen... trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và các chủ thể tham gia thị trường vàng trên địa bàn theo quy định; tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp và chủ động xử lý các kiến nghị đối với hoạt động ngân hàng.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng Hòa Bình (HBC) khi nào qua "cơn bĩ cực"?

Xây dựng Hòa Bình (HBC) khi nào qua "cơn bĩ cực"?

Đối lập với sự tự tin của Chủ tịch Lê Viết Hải khi thông báo Hòa Bình (HBC) đã qua "cơn bĩ cực", giới chuyên gia "rụt rè" nói đà phục hồi rất "mong manh".
Thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm an toàn, minh bạch, tiện lợi

Thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm an toàn, minh bạch, tiện lợi

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hoạt thanh toán không dùng tiền mặt.
Thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến, 91% liên quan tới tài chính, ngân hàng

Thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến, 91% liên quan tới tài chính, ngân hàng

Năm 2023 có gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, trong đó có 91% liên quan đến tài chính, ngân hàng.
Ứng dụng AI phê duyệt tín chấp cho doanh nghiệp vay vốn chỉ trong 4 giờ

Ứng dụng AI phê duyệt tín chấp cho doanh nghiệp vay vốn chỉ trong 4 giờ

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp là mục tiêu của nhiều ngân hàng sau cuộc họp với Ngân hàng nhà nước.
Áp lực bán mạnh dần, VN-Index đảo chiều ngắt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Áp lực bán mạnh dần, VN-Index đảo chiều ngắt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài đà tăng lên vùng 1.287 điểm trong sáng 21/6, chỉ số đột ngột xoay chiều sang sắc đỏ xuống 1.282 điểm điểm bởi áp lực bán mạnh dần.

Tin cùng chuyên mục

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

Ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần Smarthub Logistics Technology ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai giải pháp ngân hàng tích hợp trên nền tảng cảng biển số
Việt Nam tiếp tục được Hoa Kỳ xác định không thao túng tiền tệ

Việt Nam tiếp tục được Hoa Kỳ xác định không thao túng tiền tệ

Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ” tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ.
Thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong các hộ gia đình, doanh nghiệp và ngành công nghiệp sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh.
Tháo điểm nghẽn cho gói vay nhà ở xã hội, tín dụng kỳ vọng bất động sản hồi phục

Tháo điểm nghẽn cho gói vay nhà ở xã hội, tín dụng kỳ vọng bất động sản hồi phục

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ sớm công bố lộ trình sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn.
Cổ phiếu ngân hàng VPB và TCB khởi sắc giúp VN-Index giữa lại sắc xanh

Cổ phiếu ngân hàng VPB và TCB khởi sắc giúp VN-Index giữa lại sắc xanh

Sau những nhịp điều chỉnh, rung lắc, đặc biệt là áp lực bán mạnh sau giờ nghỉ trưa, VN-Index tìm lại được động lực hồi phục nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ cột
Xuất hiện "làn sóng" đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Xuất hiện "làn sóng" đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang lựa chọn Việt Nam là địa điểm đặt nhà máy sản xuất, kinh doanh.
Doanh thu ảm đạm, TTC Land làm gì để trả khoản nợ 2.000 tỷ đồng đến hạn?

Doanh thu ảm đạm, TTC Land làm gì để trả khoản nợ 2.000 tỷ đồng đến hạn?

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)đang phải đối mặt với khoản nợ gốc và lãi phải trả ước tính hơn 2.000 tỷ đồng dù doanh thu đầu năm nhỏ giọt.
Chuyên gia Yuanta "phím" 1 mã cổ phiếu dược phẩm, kỳ vọng sinh lời tới 40%

Chuyên gia Yuanta "phím" 1 mã cổ phiếu dược phẩm, kỳ vọng sinh lời tới 40%

Dư địa công suất còn rất lớn, cộng thêm kênh ETC tăng trưởng mạnh mẽ và giá nguyên liệu API dự báo hạ nhiệt, hoạt động kinh doanh IMP nhận được nhiều kỳ vọng.
Bảo hiểm nhân thọ FWD tiếp tục được đánh giá cao về trải nghiệm khách hàng

Bảo hiểm nhân thọ FWD tiếp tục được đánh giá cao về trải nghiệm khách hàng

Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa vinh dự được trao giải thưởng Đồng - hạng mục Chiến lược Trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngành Ngân hàng và Bảo hiểm.
Cổ phiếu lớn khởi sắc, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh

Cổ phiếu lớn khởi sắc, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh

VN-Index vẫn giữ được sắc xanh và nối dài mạch tăng phiên thứ hai liên tiếp, tăng nhẹ 0,29 điểm, tiến sát 1.280 điểm.
Chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ đến hết năm 2024

Chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ đến hết năm 2024

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ thêm 6 tháng, kéo dài đến hết năm 2024 thay vì kết thúc vào ngày 30/6 như ban đầu.
Đã có đủ 4 ngân hàng thực hiện bán vàng online

Đã có đủ 4 ngân hàng thực hiện bán vàng online

Từ ngày 19/6, VietinBank triển khai nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng trên website và ngừng phát số đăng ký trực tiếp tại các điểm bán.
Tín dụng mới tăng 3,79%, ngân hàng tìm lĩnh vực tiềm năng để đẩy vốn

Tín dụng mới tăng 3,79%, ngân hàng tìm lĩnh vực tiềm năng để đẩy vốn

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, tính đến ngày 14/6, tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp quan trọng kích thích tăng trưởng

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp quan trọng kích thích tăng trưởng

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024.
Tín dụng tăng chậm, ngành ngân hàng họp bàn giải pháp thúc đẩy

Tín dụng tăng chậm, ngành ngân hàng họp bàn giải pháp thúc đẩy

Hội nghị trực tuyến về triển khai các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ được tổ chức sáng mai, 19/6.
Bảo Việt vươn tầm khu vực, lần đầu tiên được xếp hạng trong Fortune Đông Nam Á 500

Bảo Việt vươn tầm khu vực, lần đầu tiên được xếp hạng trong Fortune Đông Nam Á 500

Bảo Việt - doanh nghiệp Việt đại diện cho ngành bảo hiểm được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ).
Thúc đẩy thu hút FDI vào các tỉnh miền núi của Việt Nam

Thúc đẩy thu hút FDI vào các tỉnh miền núi của Việt Nam

Vụ Hợp tác Quốc tế (Ủy ban Dân tộc) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế, nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư tại các tỉnh miền núi Việt Nam
Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm

Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm

Phiên giao dịch ngày 18/6, sau 2 phiên giảm liên tiếp, sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử đã giúp thị trường chứng khoán phục hồi ngay từ khi mở cửa.
Fiin Ratings “ấn tượng” trước màn  “lội ngược dòng” của F88

Fiin Ratings “ấn tượng” trước màn “lội ngược dòng” của F88

Kết quả kinh doanh tích cực, khả năng huy động vốn đa dạng, tỉ lệ nợ xấu giảm rõ rệt là những “trụ cột” tạo ra màn “lội ngược dòng” ấn tượng của F88
Chuyển động mới ở dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn của Tập đoàn Everland

Chuyển động mới ở dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn của Tập đoàn Everland

Tập đoàn Everland quyết định bán bớt 35 triệu cổ phần Công ty Everland An Giang, lấy tiền nâng vốn điều lệ cho chủ dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động