Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường ngày 29/8/2022.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) Phiên họp bất thường xem xét danh mục, mức vốn cho dự án phục hồi kinh tế Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu phân bổ vốn

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công cho danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường
Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chính phủ đã rà soát lại danh mục dự án sử dụng vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách kỹ lưỡng và tích cực, có trọng tâm, trọng điểm và khả thi hơn.

Trong đó, về nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra trên nguyên tắc bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bảo đảm khả năng hấp thụ vốn, tính công khai, minh bạch, hài hòa giữa các lĩnh vực, các vùng miền.

Về danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ và dự án cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành, đồng thời có thêm một số ý kiến về đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và dự kiến phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 29/2021/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan.

Cụ thể như sau: Cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đối với 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình. Đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình đối với một số nhiệm vụ, dự án cụ thể đã được nêu tại Báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, cập nhật các trường hợp đủ điều kiện phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Sau khi các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện để giao vốn, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Đối với 932 tỷ đồng còn lại của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các Bộ, ngành, các địa phương có liên quan để bố trí vốn theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Tập trung thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Về điều chỉnh, bổ sung vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị quyết 29/2021/QH15.

Trong đó: Thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 là 3.350,151 tỷ đồng để bổ toán cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Đồng thời, nhất trí bổ sung 14.847,446 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 253 nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung 18.584,907 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bổ sung 4.723 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 01 dự án thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương. Không bổ sung dự toán cho 03 dự án được bố trí vốn kéo dài đến năm 2026-2027 với số vốn dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh văn bản Nghị quyết, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tiếp tục rà soát từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, mục tiêu và bảo đảm khả năng giải ngân vốn, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định để có thể tiếp tục triển khai vốn điều hòa, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc phân bổ, giao vốn đối với các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025, bảo đảm theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện danh mục, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Về số lượng dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất để Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong Báo cáo về kinh tế - xã hội năm 2023.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chiều 27/9, tại Tokyo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương chống bão Noru

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương chống bão Noru

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, kết nối trực tuyến với 8 điểm cầu 8 để chống bão.
Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài

Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài

Việt Nam luôn trân trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Đối tác tăng trưởng xanh Châu Á lần thứ 2

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Đối tác tăng trưởng xanh Châu Á lần thứ 2

Ngày 26/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu qua băng hình tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Đối tác tăng trưởng xanh Châu Á lần thứ 2.
Khoá họp lần thứ 10 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật

Khoá họp lần thứ 10 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật

Chiều 26/9, tại Hà Nội đã diễn ra Khoá họp lần thứ 10 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Tin cùng chuyên mục

Nêu cao tinh thần "xây" và "chống" trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Nêu cao tinh thần "xây" và "chống" trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát phải trên tinh thần xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách.
Đề xuất lựa chọn những lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” vào đối tượng giám sát

Đề xuất lựa chọn những lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” vào đối tượng giám sát

Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị các lĩnh vực quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” thuộc đối tượng giám sát.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội phê chuẩn

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội phê chuẩn

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Lĩnh vực nào sẽ bị Quốc hội giám sát vào năm 2023?

Lĩnh vực nào sẽ bị Quốc hội giám sát vào năm 2023?

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề.
Khai mạc Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Khai mạc Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cuối buổi chiều ngày 26/9 đã phát đi thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 20 trong hai ngày 23 và 26/9.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa có buổi làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Arun Venkataraman.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Đề xuất 8 nhóm giải pháp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Đề xuất 8 nhóm giải pháp

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Quảng Ngãi

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 12h trưa nay (26/9) để phòng tránh bão số 4 (bão Noru).
Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Sáng 27/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội.
CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

Bà Nguyễn Thị Hường, người xưng sáng lập Charme Perfume cho rằng, nước hoa công nghệ châu Âu thì dùng can là bình thường và “nhà báo nói quá lên để tống tiền”.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Đà Nẵng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng còn 39 tàu đang hoạt động trên biển. Các tàu được liên lạc thường xuyên và đã được hướng dẫn để vào khu vực trú bão số 4 an toàn.
Phó Thủ tướng chủ trì họp ứng phó cơn bão Noru đang tiến nhanh vào Biển Đông

Phó Thủ tướng chủ trì họp ứng phó cơn bão Noru đang tiến nhanh vào Biển Đông

Chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó cơn bão có tên quốc tế Noru.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Sáng 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Yên Bái.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường sang Nhật Bản dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường sang Nhật Bản dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Sáng 25/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao đã sang Nhật Bản dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” tại Yên Bái

Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” tại Yên Bái

Tối ngày 24/9/2022, tại Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Bộ Công Thương

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Bộ Công Thương

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW một cách chủ động, khẩn trương, kịp thời và thường xuyên.
Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 24/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và nhận Huân chương Lao động.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Cần đánh giá dư luận xã hội về đổi mới sách giáo khoa

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Cần đánh giá dư luận xã hội về đổi mới sách giáo khoa

Sáng 24/9, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch, đề cương giám sát thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động