Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 03:39

Đảng bộ EVNNPC: Điểm sáng nhiệm kỳ 2015 - 2020

16:12 | 09/06/2020
Trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.    

Thành tựu đáng ghi nhận

Theo báo cáo của Đảng bộ EVNNPC, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh hoàn thành tốt công tác Đảng, tổng công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về đầu tư, SXKD, dịch vụ khách hàng với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một trong những điểm sáng nổi bật của EVNNPC, là đã xây dựng được hệ thống hạ tầng vững chắc; đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển kinh tế trên toàn miền Bắc. Cụ thể, EVNNPC đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho nhân dân. Năm 2015, mới có 99,2% số xã và 97,4% số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia, đến năm 2019, 100% xã và 98,73% số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia. Đến hết năm 2019, có 4.134/5.021 xã NTM đạt Tiêu chí số 4 về điện, đạt tỷ lệ 82,3%.

dang bo evnnpc diem sang nhiem ky 2015 2020

Đảng bộ EVNNPC hoàn thành tốt công tác nhiệm kỳ 2015-2020

Trong lĩnh vực cấp điện cho công nghiệp, EVNNPC đã tập trung mọi nguồn lực để bố trí vốn, đầu tư xây dựng các công trình điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cấp điện, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế công nghiệp ở tất cả các địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn đơn vị đã đóng điện và đưa vào vận hành 345 dự án, công trình; khởi công 247 dự án, công trình, góp phần tăng cường năng lực cho hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng.

Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng ngày càng cao cho khách hàng với mức tăng trưởng bình quân 9,1-14%/năm. Nếu như đầu nhiệm kỳ, điện thương phẩm thực hiện 44.778 Tr.kWh, thì đến cuối nhiệm kỳ thực hiện 70.125 Tr.kWh, tăng 56,60%.

Tổng doanh thu SXKD điện thực hiện năm 2015 là 69.423 tỷ đồng, đến năm 2019 thực hiện 123.090 tỷ đồng, tăng 77,3% so với năm 2015. Lợi nhuận tăng 46,82%. Giá trị nộp ngân sách nhà nước từ 788 tỷ đồng (2015) lên 1.236 tỷ đồng (2019). Năng suất lao động (NSLĐ) theo thương phẩm năm 2015 đạt 1,727 triệu kWh/người/năm, đến năm 2019 đạt 2,94 triệu kWh/người/năm, cao hơn đầu nhiệm kỳ là 1,21 triệu kWh/người/năm.

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực nhờ ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin. Trong đó, nổi bật là thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp giảm 6,82 ngày, từ 12,3 ngày (2015) xuống còn 5,48/6 ngày (2019); tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã đạt 45,86%, vượt 5,86% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao; độ hài lòng của khách hàng tăng 1,08 điểm, từ 7 điểm (2015) lên 8,08 điểm vào năm 2019.

Những mục tiêu mới

Với phương châm "Vì niềm tin của bạn", lấy NSLĐ, độ hài lòng của khách hàng làm thước đo phát triển, trên cơ sở những thành tựu đạt được, Đảng ủy, Ban lãnh đạo EVNNPC tiếp tục đổi mới "vượt lên chính mình", đưa ra nhiều mục tiêu, giải pháp mới, nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, SXKD, dịch vụ khách hàng trong giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Tổng công ty phấn đấu đạt sản lượng thương phẩm theo các phương án tăng trưởng cả giai đoạn từ 7,65%-7,9% (tương đương 111,3-112,6 tỷ kWh); tỷ lệ thu tiền luôn đạt từ 99,7% trở lên; chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu đến năm 2025 đạt ≤ 3 ngày làm việc; điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đến năm 2025 đạt 8,5/10 điểm trở lên; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ≥ 80% đến năm 2025; 100% dịch vụ điện cung cấp theo phương thức điện tử, tỷ lệ khách hàng yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên; tổn thất điện năng đạt ≤ 4,40 - 4,50% tuỳ phương án. Tiếp tục nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện; giảm xuất sự cố lưới điện; phấn đấu nâng NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm đến năm 2025 đạt ≥ 4,71 triệu kwh/lao động; NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện đến năm 2025 đạt ≥ 525 khách hàng, lao động.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, EVNNPC tiếp tục xây dựng theo phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân.

Đình Dũng