Đà Nẵng: Chủ động tìm hiểu thông tin thị trường, tận dụng các FTA

Các doanh nghiệp Đà Nẵng hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua các thị trường Việt Nam có FTA, đều chủ động tìm hiểu thông tin thị trường và các ưu đãi.
Cung cấp thông tin thị trường Algeria cho doanh nghiệp Xuất khẩu gia vị sang Trung đông, châu Phi: Doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường

Ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Kinh tế tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đánh giá, thời gian vừa qua đã có rất nhiều chuyển biến trong thực thi FTA ở các địa phương. Dù mức độ nỗ lực giữa các địa phương khác nhau trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng các địa phương đã có những hoạt động, kế hoạch để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó tập trung vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của thành phố Đà Nẵng với đầu mối của Bộ Công Thương trong triển khai các FTA khá hiệu quả. Trong đó, việc lập các nhóm đầu mối các tỉnh, thành phố nên thông tin chỉ đạo từ Trung ương cũng như những kiến nghị, đề xuất triển khai các hoạt động của địa phương diễn ra nhanh chóng; sự trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương cũng được tăng cường.

Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Công Thương đã phối hợp tốt với đầu mối của Bộ trong việc đề xuất nội dung, chương trình, báo cáo viên... cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn trên địa bàn thành phố; phối hợp chuyển tiếp các tài liệu tuyên truyền của Bộ đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Chủ động tìm hiểu thông tin thị trường, tận dụng các FTA
Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên một số lĩnh vực cũng đã hỗ trợ hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố - Ảnh minh họa

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố từ việc tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế (bao gồm các FTA) đến việc báo cáo theo quy định được Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi và thực hiện khá tốt.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua các thị trường mà Việt Nam có FTA đều chủ động tìm hiểu, nắm thông tin về thị trường và các ưu đãi từ các FTA để tận dụng hiệu quả. Điều này có thể nhận thấy rõ thông qua số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các thị trường FTA tăng qua từng năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu và tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA tích cực…

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương Đà Nẵng về kim ngạch xuất, nhập khẩu của thành phố với các các thị trường FTA, tính đến tháng 8/2023, với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) xuất khẩu đạt 553 triệu USD, nhập khẩu 360 triệu USD; với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) xuất khẩu đạt 98 triệu USD, nhập khẩu 93 triệu USD; với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) xuất khẩu đạt 12 triệu USD, nhập khẩu 2,5 triệu USD.

Trước đó, kim ngạch xuất, nhập khẩu của thành phố với các các thị trường FTA năm 2022, với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) xuất khẩu đạt 830 triệu USD, nhập khẩu 560 triệu USD; với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) xuất khẩu đạt 152 triệu USD, nhập khẩu 145 triệu USD; với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) xuất khẩu đạt 19 triệu USD, nhập khẩu 4 triệu USD.

Có được kết quả này, theo Sở Công Thương Đà Nẵng, từ năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới về vay vốn, hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, bảo hộ tài sản trí tuệ... để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong các năm 2022 - 2023, các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục tham mưu đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn TP. Đà Nẵng; chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Sở Công Thương Đà Nẵng đã tổ chức các Đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại – đầu tư tại nước ngoài cũng như chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hội chợ triển lãm, kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu trên địa bàn thành phố; kết nối doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối giao thương do Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại các nước khu vực Á – Âu, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Canada, Mexico, EU, Hàn Quốc… tổ chức. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thành phố đã hỗ trợ 31 lượt doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực thi, tận dụng các FTA trên địa bàn TP. Đà Nẵng còn tồn tại một số hạn chế như: Thành phố chưa có chương trình cụ thể về hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA mà chủ yếu lồng ghép trong các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; công tác thống kê số liệu, nhất là các số liệu liên quan đến xuất nhập khẩu và tận dụng FTA gặp khó khăn; đội ngũ cán bộ chuyên môn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến hạn chế...

Bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các Hiệp định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là cách thức xử lý đối với các vấn đề tồn tại và phát sinh từ góc độ doanh nghiệp, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh chấp thương mại trong quá trình thực thi các FTA.

Theo đó, cùng với sự chủ động của địa phương, thành phố Đà Nẵng kiến nghị Trung ương xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA một cách bài bản, có hệ thống; đồng thời, hướng dẫn địa phương xây dựng chương trình phù hợp với cấp độ địa phương. Song song với đó, tiếp tục hỗ trợ địa phương trong quá trình thực thi các Hiệp định, nhất là các hoạt động truyên truyền, phổ biến thông tin chuyên sâu tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng dưới nhiều hình thức khác nhau; hỗ trợ chuyên gia tư vấn kết nối trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ địa phương về công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi FTA cho cán bộ các sở, ban, ngành.

FTAP là Cổng thông tin điện tử cấp Chính phủ về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia. Trên cơ sở sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới, Cổng thông tin điện tử về các FTA của Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình của Cổng thông tin điện tử FTA của Chính phủ Australia.

Hiện, FTAP đang hướng tới kết nối với các Cổng thông tin của các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan quản lý địa phương và trang thông tin điện tử của các Hiệp hội... để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tăng cường sự chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung.

Đồng thời, cung cấp và chia sẻ các tài liệu ấn phẩm số, các khóa đào tạo trực tuyến về các nội dung liên quan đến FTA. Các nội dung khác có liên quan đến FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Hà Hương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vụ Chính sách thương mại đa biên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện FTA Việt Nam - Israel

Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện FTA Việt Nam - Israel

Bộ Tài chính đề xuất, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong thực hiện FTA Việt Nam - Israel sẽ giảm dần từ nay đến năm 2027.
Nâng cao quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế

Nâng cao quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế

Công tác phối hợp giữa 3 Bộ trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực được thực hiện ráo riết trong thời gian qua.
Hiệu quả thiết thực sau 2 năm thực thi RCEP

Hiệu quả thiết thực sau 2 năm thực thi RCEP

Hai năm thực thi RCEP, chi phí thương mại trong khu vực đã giảm đáng kể, chuỗi cung ứng đã liên kết chặt chẽ hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.
Sau năm 5, dư địa thị trường Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn

Sau năm 5, dư địa thị trường Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn

Với nhiều cơ hội theo các cam kết mang lại, song sau 5 năm dư địa thị trường từ Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn.
Triển khai hiệu quả các FTA: Đòn bẩy nâng cao vị thế Việt Nam

Triển khai hiệu quả các FTA: Đòn bẩy nâng cao vị thế Việt Nam

Thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục

Cổng FTAP hỗ trợ thông tin giao thương cho doanh nghiệp

Cổng FTAP hỗ trợ thông tin giao thương cho doanh nghiệp

Nhằm cải thiện công tác tuyên truyền, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, Cổng FTAP đang đẩy mạnh hỗ trợ thông tin giao thương cho doanh nghiệp.
Để nông sản Việt không phải “thay tên đổi họ” khi xuất khẩu vào EU

Để nông sản Việt không phải “thay tên đổi họ” khi xuất khẩu vào EU

Tuy nông sản luôn gia tăng về số lượng và giá trị xuất khẩu, nhưng lượng hàng hóa mang thương hiệu Việt xuất khẩu sang thị trường EU còn khá khiêm tốn.
Cổng FTAP - kênh kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước

Cổng FTAP - kênh kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước

Các thông tin, dữ liệu trên Cổng FTAP được hiển thị dưới dạng song ngữ Việt - Anh giúp cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước hiểu thêm về nhau.
Cam kết về thủ tục hải quan trong Hiệp định RCEP: Thúc đẩy sự nhất quán và minh bạch

Cam kết về thủ tục hải quan trong Hiệp định RCEP: Thúc đẩy sự nhất quán và minh bạch

Trong Hiệp định RCEP, các cam kết về thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại được quy định nhằm thúc đẩy sự nhất quán và minh bạch.
Cổng FTAP: Bộ Công Thương đánh giá tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại

Cổng FTAP: Bộ Công Thương đánh giá tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại

Cùng với các Bộ ngành khác, Bộ Công Thương thực hiện đánh giá tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại trên Cổng FTAP.
Cổng FTAP: Hỗ trợ tối đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mang lại cho doanh nghiệp

Cổng FTAP: Hỗ trợ tối đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mang lại cho doanh nghiệp

Cổng thông tin FTAP cung cấp thông tin, hỗ trợ tối đa các cơ hội do các Hiệp định thương mại tự do mang lại tới doanh nghiệp.
Hóa giải các thách thức từ Hiệp định RCEP

Hóa giải các thách thức từ Hiệp định RCEP

Cơ hội Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mang lại song hành cùng các khó khăn và thách thức cho doanh nghiệp, ngành hàng.
Khảo sát FTA Index: Doanh nghiệp cần tích cực tìm hiểu, nắm bắt yêu cầu của thị trường

Khảo sát FTA Index: Doanh nghiệp cần tích cực tìm hiểu, nắm bắt yêu cầu của thị trường

Từ kết quả khảo sát FTA Index, khuyến nghị đưa ra đối với doanh nghiệp là tích cực tìm hiểu, nắm bắt thông tin yêu cầu của thị trường.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Đổi mới hoạt động công đoàn, đảm bảo cam kết về lao động

Thực thi Hiệp định EVFTA: Đổi mới hoạt động công đoàn, đảm bảo cam kết về lao động

Hiện các cam kết về lao động, công đoàn của Việt Nam trong các FTA cũng như Hiệp định EVFTA cơ bản đã được nội luật hoá trong hệ thống pháp luật.
Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp dệt may vững chân tại thị trường EU

Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp dệt may vững chân tại thị trường EU

Chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu đối với nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may trước yêu cầu phát triển chung của toàn cầu.
Gia Lai: Tận dụng EVFTA xuất khẩu nông sản chủ lực vào EU

Gia Lai: Tận dụng EVFTA xuất khẩu nông sản chủ lực vào EU

Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA đang được các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tại Gia Lai tận dụng hiệu quả, với kinh ngạch xuất khẩu vào thị trường EU tăng cao 60-70%
FTA Index: Biện pháp cần thiết để tận dụng hiệu quả các FTA

FTA Index: Biện pháp cần thiết để tận dụng hiệu quả các FTA

Bộ chỉ số FTA Index sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ và Quốc hội chỉ đạo, giám sát thực hiện FTA của các địa phương; là biện pháp cần thiết để tận dụng FTA.
Xuất khẩu giày dép sang Bắc Âu: Giải pháp nào tận dụng hiệu quả EVFTA?

Xuất khẩu giày dép sang Bắc Âu: Giải pháp nào tận dụng hiệu quả EVFTA?

Hiệp định EVFTA đã giúp xóa bỏ hoặc có lộ trình xoá bỏ hạn ngạch thuế quan từ ngày 1/8/2020 đối với khá nhiều sản phẩm giày dép của Việt Nam.
Hiệp định RCEP: Mở cửa thị trường qua ứng dụng điện tử

Hiệp định RCEP: Mở cửa thị trường qua ứng dụng điện tử

Các cam kết về thương mại điện tử trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm tăng cường mở cửa thị trường thông qua ứng dụng điện tử.
Xây dựng hệ sinh thái: Giải pháp giúp ngành cà phê tận dụng tốt Hiệp định EVFTA

Xây dựng hệ sinh thái: Giải pháp giúp ngành cà phê tận dụng tốt Hiệp định EVFTA

Xây dựng hệ sinh thái được cho là giải pháp cấp thiết giúp ngành cà phê nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường, tận dụng tốt EVFTA.
Cổng FTAP - giao diện thân thiện, khoa học, tạo thuận lợi và tiện ích cho người dùng

Cổng FTAP - giao diện thân thiện, khoa học, tạo thuận lợi và tiện ích cho người dùng

Cổng FTAP là địa chỉ cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến thông minh với giao diện thân thiện, khoa học, tạo sự thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng.
FTA Index: Kỳ vọng cải thiện mạnh mẽ công tác hỗ trợ tận dụng FTA

FTA Index: Kỳ vọng cải thiện mạnh mẽ công tác hỗ trợ tận dụng FTA

FTA Index kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ công tác hỗ trợ tận dụng FTA của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.
Cổng FTAP khởi động các chuyên mục thông tin về Hiệp định CPTPP

Cổng FTAP khởi động các chuyên mục thông tin về Hiệp định CPTPP

Chỉ với một click chuột, ở bất cứ đâu, khi có nhu cầu, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm hiểu về Hiệp định CPTPP trên Cổng thông tin FTAP.
Bàn chiến lược xuất khẩu quế "đường dài" ở các thị trường FTA

Bàn chiến lược xuất khẩu quế "đường dài" ở các thị trường FTA

Nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp ngành quế ở Quảng Nam tận dụng tốt hơn các FTA đã được đề Hội thảo diễn tại Quảng Nam hôm nay (21/12)
Thực thi Hiệp định RCEP: Doanh nghiệp cần tăng cường tìm hiểu thị trường Singapore

Thực thi Hiệp định RCEP: Doanh nghiệp cần tăng cường tìm hiểu thị trường Singapore

Hiệp định RCEP đang là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang thị trường Singapore.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động