Cục Hóa chất: Góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất

Trong suốt chiều dài phát triển, ngành công nghiệp hóa chất đã khẳng định rõ nét là ngành kinh tế trọng điểm, đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp Việt Nam thể hiện qua nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu hóa chất ngày càng tăng cùng với tốc độ tăng trưởng sản xuất hóa chất hàng năm là 15%. Có được kết quả này phải kể đến vai trò của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) trong công tác quản lý hóa chất, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất của đất nước.
Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu Cục Hóa chất: Tích cực cải cách thủ tục hành chính Cục Hóa chất: Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh Tạo dấu ấn trong quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất

Tạo dấu ấn trong quản lý nhà nước

Ngày 21/11/2007, Luật Hóa chất đã được Quốc hội thông qua để quản lý hóa chất và tiếp thu xu hướng quản lý tiên tiến của thế giới về hóa chất. Trên cơ sở của Luật Hóa chất, Cục Hóa chất ra đời ngày 2/1/2009 theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 2/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Cục Hóa chất nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, tạo được những dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất
Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Cục Hóa chất nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, tạo được những dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Cục Hóa chất nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, tạo được những dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Từ 2009 đến nay, Cục đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 01 pháp lệnh, 9 Nghị định của Chính phủ, 21 Thông tư hướng dẫn, 6 quy hoạch phát triển ngành và rất nhiều đề án, các dự án về hóa chất. Về cơ bản đã phủ kín được quy định cần thiết trong hoạt động hoá chất. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh, các nghị định và thông tư nêu trên đã được hợp nhất thành 3 nghị định và 4 thông tư hướng dẫn thực hiện.

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ, Cục Hoá chất đã thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 46/130 điều kiện đầu tư kinh doanh và tiếp tục được rà soát. Trong số 22 thủ tục hành chính (TTHC) trong môi trường mạng ở cấp độ 3 và 4, có 02 TTHC thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (khai báo hóa chất nhập khẩu; xuất nhập khẩu (XNK) vật liệu nổ công nghiệp), 02 TTHC (XNK tiền chất thuốc nổ và tiền chất công nghiệp) đã sẵn sàng khi hạ tầng kỹ thuật mạng của Tổng cục Hải quan đủ điều kiện vận hành.

Một trong những điểm sáng về cải cách hành chính tại Cục Hoá chất phải kể đến TTHC khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Từ chỗ doanh nghiệp phải nộp 70.000 bộ hồ sơ giấy/năm tại Cục, sau năm ngày nhận kết quả đến nay, doanh nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần vào mạng điền thông tin nhập khẩu, nhấn enter và sau 10-15s là hoàn thành khai báo hóa chất để làm thủ tục thông quan. Nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ tiện ích này đã gửi thư cảm ơn đến Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và Cục Hoá chất.

Để tăng cường sự tiện ích và hiệu quả quản lý, sau gần 3 năm phối hợp với chuyên gia JICA và chuyên gia trong nước, ngày 6/12/2018, Cục đã tổ chức lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn. CSDLHC sẽ là một công cụ rất hữu ích trong việc báo cáo hoạt động hoá chất của doanh nghiệp, lưu trữ thông tin, sự chia sẻ thông tin, cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động hóa chất.

Thông thoáng ở khâu tiền kiểm, Cục Hóa chất đã xác định cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát hiện và xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất, phát hiện những lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất.

Cục Hóa chất - tạo bước đột phá trong quản lý Nhà nước
Cục Hóa chất - tạo bước đột phá trong quản lý Nhà nước

Tham gia sâu rộng vào mạng lưới quản lý hóa chất quốc tế

Cục Hóa chất luôn chú trọng công tác hợp tác quốc tế về hóa chất thông qua hợp tác đa phương, song phương. Theo đó, Cục là đầu mối quốc gia thực hiện 4 Công ước quốc tế/Chiến lược về hóa chất như Công ước Cấm Vũ khí hoá học, Công ước Rotterdam phần quản lý hóa chất công nghiệp; thường trực Cơ quan quốc gia thực hiện Công ước Minamata về thủy ngân; đầu mối SAICM quốc gia.

Trong hợp tác song phương, Cục Hóa chất đã thực Hợp tác Bộ Kinh tế Thương mại và Công Nghiệp Nhật Bản (METI) trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và Danh mục hóa chất quốc gia; hợp tác hợp tác song phương với Cục Hóa chất Thụy Điển (KEMI) đề xuất sửa đổi Luật Hóa chất, rà soát các quy định về hóa chất, về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Bên cạnh đó Cục Hóa chất cũng tăng cường triển khai xây dựng các dự án hợp tác quốc tế về hóa chất: Dự án “Tăng cường năng lực quản lý hóa chất tại Việt Nam”; Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP và hóa chất nguy hại tại Việt Nam”; Dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam để hỗ trợ phát triển xanh và giảm thiểu việc sử dụng và làm phá thải POPs và các hóa chất nguy hại”.

Mới đây nhất, Cục Hóa chất đã tổ chức Hội thảo “Tiêu chuẩn an toàn hóa chất trong lĩnh vực khí công nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên, hiện thực hóa nội dung Biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Cục Hóa chất và Hiệp hội Khí công nghiệp châu Á (AIGA) với mục tiêu chia sẻ kiến thức và những phương pháp tốt nhất trong huấn luyện an toàn hóa chất; nâng cao nhận thức về sức khỏe và an ninh trong sản xuất, phân phối khí công nghiệp; áp dụng công nghệ mới trong quản lý, sử dụng khí công nghiệp, khí y tế để ngăn ngừa tai nạn và sự cố hóa chất; thúc đẩy việc đồng bộ các tiêu chuẩn liên quan; hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn hóa chất.

Cục Hóa chất thường xuyên quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hóa chất
Cục Hóa chất thường xuyên quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hóa chất

Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất, vấn đề quản lý hóa chất tại Việt Nam đã được các nước nhìn nhận đánh giá một cách hiệu quả, từ đó giúp tiếp cận những xu hướng quản lý tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao việc quản lý, giám sát hóa chất tại Việt Nam.

Kiên định với mục tiêu phát triển công nghiệp hóa chất bền vững

Kiên trì và quyết tâm với định hướng, mục tiêu quản lý, phát triển ngành, thời gian qua, Cục đề xuất nhiều giải pháp tham mưu lãnh đạo Bộ, với Chính phủ để tháo gỡ, hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp hóa chất thua lỗ. Đây là những việc hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ nhưng với trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, Cục Hoá chất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp thua lỗ, sản xuất kinh doanh có dấu hiệu thuận lợi hơn. Trong đó, Công ty cổ phần DAP-Vinachem Đình Vũ đã thoát lỗ, có lãi từ năm 2018 đến nay và dự kiến được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Ngoài ra, Cục luôn coi trọng việc theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp trong xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; đôn đốc việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nhằm hạn chế những tổn thất, thiệt hại khi xảy ra sự cố hóa chất.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, Cục Hóa chất đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đáp ứng kỳ vọng của Bộ và phù hợp xu hướng quản lý hóa chất thế giới

Cục Hóa chất khẳng định, thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành
Cục Hóa chất khẳng định, thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành

Đại diện lãnh đạo Cục Hóa chất cho hay, hóa chất đang hiện diện khắp nơi trong đời sống, gắn bó mật thiết với các lĩnh vực, ngành kinh tế khác. Như ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp gỗ, công nhựa có mức độ sử dụng hóa chất rất lớn. Tuy nhiên, so với thế giới, thì công nghiệp hóa chất của Việt Nam độ phủ còn thấp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, thúc đẩy các ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng phát triển, với vai trò, chức năng của lĩnh vực hóa chất, Thủ tướng Chính phủ đã tái khẳng định công nghiệp hóa chất chính là ngành công nghiệp nền tảng để phát triển ngành công nghiệp khác. “Hiện nay, nhiều loại hóa chất cơ bản đang phải nhập khẩu, vì vậy dư địa tăng trưởng của ngành hóa chất đang rất lớn, cần tiếp tục đẩy mạnh để lĩnh vững này xứng đáng với vai trò nền tảng”, đại diện lãnh đạo Cục Hóa chất khẳng định.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển ngành công nghiệp hóa chất, để phát huy vai trò quản lý, Cục Hóa chất đã đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là: Đổi mới, đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, đưa Cục Hóa chất trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất thể giới.

Cục Hóa chất khẳng định, thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất theo hướng quản lý hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất đảm bảo sự chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp hóa chất

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngành Công Thương đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bình Dương

Ngành Công Thương đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bình Dương

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Công Thương Bình Dương đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội, thu hút đầu tư của địa phương.
Cần thay đổi về chất trong phát triển ngành thép

Cần thay đổi về chất trong phát triển ngành thép

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, ngành thép đã thực hiện được mục tiêu đáp ứng đủ và kịp thời về số lượng và chủng loại các sản phẩm thép cho nền kinh tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thép. Trong năm 2021, ngành thép Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu ra các thị trường mới.
EVFTA- cơ hội và thách thức đối với ngành ô tô, xe máy

EVFTA- cơ hội và thách thức đối với ngành ô tô, xe máy

Nhiều năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một ngành công nghiệp ô tô, xe máy với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến tới xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe máy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết.
Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương Việt Nam.
Ngành Công Thương: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang

Ngành Công Thương: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang

Báo Công Thương xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương - nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Ngành Công Thương Việt Nam- Mãnh liệt một niềm tin!

Ngành Công Thương Việt Nam- Mãnh liệt một niềm tin!

Cách nay tròn 70 năm, chỉ sau Đại hội lần thứ II của Đảng có 3 tháng, Bộ Công Thương của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã chính thức được đổi tên từ Bộ Kinh tế theo Sắc lệnh số 21-SL (ngày 14/5/1951). Sắc lệnh đó không chỉ mở ra một trang sử cho Bộ Công Thương trong việc phục vụ nhiệm vụ chiến lược khi đó là đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn mà còn đặt nền móng cho một ngành kinh tế chủ đạo của đất nước về sau này.
Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương vào ngày 14 tháng 5 năm 2021.
Chủ động hạn chế rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại

Chủ động hạn chế rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại

Do chính sách bảo hộ của một số thị trường cũng như ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, số lượng các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu dự kiến cũng sẽ lớn hơn trong giai đoạn sắp tới. Theo đó, các ngành sản xuất, doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam sẽ đứng trước những thách thức mới trong khi nguồn lực để ứng phó với các vụ điều tra còn rất hạn chế.
Petrolimex Thanh Hóa: Sáng ngời gương người tốt, việc tốt

Petrolimex Thanh Hóa: Sáng ngời gương người tốt, việc tốt

Không chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh, người lao động Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) đã làm sáng hơn thương hiệu Petrolimex bằng những việc làm bình dị nhưng tốt đẹp.
Ngành Công Thương Tuyên Quang: Chung sức đưa địa phương hội nhập

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Chung sức đưa địa phương hội nhập

Sau 70 năm nỗ lực vươn mình, ngành Công Thương Tuyên Quang đã có những bước tiến vượt bậc cả về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần quan trọng đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Ngành Công Thương Bắc Ninh: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Ngành Công Thương Bắc Ninh: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Đóng góp tích cực cho thành tích chung của ngành Công Thương Việt Nam sau 70 năm thành lập, hiện, Bắc Ninh đã trở thành một trong những địa phương có sự bứt phá về công nghiệp, đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước.
Dấu ấn của lực lượng quản lý thị trường trên mặt trận chống buôn lậu

Dấu ấn của lực lượng quản lý thị trường trên mặt trận chống buôn lậu

64 năm song hành cùng sự đổi thay và phát triển của ngành Công Thương, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ công trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa. Đặc biệt, sau hơn 2 năm tổ chức mô hình theo ngành dọc đã phát huy được tính hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương và nhân dân ghi nhận.
Cục Hóa chất: Hoàn thiện chính sách, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Cục Hóa chất: Hoàn thiện chính sách, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Là cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất và là cơ quan đầu mối tham mưu đề xuất chính sách phát triển công nghiệp hóa chất, trong suốt hơn 10 năm thành lập đến nay, đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng, Cục Hóa chất đã tập trung xây dựng, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động hóa chất, từng bước đề xuất chính sách phù hợp góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo hướng phát triển bền vững, thân thiện.
Cục Quản lý thị trường Hòa Bình: Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường Hòa Bình: Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hòa Bình tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng.
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Tham mưu, quản lý năng lượng hiệu quả

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Tham mưu, quản lý năng lượng hiệu quả

Là đơn vị mới thành lập sau khi Bộ Công Thương tái cơ cấu tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước thời kỳ hội nhập, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (ĐL&NLTT) đã có sự kế thừa và gắn liền với quá trình phát triển của ngành điện cách mạng Việt Nam. Sau gần 5 năm thành lập, Cục đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Bộ Công Thương.
Ngành Công Thương Cao Bằng: Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương

Ngành Công Thương Cao Bằng: Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương

Công nghiệp phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân; xuất nhập khẩu qua địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực… Đây là những kết quả ấn tượng mà ngành Công Thương Cao Bằng đạt được trong thời gian qua.
Ngành Công Thương Hòa Bình: Động lực phát triển kinh tế địa phương

Ngành Công Thương Hòa Bình: Động lực phát triển kinh tế địa phương

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành Công Thương Hòa Bình phấn đấu đạt mục tiêu: Phát triển công nghiệp trở thành động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả; phát triển nhanh, đa dạng các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân...
EVNGENCO 3: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

EVNGENCO 3: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Những năm gần đây, công tác chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị và quản lý sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình thường đến năm 2030, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp tại địa phương vì đây là yếu tố mang tính quyết định.
Ngành Công Thương Hải Phòng: Khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng kinh tế động lực phía Bắc

Ngành Công Thương Hải Phòng: Khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng kinh tế động lực phía Bắc

Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao; thương mại ngày càng văn minh, hiện đại, ngành Công Thương Hải Phòng đã và đang tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố.
Quản lý thị trường Lai Châu: Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm

Quản lý thị trường Lai Châu: Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý thị trường (QLTT) năm 2021, Cục QLTT Lai Châu đã chủ động xây dựng các kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh hàng giả…
Giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tôn vinh các tác phẩm, nhóm tác phẩm và tập thể xuất sắc

Giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tôn vinh các tác phẩm, nhóm tác phẩm và tập thể xuất sắc

Sáng ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương.
Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam: Quy tụ các tác phẩm báo chí chất lượng cao

Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam: Quy tụ các tác phẩm báo chí chất lượng cao

Chỉ sau 1 tháng phát động (từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 10/4/2021), giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương đã thu hút gần 500 bài dự thi từ các cơ quan báo chí khắp cả nước, trong đó có nhiều bài thi chất lượng đến từ các nhà báo đã có nhiều năm theo dõi và am hiểu ngành Công Thương. Lễ trao giải thưởng Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam tổ chức vào ngày 7/5/2021 vinh danh 41 tác giả/nhóm tác giả và 4 tập thể cơ quan báo chí xuất sắc nhất.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động