Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

Tạo dấu ấn trong quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất

Ngày 30/12, Cục Hóa chất đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dự và chủ trì hội nghị.

Hoàn thành các mục tiêu

Theo Cục Hóa chất, trong năm 2019, Cục đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Cục thường xuyên rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục, tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan nhiều tới người dân và các doanh nghiệp. Thực hiện việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, kịp thời thống kê đưa các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên các trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Cục Hóa chất. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào việc giải quyết các thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục Hóa chất. Áp dụng hiệu quả Hệ thống TCVN ISO 9001:2008 trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; đánh giá giám sát duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng. Hiện nay, Cục đang rà soát tình hình thực tế để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp.

tao dau an trong quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Sinh - Cục phó Cục Hóa chất cho biết, kể từ ngày 7/1/2019 Thông tư số 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân trong Khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ các doanh nghiệp nội địa và tổ chức, cá nhân khi xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào Khu chế xuất sẽ không phải xin Giấy phép xuất, nhập tiền chất công nghiệp. “Như vậy theo Thống kê của Cục, số lượng hồ sơ sẽ giảm khoảng 6.000 hồ sơ/năm tương đương 50% hồ sơ mà doanh nghiệp không phải xin cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp”- ông Nguyễn Xuân Sinh thông tin.

Đáng chú ý, Cục đang tiến hành rà soát tình hình thực tế để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng năm 2019, khai báo hóa chất: 56.769 hồ sơ; Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ 255 hồ sơ; Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp: 9.700 hồ sơ.

tao dau an trong quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat

Bên cạnh đó, những vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về chính sách thuế, chính sách ưu đãi… đều được Cục quan tâm, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý như phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại xử lý kiến nghị xin miễn trừ đối với sản phẩm DAP 64% nhập khẩu của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí và phối hợp thực hiện "Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”; tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan về việc cung ứng than cho sản xuất phân đạm, xử lý tro xỉ...

Hướng tới các giải pháp trọng tâm

Về mục tiêu năm 2020, ông Nguyễn Văn Thanh – Cục trưởng Cục Hóa chất khẳng định, Cục tiếp tục triển khai xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Dự kiến Chiến lược sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tham gia triển khai thực hiện Đề án tháo gỡ khó khăn cho các dự án khó khăn, kém hiệu quả.

tao dau an trong quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat
Ông Nguyễn Văn Thanh- Cục trưởng Cục Hóa chất phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, tập trung rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực hóa chất thuộc ngành Công Thương để xây dựng, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định, phù hợp công nghệ sản xuất, tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất”- ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An ghi nhận năm 2019, Cục Hóa chất đã tạo dấu ấn trong quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất. “Tuy nhiên bước sang năm 2020 Cục Hóa chất phải tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, làm thế nào để xây dựng thể thế không phải là rào cản phát triển, cần có đột phá trong cải cách thể chế quản lý ngành, quá trình này cần quyết tâm lớn”- Thứ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó năng lực quản lý Nhà nước phải đi đầu tiên, tạo hiệu quả trong công tác quản lý thông thoáng nhưng phải chặt chẽ, đưa Cục Hóa chất trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất thế giới.

Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực công chức, viên chức hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất là cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý hóa chất của Việt Nam.

tao dau an trong quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat

Thứ trưởng gợi mở, thời gian tới tập trung xây dựng chiến lược công nghiệp hóa chất giai đoạn 2030 tầm nhìn 2040, hình hài công nghiệp hóa chất đòi hỏi tốn công sức, cần dự tham gia của nhiều thành phần bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, chuyên gia... lấy thể chế là trung tâm. “Làm thế nào công tác toàn ngành quản lý hóa chất tốt hơn, để giúp phát triển công nghiệp hóa chất bền vững”- Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục Hóa chất tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác quản lý hóa chất của các đơn vị trong ngành hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp hoá chất trong các giai đoạn tiếp theo. “Tăng cường sự phối hợp giữa Cục với các Sở Công Thương trong thực hiện công tác quản lý hóa chất. cũng như các lĩnh vực khác liên quan”- Thứ trưởng giao nhiệm vụ.

Huyền Anh- Cấn Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp hóa chất

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắc Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 tăng 10,85%

Bắc Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 tăng 10,85%

Tháng 1/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tăng tới 10,85% và là tháng tăng cao sau 4 tháng liên tiếp (tháng 9, 10, 11, 12 của năm 2022) giảm.
Tháng 1/2023: 33 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Tháng 1/2023: 33 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 so với cùng kỳ năm trước giảm ở 30 địa phương và tăng ở 33 địa phương trên phạm vi cả nước.
Tiêu thụ xi măng nội địa năm 2022 đạt 63 triệu tấn, xấp xỉ năm 2021

Tiêu thụ xi măng nội địa năm 2022 đạt 63 triệu tấn, xấp xỉ năm 2021

Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa trong năm 2022 đạt 62,68 triệu tấn, gần tương đương và bằng 99,66% so với năm 2021.
Việt Nam cần những doanh nghiệp giữ vai trò ‘sếu đầu đàn’ trong lĩnh vực sản xuất

Việt Nam cần những doanh nghiệp giữ vai trò ‘sếu đầu đàn’ trong lĩnh vực sản xuất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình, tham mưu Đảng và Nhà nước xem xét ban hành chính sách; tập trung nguồn lực để thúc đẩy hình thành các tập đoàn công nghiệp lớn.
Gỡ vướng cho công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Gỡ vướng cho công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và địa phương cho Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tái cơ cấu ngành Công Thương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Tái cơ cấu ngành Công Thương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành.
Bộ Công Thương lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đã xây dựng và đang lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan cho Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần xây dựng thể chế có hiệu lực thống nhất, xuyên suốt

Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần xây dựng thể chế có hiệu lực thống nhất, xuyên suốt

Năm 2023, cần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), giúp ngành công nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.
Ngành dệt may: “Xanh” từ chính sách

Ngành dệt may: “Xanh” từ chính sách

Theo Dự thảo Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đang được Bộ Công Thương rà soát lần cuối.
Chiến lược phát triển mới: Nhiều kỳ vọng cho ngành dệt may Việt Nam

Chiến lược phát triển mới: Nhiều kỳ vọng cho ngành dệt may Việt Nam

Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được phê duyệt đã đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp.
Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 7,69%

Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 7,69%

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,69% so với năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1%.
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1643/QĐ-TT ngày 29/12.
Năm 2022: Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng

Năm 2022: Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng

Năm 2022, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,1%.
Hiện thực hóa “giấc mơ xanh” cho ngành dệt may

Hiện thực hóa “giấc mơ xanh” cho ngành dệt may

Trong hành trình “xanh hóa” ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp trong nước đã đạt được những chứng nhận sản xuất xanh từ những thị trường khó tính.
Longform | Sản xuất công nghiệp năm 2022: Một năm nhìn lại để bứt phá!

Longform | Sản xuất công nghiệp năm 2022: Một năm nhìn lại để bứt phá!

Những điểm sáng của sản xuất công nghiệp đạt được trong năm 2022 rất đáng ghi nhận, tuy nhiên bước sang năm 2023, ngành công nghiệp cần tiếp tục đổi mới...
2 kịch bản, 5 giải pháp cho xuất khẩu dệt may trong giai đoạn 2023 – 2025

2 kịch bản, 5 giải pháp cho xuất khẩu dệt may trong giai đoạn 2023 – 2025

Dự báo, khó khăn của xuất khẩu dệt may sẽ kéo dài tới hết quý II/2023. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần có lộ trình riêng để bắt kịp xu thế thị trường.
Biện pháp tăng cường ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp tăng cường ứng phó sự cố hóa chất

Ngày 20/12, Tạp chí Công Thương tổ chức Tọa đàm Biện pháp tăng cường ứng phó sự cố hóa chất.
Diễn đàn logistics với khu vực châu Âu - châu Mỹ 2022: Liên kết mở kênh vận tải mới

Diễn đàn logistics với khu vực châu Âu - châu Mỹ 2022: Liên kết mở kênh vận tải mới

Để giảm thiểu khó khăn, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần tận dụng mạng lưới kết nối của các đơn vị logistics lớn để mở ra kênh vận tải mới
Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Việt Nam có thể thấy gì qua kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ từ các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… ?
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: Áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng chuỗi sản xuất toàn cầu

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: Áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng chuỗi sản xuất toàn cầu

Hiện các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội đã và đang nỗ lực trong công tác áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng chuỗi sản xuất toàn cầu.
Nỏ thần Kim Quy

Nỏ thần Kim Quy

Chính sách phát triển công nghiệp cùng với sự xây dựng các liên kết vùng công nghiệp và công nghiệp quốc phòng sẽ hình thành những pháo đài công nghiệp.
Khánh thành, đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp 110kV Phú Thạnh (Đồng Nai)

Khánh thành, đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp 110kV Phú Thạnh (Đồng Nai)

Sáng ngày 19/12, Công ty Điện lực Đồng Nai đã khánh thành và đưa vào vận hành Công trình lắp máy 2 trạm biến áp 110kV Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Hà Nội: Loạt chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội: Loạt chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội đã triển khai hàng loạt chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tìm giải pháp liên kết phát triển công nghiệp miền Trung

Tìm giải pháp liên kết phát triển công nghiệp miền Trung

Cần nhân rộng hơn nữa mô hình phát triển công nghiệp gắn với liên kết vùng trong thời gian tới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung.
Ngành công nghiệp Việt Nam có thêm doanh nghiệp cơ khí và CNHT tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD

Ngành công nghiệp Việt Nam có thêm doanh nghiệp cơ khí và CNHT tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD

THACO chính thức công bố thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải – THACO Industries với tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD tại tỉnh Quảng Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động