Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 11:29

Chương trình mục tiêu quốc gia - Phấn đấu triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2021

09:00 | 02/07/2021
“Các bộ, ban, ngành và địa phương phải quyết tâm hoàn thành công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 ngay từ tháng 10/2021” - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình) tổ chức mới đây tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Trưởng BCĐ - nêu rõ: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi - vốn là vùng “lõi nghèo” của cả nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia - Phấn đấu triển khai  thực hiện từ tháng 10 năm 2021
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp bcđ Trung ương Chương trình

“Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, Chương trình đóng một vai trò vô cùng lớn, vừa góp phần kích thích cung cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội. Đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành thành viên BCĐ Trung ương, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan phải nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, từ đó, phối hợp tốt với nhau hơn nữa để hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để Chương trình có thể thực hiện ngay từ đầu quý IV/2021.

Cụ thể như, tiếp tục hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình. Xây dựng Kế hoạch thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và năm 2021. Trong đó, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để khuyến khích, huy động thêm các nguồn lực từ quốc tế và xã hội để thực hiện Chương trình.

Song song với đó, khẩn trương kiện toàn bộ máy BCĐ và cơ quan giúp việc BCĐ ở cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia thực hiện Chương trình; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phổ biến, giới thiệu các mô hình tốt, kinh nghiệm hay để áp dụng điểm trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nhân rộng ra toàn vùng.

“Thay mặt BCĐ Trung ương, Ủy ban Dân tộc (UBDT) khẩn trương hướng dẫn để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành giúp chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn theo nguyên tắc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm tăng đầu mối trung gian, không tăng biên chế, phù hợp tình hình thực tiễn của từng địa phương” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Báo cáo với BCĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, UBDT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình theo quy định.

UBDT ban hành tiêu chí xác định xã, thôn thuộc vùng DTTS và miền núi và phân định xã, thôn theo trình độ phát triển; đồng thời, chủ trì, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã thuộc vùng DTTS và miền núi phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình trong trung hạn và hàng năm.

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực triển khai công việc được giao, nhất là hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình tối thiểu là 147.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 1, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

P.V