Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 18/09/2019 21:12

Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ: Phối hợp tham mưu, xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

15:18 | 18/05/2019
Phối hợp triển khai thí điểm Hệ thống thông tin tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation) và hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) là một nội dung trong Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội ngày 18/5/2019. 

Bộ Công Thương là cơ quan bộ thứ hai sau Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quy chế này với Văn phòng Chính phủ. Mục đích của việc phối hợp này nhằm tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Quy chế vừa được ký, Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành 3 nội dung phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và trong công tác cải cách hành chính. Trong công tác tham mưu, hai bên sẽ tham vấn ý kiến lẫn nhau trong quá trình đề xuất, xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

bo cong thuong va van phong chinh phu phoi hop tham muu xay dung chinh phu dien tu va cai cach thu tuc hanh chinh
bo cong thuong va van phong chinh phu phoi hop tham muu xay dung chinh phu dien tu va cai cach thu tuc hanh chinh
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký Quy chế phối hợp

Trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, hai cơ quan sẽ trao đổi triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trong đó sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản hoàn toàn điện tử (trừ văn bản mật) giữa hai cơ quan. Bên cạnh đó phối hợp triển khai Đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong đó bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa của Bộ Công Thương với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hai cơ quan cũng sẽ trao đổi, hỗ trợ nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm: Công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành.

Quy chế phối hợp cho biết, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Văn phòng Chính phủ và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đầu mối giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi đôn đốc thực hiện Quy chế.

bo cong thuong va van phong chinh phu phoi hop tham muu xay dung chinh phu dien tu va cai cach thu tuc hanh chinh
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu, khẳng định sẽ sớm triển khai Quy chế phối hợp

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, ý tưởng về việc ký kết bản quy chế trên đã được lãnh đạo Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ thống nhất cách đây 1 tháng và sau đó đã giao cho các cơ quan chức năng hai cơ quan khẩn trường triển khai cụ thể. “Đây cũng chính là tinh thần cải cách nhằm gắn kết các nhiệm vụ của hai cơ quan trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai nhiều nhiệm vụ trong xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, Bộ Công Thương là bộ đầu tiên hoàn thành và và đi xung kích trong cắt giảm 675/1216 thủ tục hành chính giúp tiết kiệm 122.000 ngày công. Không những vậy, Bộ Công Thương cũng là cơ quan bộ đi tiên phong trong việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa 202/461 điều kiện đầu tư, thủ tục kinh doanh và công bố danh mục 400/720 mặt hàng kèm mã mã HS đã cắt giảm kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm trên 40.000 ngày công.

Đặc biệt, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhấn mạnh đến việc Bộ Công Thương là một trong số không nhiều cơ quan bộ có việc cung cấp dịch vụ công cấp độ 3-4 đat mức thực chất cao. Tỷ lệ hồ sơ điện tử của Bộ Công Thương đạt 98,8% là một tỷ lệ rất cao.

bo cong thuong va van phong chinh phu phoi hop tham muu xay dung chinh phu dien tu va cai cach thu tuc hanh chinh
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định các cải cách của Bộ Công Thương mang tính thực chất cao

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị trong quá trình triển khai Quy chế phối hợp, hai cơ quan cần chủ động trao đổi thông tin, tăng cường tham vấn, gắn kết chặt chẽ hơn. Tiến hành phối hợp tốt rà soát nhiệm vụ, trên cơ sở đó mạnh dạn có những đề xuất ban hành các tháo gỡ. Hỗ trợ nâng cao nhiệm vụ triển khai cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Khẳng định lễ ký bản Quy chế giữa Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng một khi các nội dung phối hợp được quán triệt tốt thì hiệu quả, chất lượng tham mưu và quản lý của hai cơ quan sẽ được nâng cao hơn. “Mặc dù thời gian chuẩn bị Quy chế rất ngắn, song cả hai cơ quan đều đều ý thức rất rõ ý nghĩa, yêu cầu của tăng cường phối hợp để thực thi mục tiêu tiếp tục cải cách, xây dựng môi trường liêm chính và kiến tạo, xây dựng Chính phủ gắn với tinh thần trách nhiệm và đổi mới, đóng góp vào việc phát triển bền vững của đất nước”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương cam kết tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và quyết tâm hợp tác thực chất và hiệu quả. “Cần tiếp tục rà soát, tăng cường trao đổi, cụ thể hóa quy chế phối hợp, giao quyền phân cấp. Ví dụ eCabinet, Bộ Công Thương sẽ sớm triển khai, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Bộ Công Thương cũng cam kết quyết tâm thực hiện Quy chế để đạt hiệu quả cao nhất để vừa thực thi nhiệm vụ, hình thành mô hình và nhân rộng, tạo cơ chế phối hợp thật sự chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý và tham mưu. Bộ trưởng đề xuất cơ chế 6 tháng một lần có các đánh giá kết quả triển khai thay vì hàng năm như được nêu trong Quy chế.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết, ngay sau khi ký Quy chế, Bộ Công Thương sẽ bắt tay vào thực thực hiện và tổ chức triển khai ngay trong các chương trình giao ban của Bộ.

Quang Lộc - Cấn Dũng